Brandschade pruik: zelfgemaakte factuur komt vrouw duur te staan

Pruik via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0882) De consument heeft een beroep op haar verzekering gedaan voor brandschade aan haar pruik. Zij heeft bij de claim een zelfgemaakte factuur overgelegd. De verzekeraar heeft de claim als frauduleus aangemerkt en de schade niet vergoed. Ook heeft de verzekeraar de persoonsgegevens van de consument voor drie jaar opgenomen in het Incidentenregister en het EVR en voor acht jaar in de Gebeurtenissenadministratie en het IVR. Daarnaast heeft de verzekeraar de onderzoekskosten teruggevorderd. De Geschillencommissie is van oordeel dat sprake is van (poging tot) opzettelijke misleiding van de verzekeraar met het doel een uitkering te ontvangen waarop (mogelijk) geen recht bestond. De vordering is afgewezen.

De commissie volgt het standpunt van de verzekeraar: “De consument heeft eerst op het schadeformulier, in strijd met de waarheid, vermeld dat zij een bewijs van de aankoop van de pruik heeft. In strijd met de waarheid, nu zij de pruik via Marktplaats had gekocht en zij niet beschikte over het gesprek dat zij via Marktplaats met de verkoper had gevoerd. Vervolgens heeft zij, om de schade aan te tonen, een factuur gemaakt van een winkel in Amsterdam en deze bij de verzekeraar ingediend. Met deze handelingen heeft de consument valselijk de indruk gewekt dat de factuur de daadwerkelijke aankoopfactuur van de pruik was.

“Zij had de verzekeraar er in ieder geval over moeten informeren dat het een zelfgemaakte factuur betrof. De eerlijkheid van de consument tegenover de onderzoeker heeft, kort gezegd, te laat plaatsgevonden; de consument had al bij het indienen van de schadeclaim eerlijk moeten zijn tegenover de verzekeraar.”

Tien claims

De verzekeraar wijst er op dat de consument sinds het sluiten van de verzekering tien claims heeft ingediend, waarvan vier keer een schade aan een pruik en zes keer een schade aan een telefoon. Naar aanleiding van de (laatste) schade aan de pruik heeft de verzekeraar ook onderzoek gedaan naar twee oude telefoonschades. Daarbij is gebleken dat de consument ter onderbouwing van een schade aan een telefoon een offerte voor reparatiekosten heeft overgelegd waarop het bedrag was aangepast van 379,97 euro naar 679,97 euro. In het kader van een aansprakelijkstelling door de consument van een derde voor een andere telefoonschade is eveneens een offerte overgelegd van 697,97 euro, waarbij dezelfde aanpassing van het bedrag was gedaan. De door de consument geclaimde telefoonschade is niet verder in behandeling genomen. De verzekeraar heeft deze onderzoeksbevindingen naar voren gebracht ter onder- bouwing van het standpunt dat sprake is van fraude ten aanzien van de claim van de schade aan de pruik.

Reactie toevoegen

 
Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelt in een dinsdag gepubliceerde uitspraak dat de bank bij registratie van persoonsgegevens niet standaard mag uitgaan van...