CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

Edwin Herdink blauwe achtergrond

Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Financiën "specifieke aandacht voor deze zaak. Niet alleen dossierinhoudelijk, maar zeer nadrukkelijk ook voor de wijze van besluitvorming".
 
CFD-voorzitter Edwin Herdink schrijft: "In de brief die nu aan de voorzitter van de Tweede Kamer is gestuurd en die op donderdag 10 juni 2021 in uw commissiedebat op de agenda staat, geeft de minister aan dat hij het resultaat van de consultatie naast zich neerlegt. Dit na persoonlijke gesprekken van de minister met de AFM en de Consumentenbond (en naar onze overtuiging ook met het Verbond van Verzekeraars, maar daar maakt de minister geen melding van in zijn brief). 
 
"De minister wil nu eenzijdig nominale transparantie per product doorvoeren voor onafhankelijke tussenpersonen. Dat betekent concreet een vast bedrag aan provisie per verzekering, zonder nog de klant of klantwens überhaupt te kennen. Het is naar de mening van CFD een onwerkbaar voorstel, dat eerder een ongelijk speelveld in de kaart speelt dan deze verbetert.

Besluitvormingsproces
 
"Maar dat is op dit moment niet eens onze grootste zorg! Waar CFD nadrukkelijk uw aandacht voor wil vragen is vooral hoe dit besluitvormingsproces tot stand is gekomen. 
 
"Twee jaar lang is hier met collectieve denkkracht aan gewerkt met als resultaat een consultatiedocument dat zeker niet door iedereen volledig gedragen wordt, maar wel een afgewogen belang van alle stakeholders vertegenwoordigt. Het brede midden. CFD is van mening dat de ambtenaren van het ministerie van Financiën hier een uitstekende klus hebben geleverd. En nu worden we geconfronteerd met een complete draai in het dossier, met als motivatie van de minister dat twee van de circa 20 stakeholders hem overtuigd hebben het collectieve proces nietig te verklaren. Het is een schoffering naar alle andere partijen die hieraan zo hard hebben gewerkt in de afgelopen twee jaar.
 
"CFD vindt het verder zeer onprofessioneel dat de minister feitelijk een ‘laten we het gewoon een paar jaar proberen’-voorstel aan uw commissie voorlegt. 

Vragen

"Als u aanstaande donderdag tot bespreking van de brief van de minister toekomt, willen wij u daarom graag de volgende overwegingen/vragen meegeven: 

- is het toelaatbaar dat na twee jaar zorgvuldig onderzoek en overleg met alle marktpartijen een minister zelfstandig kan besluiten, na persoonlijk overleg met een toezichthouder en één commerciële consumentenorganisatie, de uitkomst van het collectieve traject in de prullenbak te werpen?
Zeker ook gelet op het feit dat de Consumentenbond zelf zeer actief is in verzekeringen en daar commercieel ook van afhankelijk is?

- wordt het gelijke speelveld echt wel gediend als alleen de beloning van de onafhankelijke tussenpersonen op deze wijze transparant wordt gemaakt? Dit gelet op het feit dat verzekeraars zich steeds verder terugtrekken uit samenwerkingen met onafhankelijke tussenpersonen. En ook gelet op het feit dat diezelfde verzekeraars al jaren premies voor schadeverzekeringen aanbieden die onder de ‘netto inkoopprijs’ van een onafhankelijke tussenpersoon liggen?

- vindt u het niet zorgelijk dat de lijn die de minister nu kiest wel heel erg lijkt aan te sluiten op de visie van het Verbond van Verzekeraars?

- als er transparantie over de beloning van onafhankelijke tussenpersonen wordt geëist, mag dit dan ook worden geëist van verzekeraars zelf, die 80 tot 95 procent van de polispremie na provisiebetaling overhouden?

- is het niet in het transparantiebelang van de consument om vóór het kiezen van een product ook te weten wat de gemiddelde doorlopende (administratie)kosten per polis zijn die een verzekeraar in rekening brengt? Of bijvoorbeeld inzicht te geven in wel/niet/deels uitgekeerde schadeclaims?

- heeft ketentransparantie niet altijd de voorkeur boven schakeltransparantie en in dit geval ook nog eens op een deel van die schakel (lees: distributie en dan vooral die van de onafhankelijke tussenpersoon)? En moet ketentransparantie niet juist de basis vormen voor een gelijk speelveld?

- zijn de bestaande zeer flexibele rechten van de consument eigenlijk niet al ruim genoeg? Dit is niet onderzocht. Wat voegt het echt toe om deze hele operatie door te voeren? Volgens de brief van de minister slechts ‘om mogelijk een gesprek over de inhoud van dienstverlening te verbeteren’ en ‘is een consument wellicht eerder bereid om een beroep te doen op de dienstverlening’."

Donderdagmiddag staat een Commissiedebat FinancIële Markten gepland over onder meer de voortgang van het Actieplan Consumentenkeuzes en over de wetgevingsbrieven van DNB en AFM

 

Reactie toevoegen

 
Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Het debat tussen minister en Kamer dat donderdagmiddag zou plaatsvinden over onder meer de vormgeving van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Minister Hoekstra veegt de vloer aan met de argumenten tegen zijn insteek bij actieve provisietransparantie (exacte nominale bedragen vooraf). Dit in zijn antwoord...

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

“De hele gang van zaken bevestigt onze mening dat de voor de AFM gewenste uitkomst vooraf al vaststond en ten koste van alles moest worden bereikt.”...

Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

Alexander Hammelburg (Kamerlid D66) wil van de minister weten waaruit blijkt dat de voorgenomen actieve provisietransparantie in deze vorm goed uitvoerbaar zou zijn....