Campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten op Aplaza

Kantoor via Pixabay 2

Adfiz en Aplaza starten een campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten en zo de ketenefficiency te versnellen. Door nu in te zetten op een versnelling in de aansluiting van intermediairs verwachten Adfiz en Aplaza de groei bij zowel adviseurs als aanbieders – zijnde verzekeraars en serviceproviders – te versnellen.

Adfiz en Aplaza benadrukken het belang dat ook verzekeraars en serviceproviders blijven investeren in verdere aansluiting op het Aplaza-platform. "Duidelijk is dat de belangrijkste stap naar ketenefficiency de bereidheid is om echt te investeren. Daarbij is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen hun steentje bijdragen."

De meeste softwareleveranciers zijn inmiddels aangesloten en met de partijen die nog niet zijn aangesloten, is Aplaza in overleg. Ook het deel van de markt dat actief gegevens uitwisselt via Aplaza groeit. Daarbij gaat het om gegevensuitwisseling van (digitale) documenten, berichten (prolongatie- en mutatieberichten) en transacties (offerte, aanvraag en mutatie). 

Omdat de achtergrond om niet aan te sluiten verschilt per kantoor hebben Adfiz en Aplaza ervoor gekozen om Adfiz-leden die nog geen gebruiker zijn één op één te benaderen. "Per kantoor gaat bekeken worden wat er nodig is om eventuele drempels weg te nemen en aan te sluiten."

Meer dan de helft van de Adfiz-leden is al aangesloten op Aplaza. 1Gebruik maken van Aplaza bespaart volgens eigen zeggen jaarlijks gemiddeld 1.041 manuren oftewel ruim 0,5 fte.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AVG vertaald naar de dagelijkse adviespraktijk

AVG vertaald naar de dagelijkse adviespraktijk

Bettie Hoogsteen van Adfiz stond tijdens de bijeenkomst 'AVG één jaar later, waar staan we nu?' uitgebreid stil bij de verantwoordingsplicht...

Adfiz in gesprek met ASR over stopzetten rentemiddeling

Adfiz in gesprek met ASR over stopzetten rentemiddeling

Adfiz gaat in gesprek met ASR Hypotheken, dat aankondigde te stoppen met rentemiddeling. Adfiz: "Op 20 mei heeft ASR Hypotheken naar adviseurs een e-mail gestuurd...

Zadel werkgevers niet op met de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Zadel werkgevers niet op met de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Adfiz roept de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie op om de kosten van inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen...

Niet overhaast uitschrijven uit Nationaal Regime

Niet overhaast uitschrijven uit Nationaal Regime

Adfiz raadt haar leden aan om zich niet overhaast uit te schrijven uit het Nationaal Regime.En zich al helemaal niet te laten opjagen door de datum van 31 mei die...

Stappenplan actief klantbeheer

Stappenplan actief klantbeheer

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Maar hoe pak je dit aan zodat het...

Finis coronat opus

Finis coronat opus

(door Enno Wiertsema, directeur Adfiz) De kroon op het werk komt aan het eind van de rit. Diezelfde instelling zie ik bij adviseurs die aan de slag gaan met actief...