CFD: er komt een woekerpolisstorm

Edwin Herdink resized

Volgens CFD is er een woekerpolisstorm in aantocht. Volgens verschillende stakeholders zouden diverse instanties nog dit jaar "via juridische procedures en via naming and shaming het intermediair nadrukkelijk willen betrekken in het woekerpolisdossier".

Volgens CFD gaan diverse consumentenclaimorganisaties hun pijlen op het intermediair richten. Het zou om twee specifieke gebieden gaan: advies en zorgplicht. "De slechte adviseurs zijn al jaren geleden uit de branche vertrokken, maar de dossiers hebben ze achtergelaten. Vooral bij grotere intermediairs liggen er soms nog honderden dossiers, die tenminste de schijn tegen hebben als het om de advieskwaliteit gaat. Ook komt er meer focus op intermediairs die MKB-pensioenproducten hebben bemiddeld", zegt CFD voorzitter Herdink.

"Verder begrijpen we dat bij grote intermediairs vaste verkoopprocedures en dossiervorming er voor zorgen dat het advies over al die dossiers vrij homogeen is. Hierdoor kan een collectieve claim makkelijker slagen. Onze inschatting is daarom dat de claimpartijen zich op dit punt eerst zullen richten op de intermediair top 100."

Herdink; "Een andere zaak, die alle intermediairs aangaat, is de zorgplicht wanneer een collectieve schikking met een verzekeraar is getroffen. Zo is er recent bijvoorbeeld een schikking getroffen voor Allianz klanten. Het gaat dan echt om vele duizenden euro's per klant. Meestal gelden die schikkingen alleen voor polishouders die zich tijdig hebben aangemeld voor de collectieve claimprocedure, dat is ook bij Allianz het geval. Zo minimaliseren verzekeraars hun schade."

CFD verwacht dat gedupeerden, die te laat zijn voor de aanmelding voor zo'n collectieve schikking, worden doorverwezen naar hun intermediair of zelf aankloppen bij het intermediair. En daar vervolgens verhaal gaan halen met de vraag: 'waarom heb je mij niet op die schikkingsmogelijkheid gewezen?'. Volgens CFD zal dit tot een stroom van klachten en claims leiden, al dan niet met (lokale) media aandacht. Als hiervoor vervolgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar moet worden ingeschakeld, geldt voor elke zaak het eigen risico van ca. € 1.500 (afhankelijk van polis).

Claimscan

Vervolgens wijst CFD op de ontwikkeling van de eigen Woekerpolis claimscan, als onderdeel van de CFD-nazorgmodule. "Deze geautomatiseerde kant-en-klaar scan is recent geïntroduceerd en geeft klanten inzicht in hun claimmogelijkheden, zowel collectief als individueel, en legt de keuze van de klant ook vast voor het dossier. Hiermee wordt de zorgplicht op dit punt adequaat ingevuld en het aansprakelijkheidsrisico sterk verminderd. Naar aanleiding van die scan en onze inzet daarmee voor gedupeerden, hebben wij belangrijke afspraken kunnen maken met WoekerClaims en Vereniging Woekerpolis.nl. Intermediairs die aantoonbaar de CFD-woekerpolisscan hebben ingezet worden geregistreerd als aanbrenger van claims, waardoor ze een andere rol in het claimproces krijgen. Daarnaast wordt direct voorkomen dat het intermediair later door zijn klanten kan worden aangesproken op misgelopen vergoedingen bij collectieve schikkingen."

Tegelijkertijd zal CFD een aantal workshops over dit onderwerp organiseren.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

CFD-Helpdesk - CFD 26 maart 2019

Roelof, CFD heeft, in eerste instantie samen met Stichting ODIN, altijd aandacht gevraagd voor dit dossier en zal dat blijven doen. Het verschil is nu dat CFD ook een concrete oplossing biedt om de consument goed te helpen en het risico van het intermediair te beperken. Vaak zit succes niet in een keer roepen, maar consequent blijven investeren in aandacht en oplossingen. De poll hier op VVP laat zien dat 60% van de reageerders niet gelooft in een woekerpolisstorm voor intermediairs. We hebben dus nog een weg te gaan om intermediairs te helpen hun risicoaansprakelijkheid te verminderen. Sowieso gaat CFD dit jaar nog stappen zetten op het gebied van ondersteuning van intermediairs bij claims in een breder verband. Daartoe zijn we samenwerkingen aan het opzetten met claim experts in verschillende disciplines.

Radstaake - Claimshulp.nl 24 maart 2019

Volgens mij is vier jaar geleden al uitgebreid stilgestaan bij deze claimmogelijkheid voor klanten van adviseurs. Toen werd er om het hardst geroepen dat dat niet aan de orde was. Jammer dat de realiteit nu de adviseurs inhaalt.

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD heeft een pakket ontwikkeld met alles dat een kantoor nodig heeft om de actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen in te vullen.In het...

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD is verbolgen over berichten van NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts). Dit omdat de branchevereniging afstand nam van het recent opgerichte...

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met het CFD-advies om niet te werken met het fijnmazig gemiddelde bij de vanaf 1 juli aanstaande...

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...