Brede consensus: maak onderscheid tussen onafhankelijk en gebonden adviseur

Edwin Herdink resized

Hoewel de minister van Financiën eerder pleitte voor de termen 'onafhankelijk adviseur', 'zelfstandig adviseur' en 'verkoopadviseur' is er bij de stakeholders een brede consensus om het onderscheid te vereenvoudigen tot 'onafhankelijk adviseur' en 'gebonden adviseur', zo schrijft CFD naar aanleiding van een stakeholdersoverleg bij het ministerie van Financiën.

Aan bod kwamen tevens onderwerpen als DVD, actieve provisietranparantie schade en post-contractuele zorgplicht. CFD is de enige partij die over het overleg een bericht met eigen standpunten naar buiten heeft gebracht en meldt dat CFD hier en daar op bijval kon rekenen. Zo benadrukte CFD maar weer eens haar standpunt over actieve provisietransparantie voor schade. "Het is gek om van een tussenpersoon volledige en actieve transparantie te vragen, zonder dat dit ook van de aanbieder wordt gevraagd." Of hier daadwerkelijk veel bijval van de politiek valt te verwachten, zal snel duidelijk worden. 

CFD zegt verder dat het aan tijd ontbrak om een aantal relevante punten in te brengen. Die zullen in bilaterale gesprekken worden ingebracht. Dit zijn:

  1. CFD zal, indien actieve transparantie afgedwongen wordt, sterk inzetten op het maken van uitzonderingen voor de klein- en grootzakelijke verzekeringsmarkt.
  2. CFD heeft in het stakeholdersoverleg aangegeven dat verwijzingen in officiële documenten naar consumentenorgansaties, die op wat voor manier dan ook zelf zijn betrokken bij advies of bemiddeling of affiliate activiteiten (content marketing), verboden moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Consumentenbond en VEH..
  3. Zonder een werkelijk gelijk speelveld moeten beslissingen op het gebied van transparantie uiterst zorgvuldig worden genomen. Zolang dit speelveld er niet is, kan er ook geen sprake zijn van het versoepelen van de accountantscontrole op het kostprijsmodel bij aanbieders. CFD heeft aan het einde van het overleg het ministerie de definitie overhandigd van een 'gelijk speelveld', zoals dat is opgenomen in de financiële begrippenlijst.
  4. CFD heeft tijdens het overleg gepleit voor het afschaffen van de zinloze kennis- en ervaringstoets bij complexe producten en geopperd dit aan bod te laten komen in een standaard digitaal pre-contractueel traject.
  5. CFD maakt zich grote zorgen over het oprekken van het begrip 'informeren' door bemiddelaars en direct writers. Het is voor klanten absoluut niet mogelijk om te ontdekken waar informeren stopt en advies begint.
  6. CFD maakt zich hard om de eerbiedigende werking van doorlopende provisie intact te laten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseren is topsport: het juiste talent

Adviseren is topsport: het juiste talent

Adviseren is topsport! Vvp vraagt branchegenoten naar hun sporthelden en de parallellen tussen adviseren en topsport. Dit keer Edwin Herdink , voorzitter CFD. Wie...

Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"

Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"

In de nieuwe CFD-nieuwsbrief een lezenswaardig interview met de gepensioneerde maar nog steeds uitgesproken financieel adviseur Wim Koster (oprichter Koster Verzekeringen...

CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën

CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën

CFD heeft een Corona Crisis Code aangeboden aan het ministerie van Financiën. CFD: "Er is momenteel terecht volop aandacht voor het bestrijden van het Corona...

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...

CFD pleit voor garantieregeling verzekeringen

CFD pleit voor garantieregeling verzekeringen

CFD wil dat het kabinet samen met het Verbond van Verzekeraars een garantieregeling opzet voor alle verzekerden die financieel getroffen worden door de huidige overheidsmaatregelen...

CFD wil verlenging PE-termijn

CFD wil verlenging PE-termijn

CFD verzoekt Financiën om verlenging van de PE-examentermijn voor die adviseurs die voor 01-04-2020 een examen hadden gepland. Indien dit niet uitvoerbaar is,...

CFD prolongeert WOZ-bezwaarloket

CFD prolongeert WOZ-bezwaarloket

Per 1 februari prolongeert CFD het WOZ-bezwaarloket. CFD: "Dit loket stelt uw klanten in staat om op zeer eenvoudige wijze een professioneel WOZ-bezwaarschrift in...

CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter...

Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst

Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst

(door Edwin Herdink, voorzitter CFD) Het is wat mij persoonlijk betreft kristalhelder. De klant heeft het meeste vertrouwen in de financieel adviseur en daar ligt...

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD schrijft zich grote zorgen te maken over het standpunt van het Verbond van Verzekeraars in de discussie over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen....