CFD haalt fel uit naar AFM

Edwin Herdink (medium shot 2013)

Adviseursorganisatie CFD haalt in felle bewoordingen uit naar de AFM, die pleit voor actieve provisietransprantie bij schadeverzekeringen. CFD "weet uit eigen intern onderzoek dat consumenten het vele malen belangrijker vinden of hun schade snel, volledig en probleemloos wordt uitbetaald, dan de verdiensten van een intermediair. Daar ligt een taak voor de AFM om meer transparantie af te dwingen."

CFD: "De AFM zegt, op basis van eigen onderzoek, dat consumenten het heel belangrijk vinden om te weten of een intermediair 2,00 of 2,50 per maand verdient aan een gemiddelde inboedelverzekering. Ze is er van overtuigd dat als consumenten hier actief op worden gewezen, ze wel drie keer nadenken bij wie ze hun inboedelverzekering onderbrengen.

Penny wise and pound foolish
"Volgens ons is het eerder een goedkope manier om bij het publiek te scoren. Waarom vraagt de AFM niet tegelijkertijd om actieve schade uitkeringstransparantie? Dat is een veel belangrijker aspect van een schadeverzekering dan enkele dubbeltjes provisie meer of minder. Bijvoorbeeld het aantal uitkeringen per verzekeraar dat wordt afgewezen of beperkt. Of het aantal klachten dat een verzekeraar jaarlijks ontvangt over schadeafwikkeling. Of de gemiddelde doorlooptijd van de afwikkeling van een schade. En wat te denken van de jaarlijkse schadelast versus inkomende premies?

"We hebben allemaal gezien dat de platte strijd om de laagste premie op internet heeft geleid tot een zorgwekkende financiële huishouding bij bepaalde verzekeraars, specifiek bij hun internetdochters. Waarom richt de AFM zich daar niet op in haar strijd voor transparantie?

"De richtlijn verzekeringsdistributie heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. Veel goed werk te doen dus voor de AFM, maar blijkbaar komt ze niet verder dan een bijna ziekelijke focus op een paar dubbeltjes provisie meer of minder.

Wereldverbeteraars
"Enkele jaren geleden wist de AFM ook trots te melden dat het provisieverbod al had geleid tot lagere kosten voor advies en bemiddeling van een hypotheek. Dat was echter met name het gevolg van een absurd lage introductie fee van de Rabobank om de concurrentie buitenspel te zetten, waarbij iedereen wist dat dit werd gesponsord door inkomsten uit hypotheekrente, maar dat niet kan worden aangetoond omdat accountants het ‘te ingewikkeld’ vonden om alle kostencomponenten op een juiste wijze toe te rekenen.

"Het is diezelfde Rabobank die nu roept dat als je daar een bankrekening opent, de Rabobank alle wereldproblemen gaat oplossen. Kennelijk is dat wel AFM-proof. Of ABN Amro die nu een beleggingsrekening promoot als een ‘spaarversneller’. Het mag blijkbaar allemaal van de AFM, maar 20 cent meer of minder provisie per maand, daar moet natuurlijk worden ingegrepen.

"CFD zou graag zien dat de AFM de wereld verbetert door dat soort onzin aan te pakken.

Probeer niet recht te maken wat al recht is
"De provisie op schadeverzekeringen bestaat al tientallen jaren en er is nog nooit een misstand aangetoond. Door de constante prijsoorlogen blijven polis premies relatief laag en dit heeft ook een direct gevolg voor de provisie-inkomsten. Die worden ook lager omdat dit een percentage van de polis premie is. Het percentage is jarenlang stabiel geweest en vertoont zelfs een wat dalende lijn. Actieve provisietransparantie op schadeverzekeringen levert niet meer op dan nog discussie over een niet ter discussie staand verdienmodel van slechts één schakel in de keten."

 

Reactie toevoegen

 
CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

In een open brief roept CFD de Tweede Kamer op niet te morrelen aan de huidige regeling van passieve provisietransparantie. CFD: “Voor veel consumenten zijn...

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Het debat tussen minister en Kamer dat donderdagmiddag zou plaatsvinden over onder meer de vormgeving van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Minister Hoekstra veegt de vloer aan met de argumenten tegen zijn insteek bij actieve provisietransparantie (exacte nominale bedragen vooraf). Dit in zijn antwoord...

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

“De hele gang van zaken bevestigt onze mening dat de voor de AFM gewenste uitkomst vooraf al vaststond en ten koste van alles moest worden bereikt.”...