CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Loep vergrootglas via Pixabay

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State, die het kabinet eerder deze week terugstuurde naar de tekentafel inzake actieve provisietransparantie.

CFD: "Laten we het vooral allemaal makkelijker maken voor elkaar. Neem een verplichting op om in alle uitingen de volgende zin op te nemen: 'Onze diensten betaalt u via de premie. Onze diensten worden vergoed door verzekeraars, die dat bekostigen uit de premie die u betaalt. U heeft recht op inzage in die kosten en onze diensten. Vraag ernaar als u een verzekering bij ons onderbrengt.'"

CFD: "De Raad van State kiest in de beoordeling van dit wetsvoorstel voor een andere insteek. Terug naar de basis wordt eigenlijk gezegd, waarbij de volgende elementen centraal staan: wat is de concrete effectiviteit van de maatregel? Zijn de handhavende taken wel duidelijk, is de toezichthouder wel in staat om die uitvoerende taken goed te kunnen verrichten en wat zijn de kosten daarvan? Wat zijn de operationele gevolgen voor de toezichthouder en de sector? Levert de verplichting wel op wat wordt beoogd? Namelijk dat consumenten eerder geneigd zullen zijn naar de inhoud van de dienstverlening te vragen. Onderzoek waarin dit voldoende wordt onderbouwd ontbreekt. Het door AFM en Consumentenbond uitgevoerde eigen onderzoek leidt niet tot de conclusie dat provisietransparantie, zoals nu voorgesteld, ook echt leidt tot betere gesprekken over de dienstverlening. Blootstelling aan een kostenindicatie, voorafgaand aan het gesprek, drijft consumenten juist naar goedkopere alternatieven, zoals execution only. Buitenlandse aanbieders moeten ook aan deze provisietransparantievoorwaarden voldoen, maar dit staat op gespannen voet met Europese regelgeving en de gevolgen voor het vrije dienstenverkeer zijn ook niet duidelijk.

"Hiermee raakt de Raad van State een aantal kernpunten die ook door de brancheorganisaties naar voren zijn gebracht.

"De vraag is nu hoe het ministerie hiermee omgaat. Volgen weer andere lijvige rapporten om het eigen gelijk te halen? Of is er voldoende zelfreflectie om tot andere inzichten te komen?"

Reactie toevoegen

 
CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...