CFD hekelt \'nationaal experiment provisieverbod\'

"Daar waar de adviseur zich momenteel bevindt in een mijnenveld van toezichtregels, zo vrolijk vliegert menig bankbestuurder er met gemeenschapsgeld lustig op los." Dat schrijft voorzitter Edwin Herdink van CFD in de nieuwsbrief van de commissie.

Herdink trekt stevig van leer: "Iedere misstap van de adviseur wordt uitvergroot en duur betaald. Misschien juist door deze heksenjacht op de adviseur dat het toezicht op het bankwezen zo heeft kunnen falen en de bankier zelfs met bonus en al wordt uitgezwaaid? Het vertrouwen in de financiële sector is nog nooit zo laag geweest en dat komt volledig voor rekening van het bankwezen en haar toezichthouders. CFD vraagt zich dan ook af wanneer de bestuurlijke top bij de toezichthouder en het ministerie de eer aan zichzelf houdt." Herdink hekelt verder wat hij omschrijft als het 'Nationaal Experiment Provisieverbod'. "CFD verwacht dat de terugslag van dit experiment niet lang zal uitblijven. Het 'consumentenbelang' voor een verbod is immers in geen velden of wegen te bekennen en zeker nu in tijden van zware economische recessie is het de consument die hiervoor dubbel en dwars de rekening betaalt." Herdink merkt verder op dat het Klachtenloket AFM van de commissie vorig jaar geen enkele klacht heeft ontvangen: "In het eerste jaar ontving de commissie menig klacht via het loket en leek het erop dat dit aantal sterk zou toenemen. Maar niets is minder waar. Over geheel 2012 heeft het loket geen enkele klacht ontvangen. Is dit nu omdat de verstandhouding tussen intermediair en toezichthouder is verbeterd of komt het doordat het intermediair geen verwijtbare handelingen heeft verricht? Hoe dan ook een positieve ontwikkeling die extra is versterkt door de dialoogsessie van afgelopen december waarbij de toezichthouder en het intermediair met open vizier de dialoog aangingen."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Fred Groen - 12 februari 2013

De wal keert het schip. Het is net als in de woningmarkt momenteel; de verkeerde maatregelen voor de verkeerde groepen in de verkeerde periode waardoor het schip ten onder gaat. Hierdoor alleen al is er voor tientallen miljarden aan waarde vernietigd. Gaat jaren duren voordat men er weer bovenop komt. We gaan gewoon door om de mensen te helpen en te redden van veel overbodige ballast en niet meer passende produkten, dat is onze markt de komende jaren. De commissie CFD kan dit proces met zijn scherpe analyse ook ondersteunen. met vriendelijke groet, Fred Groen

Adfizeur - 8 februari 2013

Suggereren dat er misschien al een plan voor een algeheel provisieverbod klaar ligt wekt onnodige onrust en een verkeerd beeld van de werkelijkheid op. Schade en levenprovisie verschillen als de zon en de maan en dan vooral maatschappelijk gezien. Het levenverbod is een uitvloeisel van schandalen en een verhoudingsgewijs bovenmatige beloning t.o.v. De geleverde inspanning. De politiek heeft dit ingezien en het zwaarste middel ingezet. Bij schade ligt er een heel andere situatie. Hier geen algemeen bovenmatige beloning of grote doorlopende schandalen. Ook al zouden de verzekeraars nog zo graag een verbod doorvoeren, het fundament om dit te rechtvaardigen is er niet en daardoor politiek niet haalbaar. De enige dreiging voor schadeprovisie is het abonnement en dat is gewoon marktwerking. Op termijn zou het abonnement naar mijn idee kunnen uitgroeien tot een belangrijke peiler onder menig adviesbedrijf. Dit laat onverlet dat daarnaast ook schadeprovisie in de markt aanwezig blijft. Er zijn immers teveel 1pit relaties die nooit voor een abonnement te vangen zijn.

hcf - 8 februari 2013

@ronald, reactie klant, oh dan kijk ik bij wel op een of andere vergelijkingssite wat het waar kost en ga rechtstreeks bij die aanbieder aanvragen............ want dan kost het niets.

Ronald - 8 februari 2013

@Pollo@hcf Het provisieverbod leidt dus duidelijk tot verschraling van de adviesmarkt en daarmee tot uitholling van onze beroepsgroep. Nu klaagt de Consumentenbond dat het provisieverbod niet in het voordeel van de klant uitvalt, maar het was de consumentenbond die bij monde van hun toenmalige directeur Carel van Vredenburgh het provisiemodel tot aan de grond heeft afgebrand tijdens het provisiedebat in de 2e kamer. Nee wat dat betreft heeft Herdink gelijk: het is 1 groot nationaal experiment over de rug van ons allen.

Ronald - 8 februari 2013

Wie heeft dit jaat al gedeclareerd bij zijn klant, voor AOV, uitvaart of over? En wat is uw ervaring? Ik ben benieuwd naar echte reacties.

Pollo - 8 februari 2013

@ Ronald, mijn ervaring van januari bij uitvaart: ruim 50% ziet af van een afspraak als er wordt aangegeven dat er kosten mee gemoeid zijn. Omzetting expirerende lijfrente: klanten verlengen dan bij dezelfde verzekeraar, ipv om te zetten naar bancair, Gouden Handdruk: het is wel heel veel geld, daar kan ik ook boodschappen voor doen. Statistisch is een test van zo geringe omvang niks waard, ik raak er toch bezorgd van. Als mijn experimenteel tarief van omgerekend 25-50 euro per uur al algemeen wordt gezien als teveel, door mijn Jan met de Pet klantenkring welke adviseur kan dan nog bestaan? Alleen FFP voro hogere doelgroepen? Klant relateert beloning aan het verzekerd bedrag, de hoogte van de premie en niet aan besparing keuze voor een kwalitatief goede oplossing middels advies gemak rust inzicht enzovoorts. Oftewel er moeten zendelingen op pad, en dat zijn we zelf.

Joost - 8 februari 2013

@Adfizeur. Eindelijk iemand die het doorziet. Wanneer nu ook Jeffrey nog zijn complot afzweert kunnen we allemaal over tot de orde van de dag.

Richard - 7 februari 2013

@VVP-redactie. Wilt u de reactie van Kees Mees van dit forum verwijderen, het is schadelijk voor het aanzien van onze branche. Hartelijk dank.

Jeffrey Leichel (ODIN) - 7 februari 2013

@Marcel Verwij Als ik eerlijk ben, dan denk ik dat banken en verzekeraars strategisch gezien een jaar tot twee jaar voorlopen op intermediairs. Daar waar wij nu de wonden likken van het net ingetreden provisieverbod (sterker, veel intermediairs beginnen er nu pas over na te denken), ligt de strategie misschien al klaar om schadeprovisie en volmacht uit te schakelen. Ons probleem is een structurele onderschatting van de echte problemen bij verzekeraars en banken. Zij hebben geen andere keuze dan het distributiekanaal volledig te domineren om de winstgevendheid op peil te houden. Ze hebben zelfs nooit anders dan dat gedaan. Een normaal denkende ondernemer gaat niet zijn meest populaire distributiekanaal zomaar om zeep helpen door ongegeneerde prijsdiscriminatie zoals bij bijvoorbeeld DELA . Dat doe je pas als je al lang weet hoe de toekomst er uit moet gaan zien. In mijn ogen is de kans dat provisie weer wordt ingevoerd daarmee NIHIL. De oplossing ligt er volgens mij in om een intensieve concurrentie aan te gaan met de aanbieders. Om dat goed te kunnen, moet eerst geregeld worden dat een advieskantoor met een AFM licentie wettelijk toegang krijgt tot verzekeraars en banken. Daarna zul je veel makkelijker een collectief kunnen vormen. Nu blijft het zo dat de angst regeert. Als ik een iets te grote mond heb over een bepaalde verzekeraar, loop ik een gerede kans dat diezelfde verzekeraar de samenwerking met mijn advieskantoor beëindigt. Wie durft er dan nog op het podium te klimmen?

Foutje Bedankt - 7 februari 2013

De Carnaval is menigeen waarschijnlijk naar de bol gestegen en ziet men het niet meer zo helder. Zo kan het voorkomen dat men Jeffrey verward met Rene en Gerda, Pollo, Systse en de Beurs dit forum zien als hun plee.

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

CFD lanceert Huizenlinks.nl

CFD lanceert Huizenlinks.nl

Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding...

Speelveld Advies

Speelveld Advies

Opnieuw is er een transparantiekogel door de provisieporseleinkast geslingerd met alle ophef van dien. Minister Hoekstra van Financiën wil dat iedere klant...

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Kamer laten weten dat de door het lid Grinwis (ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het omzeilen van het provisieverbod door...