CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

Edwin Herdink (medium shot 2013)

Stichting Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is de stijgende toezichtkosten van de AFM spuugzat. Adviseurs moeten in 2018 opnieuw meer gaan bijdragen aan de AFM, zo werd woensdag bekend. Volgens CFD is het tijd voor een drastische aanpak: bereken de klant 25 euro aan speciale AFM-opslag.

CFD-voorzitter Edwin Herdink wijst op de verhouding tussen het afnemend aantal advieskantoren -een halvering in tien jaar tijd- en de krimp van het aantal financiële adviezen enerzijds en de groeiende AFM-kosten anderzijds. Die zijn volgens hem jaarlijks met zo'n 30 miljoen euro toegenomen. “Tot het onwaarschijnlijke bedrag van bijna 100 miljoen euro in 2018. De politiek zit erbij en kijkt ernaar.”

Ook het gebrek aan inzicht in de kosten zit CFD dwars. “De begroting zit vol onbeantwoorde vragen. Welke kosten zijn echt nodig, hoe worden kosten nu precies toegerekend, hoe zit het precies met Europese kosten en de toerekening ervan? En dat is het topje van de ijsberg.”

Salarisvoorstel Rosenmöller

Herdink uit daarnaast zijn zorgen over ontwikkelingen als het recent salarisvoorstel van AFM-voorzitter Paul Rosenmöller voor AFM-bestuurders en de vermeende status aparte van de financiële waakhond. “Zo valt het WfT toezicht buiten de Wet Openbaarheid van Bestuur, worden volstrekt onduidelijke kaders in de begroting toegestaan, is er geen toezicht op de toezichthouder, mogen AFM en politiek gewichtig advies van de Raad van State gewoon negeren, wordt niet voldaan aan de taakstelling om kosten te verlagen en doet het AFM veel beleidswerk dat bij het ministerie zou moeten worden uitgevoerd.”

Aparte opslag op factuur

Aangezien de financiële sector de AFM al volledig bekostigt en kleine en middelgrote advieskantoren verhoudingsgewijs veel betalen, is een drastische ingreep naar inzicht van CFD onvermijdelijk. De stichting roept intermediairs op om in elke factuur voor financieel advies 'AFM-toezichtkosten' op te nemen. “We hebben berekend dat dit een bedrag moet zijn van ongeveer 25 euro per factuur, maar dat is natuurlijk voor elk kantoor vrij om te bepalen.”

CFD stelt tevens voor de factuur te voorzien van de volgende toelichting: ‘Door de steeds maar stijgende kosten van het AFM-toezicht zijn wij genoodzaakt deze extra opslag bij u in rekening te brengen’. Ook voor abonnementen zou de opslag, jaarlijks evenredig verhoogd met de AFM-kosten, moeten gelden. “Op deze wijze worden klanten ongeveer 500.000 keer per jaar gewezen op de AFM-opslag.”

"De maat is nu vol, we moeten andere wegen vinden om duidelijk te maken dat alle grenzen zijn overschreden, aldus Herdink.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Michel Weise - Hypotheek Inzicht 3 juli 2018

Ik kan niet beoordelen of de tarifering klopt. Ook niet of dit doorgerekend moet worden aan de consument. We zijn toch gewend belastingen te betalen op inkomen? Ook op woningen (overdracht)? Als kleine en middelkleine advieskantoren open moeten blijven zodat consumenten advies kunnen kopen blijft het een vrije marktwerking. Ik ben het eens dat de tarieven die we door rekenen aan klanten beter gespecificeerd worden. Mijn tekst voor de kosten van de AFM zou zijn: kosten toezichthouder. En meer niet. Waarom zouden we er een waarde oordeel in stoppen? Het is toch de frustratie van het intermediair en niet die van de consument? Wij zeggen bij de financieringskosten ook alleen maar “notariskosten” of ‘taxatiekosten’ enz. Hoe dan ook lijkt het me beter de kostensoorten goed uit te schrijven zodat de consument precies weet waar de kosten voor staan. Denk hierbij ook eens aan de kosten voor de PÉ e.d.

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 2 juli 2018

Ik heb het helemaal eens met de CFD. Eerdere kamervragen werden steeds gepareerd met allerlei onzin, maar het wordt tijd de de vervuiler gaat betalen. De consumenten dus.

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de...

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

Goed toezicht heeft een prijskaartje, maar het totaal van de toezichtskosten dat voor rekening voor de sector komt, rijst de pan uit. Aldus de NVB in haar reactie...

Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Adfiz staat in beginsel positief tegenover de introductie van omzet als maatstaf voor de kostenbijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan het doorlopend toezicht...

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Minister Dijsselbloem ziet geen reden om de verdeling van de toezichtkosten over kleine en grote advieskantoren te heroverwegen. Dit schrijft hij naar aanleiding...

CFD wil kamerdebat over gestegen toezichtkosten

CFD wil kamerdebat over gestegen toezichtkosten

De Commissie CFD heeft de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën gevraagd om een debat over de gestegen toezichtkosten.Volgens CFD zouden de kosten juist...

Kosten doorlopend toezicht vallen lager uit

Kosten doorlopend toezicht vallen lager uit

De kosten van de AFM voor het doorlopend toezicht op adviseurs en bemiddelaars vallen dit jaar lager uit dan werd begroot in 2011. Doordat de werkelijke kosten in...

Adviseurs gespaard bij nieuwe bekostiging toezicht

Adviseurs gespaard bij nieuwe bekostiging toezicht

Adviseurs en bemiddelaars gaan geen hogere bijdrage betalen aan het toezicht van AFM en DNB. Dit terwijl de financiële sector als geheel 6 procent meer voor...