Cfd: "afm heeft gevolgen provisieverbod niet doordacht"

De Commissie CFD is van mening dat de AFM de gevolgen van het aanstaande provisieverbod niet goed heeft doordacht. Ook de AFM zegt in haar jaarverslag nameljik bezorgd te zijn over de toegankelijkheid tot deskundig advies.

Volgens CFD-voorzitter Edwin Herdink lijkt het komende provisieverbod al voordat het wettelijk van kracht wordt haar doel voorbij te schieten. "Waar de Commissie CFD al vanaf het begin van de provisiediscussie op gewezen heeft wordt nu bevestigd door de AFM. De toegankelijkheid tot deskundig financieel advies komt in gevaar. Met het provisieverbod op complexe financiële producten heeft de politiek een dam opgeworpen voor onafhankelijk financieel advies. De Commissie CFD heeft hiertegen gestreden vanuit het liberale gedachtegoed: keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor consumenten. De politiek heeft anders besloten vanuit het oogmerk consumentenbescherming. De politiek lijkt nu haar verantwoordelijkheid te willen gaan afkopen in de vorm van gratis Geldloketten. De Commissie CFD is hier uiterst bezorgd over. Geldloketten kunnen immers in de overtuiging van CFD nooit deze maatschappelijke functie waarmaken. Met de komst van Geldloketten creëert de overheid in de ogen van CFD een schijnoplossing. Gratis advies bestaat immers niet. De Commissie CFD vindt dan ook dat de kosten voor deze politieke proefballon uit de algemene middelen gefinancierd dienen te worden en niet worden afgewenteld op het intermediair."

 

Herdink noemt het typisch dat de AFM na de politieke besluitvorming tot een provisieverbod, nu wel haar bezorgdheid uit over de negatieve gevolgen er van. "Blijkbaar is er sprake van voortschrijdend inzicht en probeert men nu met aanvullende maatregelen het risico tot verschraling van het dienstenaanbod te beperken. Met flankerend beleid tracht de AFM de negatieve effecten van het provisieverbod tegen te gaan. Het is overduidelijk dat de politiek en de AFM de gevolgen van het provisieverbod niet doordacht hebben en nu met het strooien van kruimels de honger probeert te stillen. Indien men de toegang tot onafhankelijk en deskundig advies wil behouden dan is er voor CFD maar één route en die wijst in de richting van het onafhankelijk intermediair. In haar gesprekken met de politiek zal de Commissie CFD aangeven dat, ook zonder de komst van Geldwinkels, de toegankelijkheid tot complex financieel advies behouden kan blijven."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Joost - 13 april 2012

CFD heeft weer eens aangetoond dat zij als geen ander kennis van de markt hebben en alle burocratische proefballonen doorprikken. Het is slechts een kwestie van tijd dat de wal het schip keert, want burocratische overheidsexperimenten die louter in de lucht worden gehouden door subsidieregelingen zullen door het ontbreken van marktwerking als een nachtkaars uitgaan.

Coen de Vos - 12 april 2012

Verbondsvoorzitter Latenstein vindt transparantie belangrijker dan het provisieverbod. Ik begrijp deze stelling niet? Had dan gewoon provisie heel transparant op de polis en de factuur vermeld. Dan was het hele provisieverbod niet nodig geweest. Maar ik denk dat er bij het Verbond andere belangen spelen dan transparantie.....

Frans van Moerkerke - 11 april 2012

De AFM heeft eerst bijgedragen aan het omzeep helpen van de levenmarkt en gaat nu haar berzorgdheid uiten om de toegankelijkheid ervan. Hoe denkt de AFM ooit nog de verstandhouding met het intermediair te herstellen?

Berend Onrust - 11 april 2012

@Johan de Knegt Bas Schuurmans is bedreven in het lobbyen voor heilloze doelen met bodemloze putten. Nu tovert hij weer een Geld Advies Dienst uit zijn mouw. Bij aanvang staat al vast dat het een fiasco wordt. Dit soort heerschappen plaats ik in de categorie Dirk Scheringa. Dus blokkeren en uitsluiten dit heerschap.

Johan de Knegt - 10 april 2012

Bas Schuurmans is de man achter het idee van Geld Advies Dienst. Het is deze Schuurmans die zijn eerdere geesteskind de Nibud Geldgripper falikant heeft zien mislukken. Dit soort heerschappen lijken het nooit te leren en proberen steeds opnieuw met het geld van een ander carriere te maken. Volgens Schuurmans gaat zijn nieuwe geesteskind maar tussen de 20 en 40 miljoen euro kosten. Via een omslagstelsel moet het intermediair hieraan bijdragen. Maar het intermediair krijgt daar volgens Schuurmans ook wat voor terug: herstel van vertrouwen. Hoe verzin je het en hoe is het mogelijk dat dit soort onzin gehoor vindt in Den Haag? Men is echt totaal ontspoort en is elke binding met de realiteit kwijt. Er is maar 1 manier om het vertrouwen te herstellen en dat is dat verzekeraars hun woekerpolisklanten volledig compenseren.

Aad Bleukens - 10 april 2012

De klant, daar gaat het om, niets meer en niets minder. De klant maakt geen onderscheidt in producten. De klant wil gewoon goed geholpen worden. De klant wil ook best betalen voor de diensten van de adviseur. De kunst is om samen met de klant te bepalen welke diensten er worden afgenomen tegen welke prijs. Per definitie is nagenoeg elk particulier schade product verlies gevend voor de adviseur. Vanuit verzekeraars gezien snap ik wel dat deze kiezen voor provisie op schade producten. De adviseur werkt voor een fooi en moet toch voldoen aan zorgplicht, schade behandeling etc. Noem mij eens een bedrijf of bedrijfstak waar er bewust verlies gevende producten en of diensten worden aangeboden in de hoop dat andere het verlies goed blijven maken. De klant kan juist bijzonder veel voordeel behalen door een goede adviseur rechtstreeks te betalen en te profiteren van zijn diensten op maat. Aad Bleukens

Johan de Knegt - 10 april 2012

@Aad @Karel Heren even naar de inhoud. Wat vinden jullie er nu van dat ene Schuurmans wil dat wij als intermediair aan zijn proefballon gaan bijdragen? Een proefballonnetje van tussen de 20 en 40 miljoen euro, om het vertrouwen te van de consument te herstellen. Voor de goede orde, ik heb geen enkele vertrouwenscrisis met mijn clienten.

Aad Bleukens - 10 april 2012

Beste Karel, Mag ik u vragen eens inhoudelijk te reageren op mijn bijdrage aan dit forum. Kunt u een bedrijf cq een bedrijfstak noemen waar doelbewust verliesgevende activiteiten in stand gehouden wordt? U heeft inderdaad gelijk. Al enkele jaren beweer ik dat het ook anders kan. Wij doen niet anders meer. Dat is wennen voor zowel de klant als voor ons kantoor. Van een goede orde en marktwerking is ook op het gebied van schade verzekeringen zelfs op het gebied van particuliere schade geen sprake. Vraag collega's om u heen hoe zij werken. U zult verbaasd zijn hoeveel collega's al op basis van netto producten (dus zonder provisie) werken. Fijne dag nog. Aad Bleukens

Jan de Hertog - 10 april 2012

De AFM. Wat heeft die nu werkelijk bereikt of betekent voor de consument? Maak de balans op. Alles moet volgens deze veredelde ambtenaren transparant en de markten zijn niet eerlijk, dat is wat ze steeds afwisselend van het onderwerp roept. Ook daar zit de consument niet op te wachten. Hoe komen we van dat zichzelf in stand houdende instituut af? Immers men heeft totaal zichzelf niet bewezen met toezicht houden en wat men doet is alleen bemoeien met vrije marktwerking om dat naar eigen inzichten te belemmeren.

Wout van Garderen - 10 april 2012

De overeenkomst tussen Geldloketten en Noord-Koreaanse raketten: na lancering zullen ze snel van het scherm verdwijnen.

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding...

Speelveld Advies

Speelveld Advies

Opnieuw is er een transparantiekogel door de provisieporseleinkast geslingerd met alle ophef van dien. Minister Hoekstra van Financiën wil dat iedere klant...

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Kamer laten weten dat de door het lid Grinwis (ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het omzeilen van het provisieverbod door...

Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Pieter Grinwis (ChristenUnie) wil van minister Hoekstra weten of het waar is dat enkele aanbieders van financiële producten het provisieverbod omzeilen en wat...

Bureau DFO: provisieverbod raakt meest kwetsbaren

Bureau DFO: provisieverbod raakt meest kwetsbaren

“Het maatschappelijk belang van de overlijdensrisicoverzekeringen is groot. Veel leed kan tegen verwaarloosbare kosten worden voorkomen. Wet- en regelgeving...

AFM duidt niet-geldelijke beloning nader

AFM duidt niet-geldelijke beloning nader

Aan de hand van een nieuw aantal vragen en antwoorden schetst de AFM wat zij kwalificeert als niet-geldelijke beloning en wanneer zo’n beloning wel en niet...

"Hypotheekadviseurs omzeilen massaal provisieverbod"

"Hypotheekadviseurs omzeilen massaal provisieverbod"

“Adviseren over duurzaamheid is goed, maar het mag niet zo zijn dat het adviseurskantoor een verkoopkanaal is voor commerciële aanbieders van panelen...

Adviseren is topsport: het juiste talent

Adviseren is topsport: het juiste talent

Adviseren is topsport! Vvp vraagt branchegenoten naar hun sporthelden en de parallellen tussen adviseren en topsport. Dit keer Edwin Herdink , voorzitter CFD. Wie...