Bromfietster rijdt gevolmachtigde en verzekeraar er hard uit

Brommer graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1024) De bromfiets van de consument is gestolen. De gevolmachtigde heeft het verzoek tot schadevergoeding afgewezen, omdat de consument bij de aanvraag van de verzekering ten onrechte heeft verklaard eigenaar en kentekenhouder te zijn van de bromfiets. De Geschillencommissie is niet gebleken dat bij de aanvraag van de verzekering gevraagd is naar de kentekenhouder. Ook is niet gebleken dat de consument geen eigenaar van de bromfiets is. Daarnaast is niet komen vast te staan dat de consument bewust eerdere schades onvermeld heeft gelaten bij het invullen van het schadeformulier. De commissie stelt ten slotte vast dat niet gebleken is dat de consument de verzekeringsvoorwaarden op papier of via een andere voor haar beschikbare en toegankelijke duurzame drager heeft ontvangen. Er is de consument hierdoor niet een redelijke mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de uitsluiting die in de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen. Betreffende uitsluiting is vernietigbaar op grond van artikel 6:233 aanhef en onder b BW. De gevolmachtigde kan zich er hierdoor niet op beroepen dat de consument niet het vereiste aantal (identieke) sleutels heeft overgelegd. De vordering van de consument wordt toegewezen.

De commissie: “Dat de consument in de schuldsanering zat, acht de commissie een plausibele verklaring voor de keuze om de zus kentekenhouder te maken. Verder is in het rapport van de expert bepaald dat de consument de bromfiets zelf aanschafte, wat een aanwijzing is dat zij ook eigenaar is hiervan.

“De commissie stelt vast dat de consument op het diefstalformulier ‘Nee’ heeft aangekruist bij de rubriek ‘Schade na aankoop’. Ter zitting heeft de consument uitgelegd dat zij deze rubriek zo begreep alsof geïnformeerd werd naar niet herstelde, dus nog aanwezige schade. De commissie vindt deze uitleg niet onredelijk.

“Ten slotte heeft de gevolmachtigde zich op het standpunt gesteld dat de schade is uitgesloten van dekking omdat de consument niet, zoals artikel 26 van de voorwaarden voorschrijft, twee identieke sleutels heeft ingeleverd. De consument brengt hier onder meer tegenin dat zij de voorwaarden niet heeft ontvangen.

“De gevolmachtigde heeft aangevoerd dat de verzekering langs elektronische weg tot stand is gekomen en dat de voorwaarden dus zijn verstrekt dan wel de consument hiervan kennis heeft kunnen nemen. Ter zitting heeft de commissie de gevolmachtigde verzocht toe te lichten op welke wijze de consument de voorwaarden heeft ontvangen. De gevolmachtigde moest het antwoord op deze vraag verschuldigd blijven. De commissie stelt dan ook vast dat niet gebleken is dat de consument de voorwaarden op papier of via een andere voor haar beschikbare en toegankelijke duurzame drager heeft ontvangen. Voor zover de gevolmachtigde zich op het standpunt stelt dat de consument de gelegenheid heeft gehad de voorwaarden via zijn website of op een andere internetpagina te raadplegen, merkt de commissie op dat een zodanige mogelijkheid niet kwalificeert als het ter beschikking stellen van de voorwaarden als bedoeld in artikel 6:234 lid 2 BW.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...