CDFD: proctoring niet noodzakelijk en niet gewenst

ZZP'er laptop via Pixabay

“We zien het als een potentieel interessante techniek, maar achten het nog niet veilig genoeg om deze nu toe te gaan passen (nog afgezien van juridische hobbels).” Aldus reageert CDFD op de oproep van Adfiz, CFD en OvFD toe te staan dat exameninstituten PE-examens ook plaats-onafhankelijk digitaal kunnen aanbieden (via online proctoring).

CDFD-voorzitter Paul Zevenbergen: “De introductie van online proctoring is mijns inziens niet noodzakelijk en eerlijk gezegd naar de huidige stand van de techniek ook niet wenselijk.

“Naar verwachting zijn er tot het einde van deze PE-periode nog circa 75.000 PE-examens te behalen. Dat komt neer op gemiddeld 7.500 examens per maand. De ervaring leert dat de meeste diplomahouders hun PE-examens doen in het laatste kwartaal van een PE-periode. Dit was zowel het geval in de overgangsperiode (eind 2016) als in de eerste PE-periode (eerste kwartaal 2019). In deze tweede PE-periode verwacht ik de piek dus in het eerste kwartaal van 2022.

“Exameninstituten en de door hen ingeschakelde toetscentra hebben bewezen dit uitstekend en coronaproof aan te kunnen. De capaciteit van de exameninstituten is ruim voldoende. Zelfs indien in het eerste kwartaal van 2022 nog veel meer examenplekken nodig zouden zijn, voorzien DUO/CDFD geen capaciteitsprobleem.”

Beveiliging

Zevenbergen noemt verder een aantal conclusies uit onderzoek en een aantal overwegingen die maken dat online proctoring voor Wft-examinering niet wenselijk is. Zo werd geconstateerd werd dat het oplossen van ICT-problemen tijdens de examenafname lastig is, dat kandidaten dienen te beschikken over een specifiek niveau van computerkennis en -vaardigheden dat bij de leden van de doelgroep lang niet altijd aanwezig is en bleek de content van de centrale examenbank Wft niet goed te kunnen worden beveiligd. Zevenbergen stelt verder onder meer dat “het Wft-examen een ‘very high stake’-examen is. Als een dergelijk diploma op basis van fraude wordt verkregen, is het afbreukrisico voor consumenten hoog”. Organisatorisch zou aanpassing van regelgeving nodig zijn.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Internetconsultatie wijzigingsregeling eind- en toetstermen Wft 2024

Internetconsultatie wijzigingsregeling eind- en toetstermen Wft 2024

Financiën is de internetconsultatie gestart van de wijzigingsregeling eindtermen en toetstermen Wft 2024. De regeling wijzigt de eindtermen en toetstermen voor...

2.522 PE-examens afgelegd in afgelopen halfjaar

2.522 PE-examens afgelegd in afgelopen halfjaar

In de periode april-september 2023 zijn 2.522 PE-examens afgelegd. Dit met als gemiddeld slagingspercentage 83,1 procent. Het aantal examens Wft Initieel beliep...

PE-ei voorlopig wel weer gelegd

PE-ei voorlopig wel weer gelegd

Adviseurs geloven het voorlopig wel weer even met de PE-examens. In de eerste drie maanden van de nieuwe PE-periode, gestart 1 april, zijn er slechts 2.166 PE-examens...

CDFD ziet geen reden PE-termijn te verlengen

CDFD ziet geen reden PE-termijn te verlengen

Het CDFD vindt verlenging van de huidige PE-termijn (die loopt tot  1 april) niet nodig. Aldus het college in zijn antwoord op de brief van Adfiz, CFD en OvFD...

Steeds meer adviseurs pakken PE-handschoen op

Steeds meer adviseurs pakken PE-handschoen op

Er komen duidelijk steeds meer adviseurs in actie om aan hun PE-verplichtingen 2019-2022 te voldoen. In november (7.032) en december (8.388) verdubbelde het aantal...

Lindenhaeghe waarschuwt: “Meer dieptevragen in PE-examens”

Lindenhaeghe waarschuwt: “Meer dieptevragen in PE-examens”

Lindenhaeghe waarschuwt dat er meer dieptevragen in de PE-examens zijn gekomen. Dit terwijl de jongste CDFD-cijfers laten zien dat nog veel adviseur opmoeten voor...

Markt kan nieuwe ontwikkelingen bij CDFD aandragen

Markt kan nieuwe ontwikkelingen bij CDFD aandragen

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden - net als voorgaande jaren - uitgenodigd...

Meer PE-examens afgelegd in maart

Meer PE-examens afgelegd in maart

In maart zijn zichtbaar meer PE-examens afgelegd.Toch lijken de meeste financiële dienstverleners de PE-examens voor zich uit te schuiven richting 1 april 2022....

Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april

Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april

Het CDFD heeft de inhoud van de PE-examens en toetstermen vanaf 1 april aanstaande gepubliceerd. Met ingang van 1 april worden zoals ieder jaar de initiële,...

Sector maakt nog steeds geen haast met PE-examens

Sector maakt nog steeds geen haast met PE-examens

Financieel dienstverleners lopen nog steeds niet hard om hun PE-examen(s) van de huidige PE-periode (april 2019-april 2022) af te leggen. Dat blijkt uit de jongste...