Broere stuurt position paper burgerinitiatief Ons geld naar Kamer

Ad Broere

Oud-bankier Ad Broere, samen met de acteurs van De Verleiders oprichter van het burgerinitiatief Ons Geld, heeft in een brief aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer de standpunten van dit initiatief toegelicht en opnieuw gepleit voor een rentevrije economie.

Broere zegt in zijn toelichting onder meer: "Afschaffen van rentebankieren heeft tot gevolg dat het herverdelingsmechanisme wordt doorbroken en daardoor een evenwichtiger verdeling van de welvaart mogelijk wordt. Bovendien wordt de noodzaak om extra geld te scheppen teneinde de rente te kunnen opbrengen weggenomen, waardoor de inflatie vermindert. Evenals de andere initiatiefnemers ben ik van mening dat geldschepping moet worden overgeheveld van de commerciële banken naar een publieke instelling. Deze stap is echter onverbrekelijk verbonden met het rentevrij maken van leningen en kredieten. Naar mijn mening moeten beide onderwerpen daarom gelijktijdig en niet volgtijdig worden besproken."

 

Klik HIER om het position paper van het burgerinitiatief Ons Geld helemaal te lezen.

Reactie toevoegen

 
'Ons Geld' vestigt hoop op Tweede Kamer

'Ons Geld' vestigt hoop op Tweede Kamer

"Wij zorgen voor depositogaranties, en hebben dus geen behoefte aan veilig geld. We bereiden ons voor op de volgende crisis door spaarpotten te vullen, zodat we...

Tweede hoorzitting over het geldstelsel

Tweede hoorzitting over het geldstelsel

Donderdag 13 juni vindt er opnieuw een hoorzitting plaats over het geldstelsel.Het is de tweede hoorzitting naar aanleiding van burgerinitiatief 'Ons Geld'. Namens...

Ons Geld in Carré

Ons Geld in Carré

Stichting OnsGeld en De Verleiders organiseren zaterdagmiddag 23 februari 2019 van 15:00 tot 17:30 het congres OnsGeld in Carré. Na het verschijnen van het...

WRR pleit voor structurele aanpassingen geldstelsel

WRR pleit voor structurele aanpassingen geldstelsel

De WRR pleit voor structurele aanpassingen binnen het huidige geldstelsel. Het stelsel zelf hoeft wat de Raad betreft niet op de schop. De aanbevelingen van de...

Vernieuwers, versnellers, verleiders

Vernieuwers, versnellers, verleiders

Het Alternative Finance Festival is het grassroots festival door heel Nederland, dat het bestaan viert van financiële alternatieven en iedereen die bezig...

George van Houts neemt eerste exemplaar Geld in de bijrol in ontvangst

George van Houts neemt eerste exemplaar Geld in de bijrol in ontvangst

George van Houts van theatergroep De Verleiders nam tijdens het Alternative Finance Festival het eerste exemplaar in ontvangst van 'Geld in de bijrol', het nieuwe...

Thomas Bollen pleit in Tweede Kamer voor publieke digitale munt

Thomas Bollen pleit in Tweede Kamer voor publieke digitale munt

Thomas Bollen (journalist Follow the Money) pleit morgen in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over crypto-geld voor schuldvrij ‘digitaal contant geld'....

Ons Geld gaat naar Brussel

Ons Geld gaat naar Brussel

Stichting Ons Geld uit Utrecht gaat internationaal. De stichting, opgericht door Luuk de Waal Malefijt, kreeg meer aandacht toen theatergroep de Verleiders het gedachtegoed...

Ons Geld gaat internationaal

Ons Geld gaat internationaal

Ons Geld is op zoek naar donateurs die het mogelijk maken het Europese lobbywerk te professionaliseren. De stichting Ons Geld, dat kantoor houdt in Utrecht, zet...

Nieuw geldstelsel blijft op de agenda

Nieuw geldstelsel blijft op de agenda

Hoe inspirerend wil je het hebben? Een student besluit dat het geldsysteem moet veranderen (en zelfs moet verdwijnen) om tot een betere wereld te komen. Hij begint...