CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Loep vergrootglas via Pixabay

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State, die het kabinet eerder deze week terugstuurde naar de tekentafel inzake actieve provisietransparantie.

CFD: "Laten we het vooral allemaal makkelijker maken voor elkaar. Neem een verplichting op om in alle uitingen de volgende zin op te nemen: 'Onze diensten betaalt u via de premie. Onze diensten worden vergoed door verzekeraars, die dat bekostigen uit de premie die u betaalt. U heeft recht op inzage in die kosten en onze diensten. Vraag ernaar als u een verzekering bij ons onderbrengt.'"

CFD: "De Raad van State kiest in de beoordeling van dit wetsvoorstel voor een andere insteek. Terug naar de basis wordt eigenlijk gezegd, waarbij de volgende elementen centraal staan: wat is de concrete effectiviteit van de maatregel? Zijn de handhavende taken wel duidelijk, is de toezichthouder wel in staat om die uitvoerende taken goed te kunnen verrichten en wat zijn de kosten daarvan? Wat zijn de operationele gevolgen voor de toezichthouder en de sector? Levert de verplichting wel op wat wordt beoogd? Namelijk dat consumenten eerder geneigd zullen zijn naar de inhoud van de dienstverlening te vragen. Onderzoek waarin dit voldoende wordt onderbouwd ontbreekt. Het door AFM en Consumentenbond uitgevoerde eigen onderzoek leidt niet tot de conclusie dat provisietransparantie, zoals nu voorgesteld, ook echt leidt tot betere gesprekken over de dienstverlening. Blootstelling aan een kostenindicatie, voorafgaand aan het gesprek, drijft consumenten juist naar goedkopere alternatieven, zoals execution only. Buitenlandse aanbieders moeten ook aan deze provisietransparantievoorwaarden voldoen, maar dit staat op gespannen voet met Europese regelgeving en de gevolgen voor het vrije dienstenverkeer zijn ook niet duidelijk.

"Hiermee raakt de Raad van State een aantal kernpunten die ook door de brancheorganisaties naar voren zijn gebracht.

"De vraag is nu hoe het ministerie hiermee omgaat. Volgen weer andere lijvige rapporten om het eigen gelijk te halen? Of is er voldoende zelfreflectie om tot andere inzichten te komen?"

Reactie toevoegen

 
CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

Pyrrus-overwinning?

Pyrrus-overwinning?

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie...

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...

CFD start samenwerking met SHED Expertise

CFD start samenwerking met SHED Expertise

CFD is een samenwerking aangegaan met SHED Expertise. Met de diensten contra-expertise (brand/water/inbraak/stormschade), schade-expertise, bouw expertise, bedrijfsmatige...

CFD lanceert digitale ledenkaart

CFD lanceert digitale ledenkaart

CFD heeft een digitale ledenkaart ontwikkeld. "Door onze leden digitaal in kaart te brengen, kunnen oriënterende consumenten snel de weg vinden...

CFD start WOZ-actief 2023

CFD start WOZ-actief 2023

De CFD gaat ook in 2023 van start met een WOZ-actie. Doel is relaties van CFD-adviseurs te helpen besparen op de WOZ-belasting. Er zijn voor adviseurs geen kosten...

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD heeft het ledenaanbod uitgebreid met Calamitijdelijk. Sinds 2014 heeft Calamitijdelijk een netwerk opgebouwd van direct beschikbare woningen waarin slachtoffers...

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...