Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

Adfiz 110 jaar 2019

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO zich af tijdens het branchedebat over de waarde van advies ter ere van het 110-jarig bestand van Adfiz. Volgens Oosterbaan wordt advies dan beter bereikbaar voor een doelgroep, die advies hard nodig heeft en vaak niet kan betalen. "Niemand die weet waarom dit niet mag", aldus Oosterbaan.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra had een korte krachtige videoboodschap voor adviseurs. "U doet belangrijk werk", zei hij. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij in een complexer wordende wereld een fatsoenlijk, integer en eerlijk advies krijgen."

Het debat, dat plaatsvond in museum Singer Laren, werd geleid door journalist en presentator Bas van Werven, werd in drie delen geknipt. Naast Oosterbaan Martinius deden Arjan Vliegenthart (Nibud) en Eveline Ruinaard (Kifid) mee aan het debat over de toegang van advies. Het debat over ruimte om te ondernemen werd gevoerd met Leendert-Jan Visser (MKB-NL), Jan Berndsen (AFM) en Anne Bergsma (Adfiz-lid) en aan het debat over samenwerken binnen de keten deden mee: Geert Bouwmeester (De Goudse), Peter Mols (SIVI) en Michael MacKaaij (Adfiz-Lid). Alle debaters waren het over één ding eens: over de waarde van advies hoeft niet langer te worden gediscussieerd; die staat buiten kijf.

Vliegenthart (Nibud) onderschreef dat advies het minst toegankelijk is geworden voor die groep die advies het beste kan gebruiken. Ruinaard (Kifid): "Mensen denken steeds vaker dat ze zelf wel een product kunnen afsluiten. We zien vaak dat goedkoop dan duurkoop wordt." Vliegenthart: "Er is een groot verschil tussen mensen die zich hun domheid kunnen veroorloven en mensen die dat niet kunnen." Volgens Oosterbaan is de basisvraag of er een stuk solidariteit moet blijven bestaan. Beantwoorden we deze vraag positief dan is er al veel bereikt. Nu is het nog zo dat mensen die solidariteit het hardst nodig hebben het eerst uit de boot vallen. Wie de uitspraken van Kifid leest, weet dat Kifid 'execution only' vaak keihard afstraft. Zij zijn niet mild voor consumenten die op eigen houtje onverstandige dingen doen. Het is zaak deze uitspraken te blijven lezen en door te geven."

Tijdens de discussie over de ruimte om te ondernemen was er verschil van inzicht tussen Adfiz-lid Bergsma en Berndsen van de toezichthouder. Volgens Bergsma is de wetgeving in de financiële sector doorgeslagen en wordt de ruimte om te kunnen ondernemen ernstig beperkt. De toezichthouder benadrukte echter geen tegengestelde belangen te zien. "Natuurlijk is de compliancedruk toegenomen, maar het was wel nodig. Met de regelgeving wilden we de kwaliteit van advies borgen en de klant betere bescherming bieden." Volgens Vliegenthart (Nibud): "Er is een fixatie in Den Haag om excessen te voorkomen en daarom worden ondernemers overladen met regels en controles, terwijl ondernemers nu juist de ruimte moeten krijgen om te ondernemen." De AFM kreeg wel bijval van Oosterbaan Martinius: "We zijn zelf niet in staat geweest om de branche schoon te houden. Blijkbaar zijn er dus andere partijen nodig geweest die dat wel kunnen." Hij daagde de aanwezigen twee voorbeelden te noemen van wet- en regelgeving die niet in het belang zijn van de klant. Volgens Adfiz-leden valt in deze categorie in ieder geval het PE-stelsel.

Zowel Bouwmeester, Mackaaij als Mols onderschreven dat de sector al flinke stappen heeft gemaakt als het gaat om samenwerking binnen de keten. Toch zei Mackaaij dat digitalisering naar de klant toe nog maar beperkt is en dat juist hier nog enorme stappen zijn te winnen. "Klanten kunnen digitiaal wel een polis aanvragen, maar krijgen vervolgens nog wel vaak een pdf van hun adviseur toegestuurd die ze dan moeten uitprinten, ondertekenen, inscannen en weer terug moeten sturen"

Volgens Mols kan en moet de sector nog verdere stappen zetten om data en digitalisering in te zetten ten behoeve van de klant. De vraag is wie hier de regie bij moet hebben. Mols: "Samenwerking laat zich niet opleggen door een dominante partij. We zullen het samen moeten doen en we zullen allemaal bereid moeten zijn om over onze eigen schaduw te stappen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Adfiz en OvFD roepen geldverstrekkers op de uniforme corona-vragenlijst van NHG over te nemen of in ieder geval ook te accepteren naast een eventuele eigen vragenlijst. Samen...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

SIVI presenteert All Finance Standaard

SIVI presenteert All Finance Standaard

SIVI heeft de eerste versie naar buiten gebracht van de opvolger van de huidige ADN-, AFD- en GIM-standaarden: de SIVI All Finance Standaard. Herman Lenferink,...

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...

Michael Mackaaij nieuwe voorzitter CGA

Michael Mackaaij nieuwe voorzitter CGA

Michael Mackaaij (Verne en nexxbiz Operiations) wordt per 1 juni de opvolger van Leon van Vliet als voorzitter van de Stichting Contactgroep Automatisering (CGA). Mackaaij...

Uitgeremd...

Uitgeremd...

Kifid vindt dat Independer in het onderhavige geval te snel aansprakelijkheid heeft erkend namens de klant. De Geschillencommissie in uitspraak GC 2020-399: "De...