CFD eist openbare excuses van NLE

CFD logo nieuw

CFD is verbolgen over berichten van NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts). Dit omdat de branchevereniging afstand nam van het recent opgerichte CFD-letselschadeloket. Volgens de branchevereniging zou dit loket puur zijn opgezet om geld te verdienen aan letselschadeslachtoffers. Adviseurs zouden als 'cowboys' zijn weggezet. CFD noemt dit een schandelijk en onvergefelijk statement en eist openbare excuses van NLE.

CFD heeft berekend dat een betrokken adviseur bij een flinke letselschadezaak zeker 15 tot 20 uur onbetaalde ondersteuning geeft gedurende het gehele traject. "Is het dan teveel gevraagd om daar deels voor gecompenseerd te worden door het letselschadekantoor?"

Verder zegt CFD: "Waarom mogen commerciële en winstgevende letselschadekantoren niet vrij beslissen welk deel ze van hun winst gunnen aan professionele partijen, die opdrachten aanbrengen en integer samenwerken met die kantoren? Wat is de werkelijke reden dat alle registers open gaan om dit te blokkeren? Zijn er letselschadekantoren die zich hier openlijk over durven uitspreken?"

Volgens CFD hoeft het geen betoog dat verzekeringskantoren een logische en belangrijke schakel zijn in een letselschadezaak. "Nog steeds is het zo, dat veel slachtoffers geen idee hebben dat er een mogelijkheid is om een eigen letselschade-expert in te kunnen schakelen. Juist verzekeringskantoren kunnen klanten actiever wijzen op die mogelijkheid, waardoor vele duizenden slachtoffers de ondersteuning krijgen waar ze wettelijk recht op hebben. We zien en horen ook, dat het inschakelen van zo’n eigen expert in veel gevallen leidt tot een hogere schadevergoeding. Daar ligt een gevoelig punt voor verzekeraars."

"Vaak is er bij een letselschadezaak ook sprake van aanverwante schade die het verzekeringskantoor afwikkelt, denk aan de autoschade of grote woningschade. Ook op dit gebied werkt CFD samen met erkende experts, zodat verzekeringskantoren directe links hebben naar professionals, die namens de klant de schade samen met de schade-expert van de verzekeraar afwikkelt. Ook hier worden slachtoffers via allerlei sluwe routes en methodes door partijen benaderd om een order te kunnen scoren. Iets wat CFD zoveel mogelijk wil terugdringen, juist door erkende en betrouwbare partijen direct met elkaar te verbinden."

Tevens is een verzekeringsadviseurs de vertrouwenspersoon van een slachtoffer.

"Inmiddels hebben de aan ons loket verbonden letselschadekantoren zich onder enorme druk vanuit de sector teruggetrokken uit het CFD-loket. Kantoren met een onberispelijke staat van dienst, waar CFD vooral getroffen werd door de passie en toewijding die deze kantoren hebben voor hun klanten. Ontzettend jammer dat het verzekeringskantoren niet is gegund om ook commercieel en winstgevend te mogen samenwerken met deze kantoren. Dat is in de ogen van al die instanties blijkbaar een exclusief recht voor haar leden. CFD komt daarom graag in contact met letselschadekantoren, die begrijpen dat een vergoeding voor verzekeringskantoren niet alleen gerechtvaardigd is, maar ook belangrijk is om de verkeerde partijen buiten de deur te houden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD heeft een pakket ontwikkeld met alles dat een kantoor nodig heeft om de actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen in te vullen.In het...

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met het CFD-advies om niet te werken met het fijnmazig gemiddelde bij de vanaf 1 juli aanstaande...

CFD introduceert Letselschadeloket

CFD introduceert Letselschadeloket

CFD heeft het Letselschadeloket geopend. CFD: "Jaarlijks nemen verzekeraars circa 75.000 letselschadezaken in behandeling. Daarbovenop komen de niet gemelde zaken,...

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...