Brede consensus: maak onderscheid tussen onafhankelijk en gebonden adviseur

Edwin Herdink resized

Hoewel de minister van Financiën eerder pleitte voor de termen 'onafhankelijk adviseur', 'zelfstandig adviseur' en 'verkoopadviseur' is er bij de stakeholders een brede consensus om het onderscheid te vereenvoudigen tot 'onafhankelijk adviseur' en 'gebonden adviseur', zo schrijft CFD naar aanleiding van een stakeholdersoverleg bij het ministerie van Financiën.

Aan bod kwamen tevens onderwerpen als DVD, actieve provisietranparantie schade en post-contractuele zorgplicht. CFD is de enige partij die over het overleg een bericht met eigen standpunten naar buiten heeft gebracht en meldt dat CFD hier en daar op bijval kon rekenen. Zo benadrukte CFD maar weer eens haar standpunt over actieve provisietransparantie voor schade. "Het is gek om van een tussenpersoon volledige en actieve transparantie te vragen, zonder dat dit ook van de aanbieder wordt gevraagd." Of hier daadwerkelijk veel bijval van de politiek valt te verwachten, zal snel duidelijk worden. 

CFD zegt verder dat het aan tijd ontbrak om een aantal relevante punten in te brengen. Die zullen in bilaterale gesprekken worden ingebracht. Dit zijn:

  1. CFD zal, indien actieve transparantie afgedwongen wordt, sterk inzetten op het maken van uitzonderingen voor de klein- en grootzakelijke verzekeringsmarkt.
  2. CFD heeft in het stakeholdersoverleg aangegeven dat verwijzingen in officiële documenten naar consumentenorgansaties, die op wat voor manier dan ook zelf zijn betrokken bij advies of bemiddeling of affiliate activiteiten (content marketing), verboden moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Consumentenbond en VEH..
  3. Zonder een werkelijk gelijk speelveld moeten beslissingen op het gebied van transparantie uiterst zorgvuldig worden genomen. Zolang dit speelveld er niet is, kan er ook geen sprake zijn van het versoepelen van de accountantscontrole op het kostprijsmodel bij aanbieders. CFD heeft aan het einde van het overleg het ministerie de definitie overhandigd van een 'gelijk speelveld', zoals dat is opgenomen in de financiële begrippenlijst.
  4. CFD heeft tijdens het overleg gepleit voor het afschaffen van de zinloze kennis- en ervaringstoets bij complexe producten en geopperd dit aan bod te laten komen in een standaard digitaal pre-contractueel traject.
  5. CFD maakt zich grote zorgen over het oprekken van het begrip 'informeren' door bemiddelaars en direct writers. Het is voor klanten absoluut niet mogelijk om te ontdekken waar informeren stopt en advies begint.
  6. CFD maakt zich hard om de eerbiedigende werking van doorlopende provisie intact te laten.

Reactie toevoegen

 
CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD roept politici op gezinnen te helpen met financieel advies. Dat draagt namelijk bij aan een financieel veiligere samenleving. Wel dient de politiek dit in de...

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD plaatst vraagtekens bij het actief transparantiemodel voor schadeprovisie van minister Kaag, gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten....

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) pleit voor een bredere aanpak van de huizenmarkt, waarbij zowel de aanbod- als vraagkant en de samenhang tussen kopen...

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

CFD lanceert Huizenlinks.nl

CFD lanceert Huizenlinks.nl

Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...

CFD lanceert BORG Certificaat Service

CFD lanceert BORG Certificaat Service

Het Business Benefits Pakket van CFD is uitgebreid met de 'CFD BORG Service'. Hiermee kunnen adviseurs hun zakelijke klanten excellent ondersteunen bij het verkrijgen...

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

FinZeker. Dat is de naam van het door CFD ontwikkelde keurmerk voor onafhankelijke advieskantoren dat vrijdag is gelanceerd. Per adviesmodule (Hypotheek, Pensioen,...