"car-model haalt het niet, wel komt er een provisieverbod"

Afgaande op haar contacten met de politiek gaat het door de verzekeraars bepleite CAR-model het volgens de Commissie Wfd/Wft niet halen maar komt er een provisieverbod. Edwin Herdink, voorzitter van de Commissie Wfd/Wft: "Het CAR-model stuit op te veel weerstand in Den Haag. Men ziet twee betalingsstromen vanuit de klant, de beloning naar de adviseur en de premiebetaling richting verzekeraar, niet zitten. Men wil één betalingsstroom richting de leverancier, het intermediair wil dat zeggen. In dat geval zal het intermediair dus ook weer zelf moeten gaan incasseren. Provisie gaat verboden worden. Wat wij er ook tegenin brengen, bij de meeste partijen blijft toch het idee bestaan dat financieel adviseurs provisiejagers zijn en bovenmatig beloond worden. De verkiezingsuitslag moet wel heel verrassend zijn willen partijen aan de macht komen met een genuanceerdere kijk." De Commissie Wfd/Wft denkt dat het Verbond van Verzekeraars niet zal treuren als het CAR-model geen realiteit wordt. Herdink: "Het CAR-model is een afleidingsmanoeuvre. In werkelijkheid wil het Verbond af van provisie. Veel tussenpersonen zullen dan niet anders kunnen dan gebonden agent worden. Dan hebben verzekeraars hun zin: een grotere grip op het intermediare distributiekanaal. De eindklant wordt daar echter niet beter van. Het is jammer dat de politiek zo onbewust meeloopt aan de hand van de verzekeraars. Hopelijk zullen intermediairs veerkrachtig genoeg blijken om toch hun onafhankelijke positie te bewaren." De Commissie Wfd/Wft riep eerder adviseurs op een solidariteitsverklaring provisiestelsel te ondertekenen op www.woekerdiploma.nl. Herdink zegt dat er inmiddels ruim 1.700 reacties zijn.

Reactie toevoegen