Brandschade pruik: zelfgemaakte factuur komt vrouw duur te staan

Pruik via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0882) De consument heeft een beroep op haar verzekering gedaan voor brandschade aan haar pruik. Zij heeft bij de claim een zelfgemaakte factuur overgelegd. De verzekeraar heeft de claim als frauduleus aangemerkt en de schade niet vergoed. Ook heeft de verzekeraar de persoonsgegevens van de consument voor drie jaar opgenomen in het Incidentenregister en het EVR en voor acht jaar in de Gebeurtenissenadministratie en het IVR. Daarnaast heeft de verzekeraar de onderzoekskosten teruggevorderd. De Geschillencommissie is van oordeel dat sprake is van (poging tot) opzettelijke misleiding van de verzekeraar met het doel een uitkering te ontvangen waarop (mogelijk) geen recht bestond. De vordering is afgewezen.

De commissie volgt het standpunt van de verzekeraar: “De consument heeft eerst op het schadeformulier, in strijd met de waarheid, vermeld dat zij een bewijs van de aankoop van de pruik heeft. In strijd met de waarheid, nu zij de pruik via Marktplaats had gekocht en zij niet beschikte over het gesprek dat zij via Marktplaats met de verkoper had gevoerd. Vervolgens heeft zij, om de schade aan te tonen, een factuur gemaakt van een winkel in Amsterdam en deze bij de verzekeraar ingediend. Met deze handelingen heeft de consument valselijk de indruk gewekt dat de factuur de daadwerkelijke aankoopfactuur van de pruik was.

“Zij had de verzekeraar er in ieder geval over moeten informeren dat het een zelfgemaakte factuur betrof. De eerlijkheid van de consument tegenover de onderzoeker heeft, kort gezegd, te laat plaatsgevonden; de consument had al bij het indienen van de schadeclaim eerlijk moeten zijn tegenover de verzekeraar.”

Tien claims

De verzekeraar wijst er op dat de consument sinds het sluiten van de verzekering tien claims heeft ingediend, waarvan vier keer een schade aan een pruik en zes keer een schade aan een telefoon. Naar aanleiding van de (laatste) schade aan de pruik heeft de verzekeraar ook onderzoek gedaan naar twee oude telefoonschades. Daarbij is gebleken dat de consument ter onderbouwing van een schade aan een telefoon een offerte voor reparatiekosten heeft overgelegd waarop het bedrag was aangepast van 379,97 euro naar 679,97 euro. In het kader van een aansprakelijkstelling door de consument van een derde voor een andere telefoonschade is eveneens een offerte overgelegd van 697,97 euro, waarbij dezelfde aanpassing van het bedrag was gedaan. De door de consument geclaimde telefoonschade is niet verder in behandeling genomen. De verzekeraar heeft deze onderzoeksbevindingen naar voren gebracht ter onder- bouwing van het standpunt dat sprake is van fraude ten aanzien van de claim van de schade aan de pruik.

Reactie toevoegen

 
Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...