Cao Verzekeringsbedrijf 2021: veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Architecten vergadering kantoor via Pixabay

De cao Verzekeringsbedrijf 2021 is gepubliceerd. Hierin zijn de afspraken verwerkt uit het eerder gepubliceerde onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao bouwt voort op de veranderingen die in 2020 zijn ingezet: veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en de eigen regie van medewerkers. Zo zijn onder andere, in het licht van het toegenomen thuiswerken, de bepalingen geactualiseerd over Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken (TPOW). Ook is het vitaliteitsverlof omgezet in een vitaliteitsregeling en opgenomen in het hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt vervroegd uitreden gefaciliteerd in aanvulling op de wettelijke Regeling Vervroegd Uittreden.

In het komende jaar werken een aantal werkgroepen belangrijk thema’s verder uit zoals het voorbereiden van de herziening van het functie- en loongebouw en een verdere uitwerking van de Werkcode.

Reactie toevoegen

 
Nieuwe ronde cao-onderhandelingen na de zomer van start

Nieuwe ronde cao-onderhandelingen na de zomer van start

Na de zomer starten het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen met nieuwe onderhandelingen voor de Cao voor het Verzekeringsbedrijf. De...

Verbond publiceert Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Verbond publiceert Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Het Verbond van Verzekeraars heeft de cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023 gepubliceerd. Deze cao bouwt voort op veranderingen uit voorgaande jaren zoals een moderne...

Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023 feit

Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023 feit

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel de leden van de Sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars als de...

Akkoord over Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Akkoord over Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Cao-partijen Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn op 6 januari tot een ‘Drie Koningen’-akkoord gekomen voor een nieuwe...

Cao Verzekeringsbedrijf 2021 akkoord

Cao Verzekeringsbedrijf 2021 akkoord

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel het Verbond van Verzekeraars als FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord...

Opgemaakte versie cao Verzekeringsbedrijf beschikbaar

Opgemaakte versie cao Verzekeringsbedrijf beschikbaar

De cao voor het Verzekeringsbedrijf 2020 is opgemaakt. De tekst van de cao is via deze link beschikbaar. In de nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf zijn de cao’s...

Tekst Cao Verzekeringsbedrijf 2020 beschikbaar

Tekst Cao Verzekeringsbedrijf 2020 beschikbaar

De volledige cao-tekst voor het Verzekeringsbedrijf is beschikbaar. Met ingang van deze cao zijn de cao’s voor de binnen- en buitendienst geïntegreerd....

Nieuwe pensioenregeling medewerkers  verzekeringsbedrijf

Nieuwe pensioenregeling medewerkers verzekeringsbedrijf

Medewerkers in de verzekeringssector krijgen een nieuwe pensioenvariant. Het Verbond van Verzekeraars spreekt van een sociale innovatie die goed bij deze tijd past. Dit...

Pensioenregeling hindernis op weg naar nieuwe cao verzekeringsbedrijf

Pensioenregeling hindernis op weg naar nieuwe cao verzekeringsbedrijf

Er is nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf, schrijft het Verbond van Verzekeraars op zijn site. Het Verbond: "Op 30 november...

Mogelijk akkoord Cao Verzekeringsbedrijf

Mogelijk akkoord Cao Verzekeringsbedrijf

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao voor het Verzekeringsbedrijf. In februari kwamen...