CDFD geeft duidelijkheid over adviseren consumptief krediet

Geld via Pixabay 2

Het CDFD heeft Adfiz duidelijkheid gegeven over het adviseren over consumptief krediet sinds de wijzigingen in het vakbekwaamheidsstelsel. Adfiz: "Het CDFD heeft aangegeven dat iedere adviseur hypothecair krediet met ingang van 1 april 2019 over consumptief krediet mag adviseren. Je hoeft hiervoor dus geen PE-examen Adviseur Consumptief krediet hebben gedaan in de PE-periode 1 april 2017 – 1 april 2019 en ook niet eerst een PE-examen Hypothecair krediet in de huidige PE-periode. Adviseurs hypothecair krediet moeten wel permanent actueel zijn voor consumptief krediet."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe beleidsbepaler GA moet kennis aantonen

Nieuwe beleidsbepaler GA moet kennis aantonen

Beleidsbepalers van (onder)gevolmachtigd agenten moeten straks aantonen dat zij over specifieke en algemene vakinhoudelijke kennis beschikken. Dat staat in de gewijzigde...

Nieuwe VFN-Gedragscode

Nieuwe VFN-Gedragscode

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog...

Prijzen van consumptieve leningen slecht vergelijkbaar

Prijzen van consumptieve leningen slecht vergelijkbaar

Bij ongeveer de helft van alle persoonlijke leningen en doorlopende kredieten wordt volgens MoneyView het te betalen rentetarief pas duidelijk als de consument een...

"Tijd van goedkoop geld lenen is voorbij"

"Tijd van goedkoop geld lenen is voorbij"

De tijd van goedkoop geld lenen is voorbij, aldus Ambtenarenlening. “De eerste grote kredietaanbieders van Nederland hebben de rentes inmiddels verhoogd.” Een...

Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Eind vorig jaar zijn duidelijk meer PE-examens afgelegd dan in de maanden daaraan voorafgaand. Niet verwonderlijk, want de huidige PE-periode loopt over drie maanden...

Internetconsultatie 'Wijziging regeling eindtermen' gestart

Internetconsultatie 'Wijziging regeling eindtermen' gestart

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie 'Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft' gestart....