CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

Provisieverbod Verkeersbord

CFD plaatst vraagtekens bij het actief transparantiemodel voor schadeprovisie van minister Kaag, gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten. "De nieuwe minister kiest voor een 'middle of the road' oplossing om de partijen bij elkaar te houden, maar CFD is hier niet gerust op." De CFD kondigt aan met een alternatief te zullen komen voor de discussie over provisietransparantie.

Het goede nieuws volgens CFD is dat het verzet van de belangenorganisaties en kritische vragen vanuit de kamer hebben geleid tot een visiewijziging. "Maar daar houdt het goede nieuws ook direct weer op. De branche moet nu namelijk zelf invulling geven aan deze nieuwe transparantie in samenwerking met de AFM. De AFM staat echter niet achter dit besluit van de minister en heeft al aangegeven dat deze ongewenste oplossing dan wel zo dicht mogelijk bij het werkelijke provisiebedrag moet liggen. Kortom, zo fijnmazig moet worden dat het eigenlijk weer nominaal per product wordt. Dat gaan leuke discussies worden", aldus CFD.

CFD blijft ook bij haar standpunt dat er sowieso geen enkele reden is om actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen door te voeren.  "We herhalen, er was en is geen enkele aanleiding, geen excessen, uitgebreide mogelijkheden voor consumenten om producten zonder kosten over te sluiten, of van intermediair te wisselen en de consument kon altijd vragen naar, en inzicht krijgen in het kostenmodel van het intermediair. Probeer eens bij verzekeraars inzicht te krijgen in hun kosten van de premie. De enige transparantie is dat er 21 procent van de premie naar de staatskas gaat (verzekeringsbelasting) en circa 20 twintig naar die intermediairs waar enkele verzekeraars zaken mee doen. En we weten dat die overige circa 60 procent leidt tot megawinsten, die lucratieve rendementen opleveren voor de aandeelhouders."

CFD: "Maar het moet gezegd, een scherpe focus op de beloning van het intermediair zorgt er natuurlijk voor dat het uitwijken naar direct writers en prijsvergelijkers erg aantrekkelijk wordt voor de vaak ondeskundige consument. Alles voor de scherpste prijs weten we inmiddels uit veel onderzoek. En alles wat niet via een onafhankelijk intermediair loopt is natuurlijk winstmaximalisatie voor de verzekeraar. En er is dan ook geen onafhankelijk expert meer die de consument beschermt tegen 'het oordeel' van de verzekeraar, bijvoorbeeld bij schade."

Over de transparantie van de brief van de minister heeft CFD ook nog wel wat opmerkingen. "Zo wordt er in de brief vermeld dat er met verschillende partijen is gesproken, waaronder brancheverenigingen, maar ontbreken de concrete namen en links naar de verslagen van die gesprekken. Ook gaat deze minister volledig voorbij aan het door haar ambtenaren uitgebrachte voorstel. Geen enkele toelichting waarom twee jaar werk van kundige ambtenaren en dure onderzoeken met een grote boog achteloos in de prullenbak verdwijnt. Het voorstel lijkt niet eens serieus meegenomen in de weging van de minister. Het komt heel erg over als; we doen een tussenoplossing om nu iedereen tevreden te houden en dan zorgt de AFM maar dat ze haar eigen doelen doordrukt."

Hoe nu verder?, zo vraagt CFD zich af. "Natuurlijk gaat CFD, als ze als grootste brancheorganisatie van het MKB daarvoor wordt uitgenodigd, in gesprek over de uitvoering van dit fijnmazige provisietransparantiemodel op schade. Ondanks dat CFD nog steeds vindt dat het huidige systeem prima voldoet. We willen daarbij vooral kijken naar het gelijke speelveld, consumentenbescherming, de mate waarin fijnmazigheid wordt doorgevoerd en wat de administratief/technische gevolgen zijn van constante prijsveranderingen van het eindproduct voor dit systeem. Maar dat is niet alles. CFD heeft ook besloten een eigen plan uit de kast te halen en verder te ontwikkelen. Het is een alternatief voor de huidige discussie over provisietransparantie dat meer recht doet aan het intermediair, de consument én een gelijk speelveld. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt in de loop van dit jaar duidelijk."

Reactie toevoegen

 
CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

CFD start samenwerking met SHED Expertise

CFD start samenwerking met SHED Expertise

CFD is een samenwerking aangegaan met SHED Expertise. Met de diensten contra-expertise (brand/water/inbraak/stormschade), schade-expertise, bouw expertise, bedrijfsmatige...

CFD lanceert digitale ledenkaart

CFD lanceert digitale ledenkaart

CFD heeft een digitale ledenkaart ontwikkeld. "Door onze leden digitaal in kaart te brengen, kunnen oriënterende consumenten snel de weg vinden...

CFD start WOZ-actief 2023

CFD start WOZ-actief 2023

De CFD gaat ook in 2023 van start met een WOZ-actie. Doel is relaties van CFD-adviseurs te helpen besparen op de WOZ-belasting. Er zijn voor adviseurs geen kosten...

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD heeft het ledenaanbod uitgebreid met Calamitijdelijk. Sinds 2014 heeft Calamitijdelijk een netwerk opgebouwd van direct beschikbare woningen waarin slachtoffers...

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD roept politici op gezinnen te helpen met financieel advies. Dat draagt namelijk bij aan een financieel veiligere samenleving. Wel dient de politiek dit in de...

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...