Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Kifid 2024

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en de termijn voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud onnodig heeft laten verstrijken. De aangeslotene heeft zich hiertegen verweerd. Het meest verstrekkende verweer van de aangeslotene houdt in dat zij niet aangesproken kan worden voor het handelen van de adviseur omdat hij niet in dienst was maar als zelfstandig ondernemer was aangesloten. De Geschillencommissie volgt het standpunt van de aangeslotene niet en is van oordeel dat de adviseur, in naam van de aangeslotene, voor de consumenten op basis van een mondeling gesloten overeenkomst advies- en bemiddelingswerkzaamheden heeft verricht. Vast staat dat daarbij sprake is geweest van een zorgplichtschending die tot schade heeft geleid bij de consumenten. De commissie veroordeelt de aangeslotene tot vergoeding van de door de consumenten gevorderde schade van 11.000 euro.

De commissie stelt vast dat de bedrijfsgegevens van de aangeslotene in de email-handtekening zijn gebruikt door de adviseur maar ook dat de aangeslotene op haar website de adviseur heeft vermeld als “zelfstandig financieel planner/hypotheekadviseur bij de aangeslotene” en werkzaam “vanuit de omgeving Tilburg en Breda”. Ter zitting heeft consument I hierover verklaard dat de adviseur hem ook heeft verteld dat hij voor de aangeslotene de regio Tilburg/Breda bediende en dat het hoofdkantoor in Utrecht zit. Niet bestreden is dat de aangeslotene hiermee een situatie heeft gecreëerd waardoor potentiële cliënten de indruk konden krijgen dat de adviseur verbonden was aan de aangeslotene, en waarvan de adviseur gebruik heeft gemaakt. Naar het oordeel van de commissie hebben de consumenten er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat de adviseur bevoegd was de aangeslotene te vertegenwoordigen bij hun financieringsaanvraag.

De adviseur heeft zijn zorgplicht geschonden

De commissie is van oordeel dat de adviseur zijn zorgplicht tegenover de consumenten
heeft geschonden. De commissie overweegt "allereerst dat de adviseur zich onvoldoende heeft ingespannen om voor het verstrijken van het financieringsvoorbehoud per 21 maart 2023 een passende financiering te vinden. Vervolgens heeft de adviseur nagelaten om de consumenten erop te wijzen dat zij van hun financieringsvoorbehoud gebruik moeten maken omdat hij de financiering niet rond kreeg. Deze zorgplichtschending heeft tot schade geleid aan de kant van de consumenten. Het staat hierbij voor de commissie vast dat de consumenten door deze fouten van de adviseur het perceel met garage niet hebben kunnen kopen en dat zij daarvoor een contractuele boete van 11.000 euro aan de verkopers hebben moeten betalen".

 

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...