CFD: "Hoogste tijd dat intermediairverzekeraars daad bij woord voegen"

Edwin Herdink blauwe achtergrond

CFD-voorzitter Edwin Herdink noemt het de hoogste tijd dat intermediairverzekeraars de daad bij het woord voegen. Dit in een reactie op het voornemen van minister Hoekstra toch te gaan voor provisietransparantie in exacte bedragen bij schadeverzekeringen. Herdink schrijft het gewenst te vinden dat "intermediaire verzekeraars serieus hun Verbondsbestuur gaan bijsturen. In het bijzonder denk ik aan Aegon, a.s.r. en Nationale-Nederlanden, die zichzelf graag presenteren als intermediairvriendelijk. Hoogste tijd dat zij de daad bij het woord gaan voegen".

CFD is onaangenaam verrast door de draai van de minister. Herdink: "De grote vraag is nu: waarom heeft de minister gekozen voor een gekleurde minderheidsvisie? En is de minister daarmee gezwicht voor de lobby van het Verbond van Verzekeraars? Twee jaar van intensief overleg met branchegenoten en andere stakeholders is immers achteloos terzijde geschoven. Het is nu aan de Kamerleden, van de vaste commissie voor Financiën, om goed kennis te nemen van de diverse consultatiereacties en waar mogelijk deze democratische dwaling terug te draaien."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees van den Berg - Depremievergelijker.nl 4 november 2020

Edwin Herdink, een wijze in mijn ogen, schrijft het gewenst te vinden dat "intermediaire verzekeraars serieus hun Verbondsbestuur gaan bijsturen. Edwin, het verzekeraarsvolk, na ruim 35 jaar in dit vak kennende, sturen wel degelijk. En wel in de richting die men nu gaat. Het Verbond heeft zonder de (grootste) leden nauwelijks zeggenschap. Het is immers een belangenclub, die uitvoert wat de leden willen. Hebberige roofdieren opereren het liefst 's nachts, heimelijk en zonder ruchtbaarheid. En in die donkere uren is er veel gebeurd, die de draai van de minister verklaren. Als de dag aanbreekt zullen we zien, dat we bij verzekeraars, nooit in een fatsoenlijk en open gelaat hebben gekeken. Dat zij ons liever kwijt dan rijk zijn, is te begrijpen. Het intermediair kost geld (dat denken ze echt) en we zijn altijd kritisch in het belang van de de groep die het hele circus overeind houdt: de klant. En laat nu juist die klant degene zijn, waar verzekeraars al helemaal geen respect voor, laat staan compassie mee, hebben. Die moet geld brengen, dom gehouden, en al helemaal niet vertegenwoordigd worden door een een sterk intermediair. Als je dus juist die beroepsgroep kunt uitschakelen, manoeuvreer je die klant precies in de gewenste richting. Verweesd, onwetend en onmondig.

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...

VVP-poll:  invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

VVP-poll: invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

Actieve provisietransparantie gaat er nu snel van komen. Dat zegt Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle stakeholders over de vormgeving...