Cao-partijen roepen op tot onderling begrip en oplossingen

Document via Pixabay

Cao-partijen roepen de werkgevers en werknemers(vertegenwoordigers) in de verzekeringssector dan op om het gesprek aan te gaan over een mix aan passende maatregelen die bijdragen aan onderling begrip en oplossingen.

Werkgeversdelegatie Verbond van Verzekeraars en werknemersdelegatie FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie: "Cao-partijen hebben eind 2022 gesproken over de effecten van de huidige rentestand en inflatie op werkgevers en werknemers in de verzekeringsbranche.

"Aan de kant van de werkgevers hangt het effect op de bedrijfsvoering af van onder meer de (rendementen op de) beleggingen, het product- en dienstenaanbod en de verplichtingen naar klanten en leveranciers. Klanten die een andere  verzekeringsbehoefte krijgen dan wel moeite om de premie te betalen. Dat verschilt per verzekeraar.

"Aan de kant van de werknemers in de verzekeringssector kan er sprake zijn van een (sterk) verlies aan koopkracht. Niettemin is een zorgelijke trend dat een groter wordende groep mensen hun rekeningen voor levensonderhoud, zorg of energie niet (meer) kan betalen."

De volgende onderdelen/vragen/punten zouden in het cao-overleg aan de orde moeten komen: aanvullende loonsverhogingen. Ga het onderlinge gesprek aan en weet wat er speelt binnen het bedrijf en de werknemers. Is er in beeld wat het aantal loonbeslagen is en was? Wat doet het korte en lange ziekteverzuim? Wordt er meer gebruik gemaakt van het preventieve spreekuur van de bedrijfsarts? Is er behoefte aan leningsmogelijkheden? Is er een speciaal fonds waar medewerkers die onvoorziene/bijzondere kosten hebben gebruik van kunnen maken? Zijn er medewerkers in kwetsbare en/of kritische posities waarvoor aandacht nodig is? Helpen incidentele bedragen en vergoedingen? Denk aan vergoedingen voor thuiswerken, reiskosten en andere werkgerelateerde kosten. Wat is het aanbod op schuldhulpverlening/bemiddeling/coaching? Wat is het trainingsaanbod voor het omgaan met stress voor medewerkers? Is het nuttig om management en HR te trainen in het omgaan met moeilijke gesprekken (schaamte/armoede)? Wat nemen andere werkgevers voor stappen in de verzekeringssector? Hoe is de arbeidsmarktpositie van het bedrijf?

De cao-partijen zeggen zich te realiseren dat een aantal werkgevers al actie heeft genomen.  

 

 

Reactie toevoegen

 
Donderdag 24-uursstaking bij ING Noordoost-Nederland

Donderdag 24-uursstaking bij ING Noordoost-Nederland

Donderdag organiseren FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen een 24-uursstaking voor de ING-werknemers in Noordoost-Nederland. ING presenteerde vorige week een...

"Nieuw cao-voorstel ING komt niet in de buurt"

"Nieuw cao-voorstel ING komt niet in de buurt"

De vakbonden wijzen het nieuwe cao-aanbod van ING af, is te lezen op de website van De Unie. De vakorganisaties “nemen in de afweging vooral het jaar 2023...

ING doet nieuw cao-voorstel

ING doet nieuw cao-voorstel

ING heeft een nieuw cao-voorstel gedaan, melden de vakbonden die dinsdag actie voerden bij de bank. De vakbonden gaan het voorstel bestuderen. Medewerkers konden...

Vakbonden kondigen werkonderbreking aan bij ING

Vakbonden kondigen werkonderbreking aan bij ING

Het ultimatum dat vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie de ING Bank oplegden, is maandag om 12.00 uur verlopen en de bank heeft niet gereageerd. Dat betekent...

Cao: FNV, CNV en De Unie stellen ING ultimatum

Cao: FNV, CNV en De Unie stellen ING ultimatum

Bij het bestuur van ING bank viel vandaag een ultimatum van vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie op de deurmat. Daarin eisen de bonden dat de Nederlandse...

Akkoord over nieuwe cao de Volksbank

Akkoord over nieuwe cao de Volksbank

De Volksbank heeft met de vakorganisaties een resultaat van onderhandeling bereikt over een nieuwe cao. Naast salarisverhogingen ligt de focus vooral op afspraken...

Nieuwe tweejarige cao voor medewerkers Achmea

Nieuwe tweejarige cao voor medewerkers Achmea

Een meerderheid van de leden van FNV Finance en CNV Vakmensen heeft ingestemd met het eindbod van Achmea voor een nieuwe tweejarige cao. Daarmee is de nieuwe cao...

Achmea doet eindbod voor nieuwe tweejarige cao

Achmea doet eindbod voor nieuwe tweejarige cao

Achmea heeft in de onderhandelingen met de vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie een eindbod neergelegd voor een nieuwe tweejarige cao, die geldt...

Cao-partijen: extra belangrijk dat medewerkers met een IDC-regeling zich verdiepen in hun pensioen

Cao-partijen: extra belangrijk dat medewerkers met een IDC-regeling zich verdiepen in hun pensioen

De in de bedrijfstak-cao voor het verzekeringsbedrijf opgenomen premiebijdragen van de individuele beschikbare pensioenpremie (IDC-regeling) gaat komend jaar niet...

Bonden leggen cao-onderhandelingen met NN stil

Bonden leggen cao-onderhandelingen met NN stil

De cao-onderhandelingen met NN Group (Nationale-Nederlanden) liggen stil. Vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie komen na een jaar praten met de verzekeraar...