CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

FinZeker logo breed

FinZeker. Dat is de naam van het door CFD ontwikkelde keurmerk voor onafhankelijke advieskantoren dat vrijdag is gelanceerd. Per adviesmodule (Hypotheek, Pensioen, Vermogen, Verzekeren en Lenen) kan een keurmerk worden verkregen. Voor welke adviesgebieden het keurmerk is afgegeven, wordt zichtbaar via icoontjes die oplichten in het keurmerklogo. Het ‘bedrijfskeurmerk’ (laatste icoontje) richt zich op de financiële onafhankelijkheid van het kantoor zelf, het gebruik van professionele systemen en de kennis van adviseurs. De criteria voor dit laatste keurmerk: “Adviseert geen verzekeraars of banken als daar meer dan 50 procent van bedrijfsfinanciering is ondergebracht, bestaat tenminste drie jaar en werkt met een professioneel CRM-systeem, het totale bedrijfskrediet is maximaal 20 procent van de jaaromzet, beschikt over een professionele website en een nazorgsysteem, kan aantonen dat adviseurs permanent actueel zijn.”

CFD-voorzitter Edwin Herdink: “Een keurmerk per adviesgebied sluit beter aan bij de praktijk. We zien bijvoorbeeld gespecialiseerde hypotheekkantoren die hebben besloten om geen pensioen of vermogensadvies aan te bieden, maar wel weer schadeverzekeringen. Of juist geen schadeverzekeringen en wel weer andere adviesgebieden.”

Vijf basiscriteria

Per adviesgebied worden voor de beoordeling vijf basiscriteria gebruikt, die ook transparant aan consumenten worden uitgelegd. Daarbij wordt naast onafhankelijkheid ook gekeken naar de kwaliteit van het advies en/of de nazorg.

Herdink: “Hiermee ontstaat een compleet beeld voor consumenten en gaan we veel verder dan keurmerkinitiatieven uit het verleden. Daarnaast willen we natuurlijk met dit keurmerk de concurrentie met direct writers en vergelijkingssites aangaan en tegenkracht bieden tegen het nog steeds ongelijke speelveld in onze sector.”

De criteria bij Verzekeren bijvoorbeeld zijn: vergelijkt tussen minimaal tien verzekeraars, kan pakketten samenstellen, eventueel van diverse verzekeraars, beschikt over een expert in schadeafwikkeling, heeft een netwerk van contra-experts en letselschad- experts, maximaal 30 procent verzekeringen loopt bij dezelfde verzekeraar. 

De criteria bij Hypotheken zijn: vergelijkt tussen tenminste tien geldverstrekkers, levert adviesrapport met een risico analyse (onder andere renterisico, restschuldrisico), bemiddelt tenminste vijftien hypotheken per jaar, levert voorafgaand aan het advies een gratis energiebesparingsrapport, advies inclusief gevolgen bij overlijden, WW en AO.

Zie voor de andere categorieën de website www.finzeker.nl.

Expertise voor wetgeving en uitvoering van het keurmerk wordt ingehuurd bij derde partijen, die op de website overigens niet met naam en toenaam worden genoemd.

Reclamepot

Er is een eenmalige startfee (125 euro) voor de verwerking en controle van de aanvraag en opname op de website van FinZeker. Daarnaast betaalt een deelnemer 12,50 euro per maand aan doorlopende kosten, ongeacht het aantal adviesgebieden waarvoor het keurmerk wordt aangevraagd. Een bijdrage aan de reclamepot van tien euro per maand komt hier bovenop. Dit wordt gebruikt om onafhankelijk advies – in eerste instantie via Facebook - constant te promoten.

Voor kantoren die zich vóór 15 augustus aanmelden als deelnemer aan FinZeker geldt een speciale starterskorting. Voor niet CFD-leden is dat 50 procent, voor leden 80 procent korting op de eenmalige startfee.

FinZeker kent een selectief regionaal acceptatiebeleid op basis van het aantal huishoudens in een regio. Als voor een bepaalde regio een zeker aantal deelnemers is bereikt, dan betalen de volgende FinZeker-deelnemers in die regio een hogere fee en een hogere bijdrage aan de reclamepot.
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

CFD lanceert Huizenlinks.nl

CFD lanceert Huizenlinks.nl

Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...

CFD lanceert BORG Certificaat Service

CFD lanceert BORG Certificaat Service

Het Business Benefits Pakket van CFD is uitgebreid met de 'CFD BORG Service'. Hiermee kunnen adviseurs hun zakelijke klanten excellent ondersteunen bij het verkrijgen...

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD-leden kunnen voor pensioenadvisering voortaan een beroep doen op PLAN (Pensioen & Lijfrente Advies Nederland). CFD is een samenwerking aangegaan met dit...

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van...

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet...

CFD werkt aan keurmerk onafhankelijk financieel advies

CFD werkt aan keurmerk onafhankelijk financieel advies

CFD werkt aan een keurmerk voor de onafhankelijk financieel adviseur. In een adviseursmailing worden eerste deelnemers gezocht. De mailing gaat niet in op details...