Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

Adfiz 110 jaar 2019

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO zich af tijdens het branchedebat over de waarde van advies ter ere van het 110-jarig bestand van Adfiz. Volgens Oosterbaan wordt advies dan beter bereikbaar voor een doelgroep, die advies hard nodig heeft en vaak niet kan betalen. "Niemand die weet waarom dit niet mag", aldus Oosterbaan.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra had een korte krachtige videoboodschap voor adviseurs. "U doet belangrijk werk", zei hij. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij in een complexer wordende wereld een fatsoenlijk, integer en eerlijk advies krijgen."

Het debat, dat plaatsvond in museum Singer Laren, werd geleid door journalist en presentator Bas van Werven, werd in drie delen geknipt. Naast Oosterbaan Martinius deden Arjan Vliegenthart (Nibud) en Eveline Ruinaard (Kifid) mee aan het debat over de toegang van advies. Het debat over ruimte om te ondernemen werd gevoerd met Leendert-Jan Visser (MKB-NL), Jan Berndsen (AFM) en Anne Bergsma (Adfiz-lid) en aan het debat over samenwerken binnen de keten deden mee: Geert Bouwmeester (De Goudse), Peter Mols (SIVI) en Michael MacKaaij (Adfiz-Lid). Alle debaters waren het over één ding eens: over de waarde van advies hoeft niet langer te worden gediscussieerd; die staat buiten kijf.

Vliegenthart (Nibud) onderschreef dat advies het minst toegankelijk is geworden voor die groep die advies het beste kan gebruiken. Ruinaard (Kifid): "Mensen denken steeds vaker dat ze zelf wel een product kunnen afsluiten. We zien vaak dat goedkoop dan duurkoop wordt." Vliegenthart: "Er is een groot verschil tussen mensen die zich hun domheid kunnen veroorloven en mensen die dat niet kunnen." Volgens Oosterbaan is de basisvraag of er een stuk solidariteit moet blijven bestaan. Beantwoorden we deze vraag positief dan is er al veel bereikt. Nu is het nog zo dat mensen die solidariteit het hardst nodig hebben het eerst uit de boot vallen. Wie de uitspraken van Kifid leest, weet dat Kifid 'execution only' vaak keihard afstraft. Zij zijn niet mild voor consumenten die op eigen houtje onverstandige dingen doen. Het is zaak deze uitspraken te blijven lezen en door te geven."

Tijdens de discussie over de ruimte om te ondernemen was er verschil van inzicht tussen Adfiz-lid Bergsma en Berndsen van de toezichthouder. Volgens Bergsma is de wetgeving in de financiële sector doorgeslagen en wordt de ruimte om te kunnen ondernemen ernstig beperkt. De toezichthouder benadrukte echter geen tegengestelde belangen te zien. "Natuurlijk is de compliancedruk toegenomen, maar het was wel nodig. Met de regelgeving wilden we de kwaliteit van advies borgen en de klant betere bescherming bieden." Volgens Vliegenthart (Nibud): "Er is een fixatie in Den Haag om excessen te voorkomen en daarom worden ondernemers overladen met regels en controles, terwijl ondernemers nu juist de ruimte moeten krijgen om te ondernemen." De AFM kreeg wel bijval van Oosterbaan Martinius: "We zijn zelf niet in staat geweest om de branche schoon te houden. Blijkbaar zijn er dus andere partijen nodig geweest die dat wel kunnen." Hij daagde de aanwezigen twee voorbeelden te noemen van wet- en regelgeving die niet in het belang zijn van de klant. Volgens Adfiz-leden valt in deze categorie in ieder geval het PE-stelsel.

Zowel Bouwmeester, Mackaaij als Mols onderschreven dat de sector al flinke stappen heeft gemaakt als het gaat om samenwerking binnen de keten. Toch zei Mackaaij dat digitalisering naar de klant toe nog maar beperkt is en dat juist hier nog enorme stappen zijn te winnen. "Klanten kunnen digitiaal wel een polis aanvragen, maar krijgen vervolgens nog wel vaak een pdf van hun adviseur toegestuurd die ze dan moeten uitprinten, ondertekenen, inscannen en weer terug moeten sturen"

Volgens Mols kan en moet de sector nog verdere stappen zetten om data en digitalisering in te zetten ten behoeve van de klant. De vraag is wie hier de regie bij moet hebben. Mols: "Samenwerking laat zich niet opleggen door een dominante partij. We zullen het samen moeten doen en we zullen allemaal bereid moeten zijn om over onze eigen schaduw te stappen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
FBTO geeft klant meer dan waar hij bij Kifid om vroeg

FBTO geeft klant meer dan waar hij bij Kifid om vroeg

Een consument eiste bij Kifid dat FBTO de premieverhoging van de AVP zou beperken tot drie procent. FBTO biedt echter aan de premie op het oude niveau te houden,...

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

De omstandigheid dat de wetgever de AOW-leeftijd heeft verhoogd, is een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de verzekeraar ligt. Aldus Kifid nog eens. De...

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

Uit AFM-onderzoek blijkt dat het volledig voldoen aan de nieuwe MiFID II-regelgeving beleggingsondernemingen "nog flinke uitdagingen biedt". De AFM benadrukt in...

Provisie minst belangrijk bij adviseren over zorgverzekeringen

Provisie minst belangrijk bij adviseren over zorgverzekeringen

Bijna een vijfde van de verzekeringsadviseurs die nu zorgverzekeringen aanbieden, verwacht dat over vijf jaar niet meer te doen. Die indicatie komt uit onderzoek...

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Minister Hoekstra verhoogt het kostenkader 2020 van DNB met aanzienlijk meer dan hij een jaar geleden aankondigde: met 18,6 miljoen euro naar 188,4 miljoen euro....

Nazorg: de slimme onderscheiding

Nazorg: de slimme onderscheiding

Door Jan Berndsen, Hoofd Toezicht Verzekeringen & Pensioenen AFM Hoe onderscheid je je als financieel adviseur? Met goed advies, zeker, maar minstens zozeer...

Naar een intensiever klantcontact

Naar een intensiever klantcontact

Hoe overbrug je het gat tussen wat particulieren willen en verwachten van hun adviseur en wat de adviseur denkt dat zijn klant wil of verwacht? Een goede ict-omgeving...

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof...

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

De meeste vergelijkingssites tonen volgens de AFM na het maken van een vergelijking eerst een betaalde Top 3. De AFM vindt dit niet wenselijk. De volgorde van een...

Adfiz en Tulp Hypotheken lanceren Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken lanceren Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken hebben het initiatief genomen voor het Convenant Data delen hypotheken. Hierin staan "duidelijke en heldere afspraken over het delen van...