Cfd uit grieven over educatie-eisen aan minister Asscher

"Juist nu alle zeilen bijgezet dienen te worden om verdere uitstroom van werkgelegenheid te voorkomen drijft het ministerie van Financiën via een eigen wettelijk gecreëerde route een hele beroepsgroep de afgrond in." Dit schrijft CFD-voorzitter Edwin Herdink in een verzoekschrift aan minister Asscher om gehoor te krijgen voor haar grieven tegen de permanente educatie-eisen in Bgfo 3.

"De gevolgen die uit Bgfo 3 voortvloeien zijn desastreus voor de werkgelegenheid van de beroepsgroep zelfstandig financieel dienstverleners en adviseurs in loondienst", aldus Herdink. "Met de jongste voorgenomen permanente educatie-eisen zullen vele, nu nog gezonde bedrijven, zich niet meer op een redelijke wijze kunnen aanpassen en gedwongen worden in personeel te saneren of het bedrijf op te heffen. De uitstroom van uitgerangeerde vakbekwame financieel dienstverleners en adviseurs in loondienst zal hierdoor het werkloosheidscijfer nog verder omhoog stuwen", waarschuwt de CFD-voorzitter.

Nu het ministerie van Financiën "op geen enkele wijze rekening blijkt te houden met de belangen van vakbekwame financieel dienstverleners en de consequenties die dit voor de werkgelegenheid met zich meebrengt", richt de CFD zich tot de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Wij hopen dat u ons in de gelegenheid wilt stellen om onze visie nader toe te lichten."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Richard Stuivenberg - 25 april 2013

@Frans. Ja, met zijn allen op naar Den Haag om te laten zien en horen dat de druppel al lang is overgelopen. Als het lukt om veel collega's op de been te krijgen dan wordt het denk ik een historische dag, want ik kan mij niet heugen dat het intermediair ooit eerder naar Den Haag is opgetrokken. De aanwezige pers kan dan onafhankelijk verslag doen over het onrechtvaardige PE-beleid! Ik heb nog een oude bus met plaats voor 12 personen, wie wil kan meerijden. Lunchpakket wel zelf verzorgen.

Frans Lampe - 24 april 2013

@ Richard. Het enige wat voor mij als een paal boven water staat is dat ik mij niet klein laat krijgen door allerlei regeltjes. Als ik voor het blok word gezet om die diploma's te halen, dan zal ik er ook voor zorgen dat ik die krijg, linksom of rechtsom. Wat het ministerie ook bedenkt, wij zullen overleven, want klandizie voor het onafhankelijk intermediair zal er altijd zijn. (dit klinkt als gezamelijk de barricades op, leve de revolutie). Ik ben daarom heel blij met een CFD want ik heb er gewoon geen tijd voor en ben niet politiek correct genoeg om niemand tegen de schenen te schoppen. Een tevreden klant zal geen klacht indienen bij de AFM, KiFid of wat dan ook. Dus als ik integer mijn werk blijf doen, op mijn manier, verwacht ik ook niet in aanvaring te komen met de diverse organisaties. Het enige wat ik mij afvraag is hoe hoog ooit de bijdrage aan de AFM zal worden. Meer kosten te verdelen over minder kantoren zal nooit gunstig kunnen uitpakken.

Frans Lampe - 24 april 2013

Ik denk persoonlijk niet dat de werkgelegenheid de insteek mag zijn om het hele PE-plan af te schieten, wel dat aangegeven mag worden dat dit één van de gevolgen zal zijn, waarmee uiteindelijk de klant geen steek opschiet. Waar hebben we dit meer gezien dat de klant uiteindelijk de dupe is van gewijzigd beleid? Het klant belang moet voorop staan, dat is immers ook de gedachte achter de beroepseed, en ik denk dat daarom een volwaardig alternatief aan de minister moet worden gepresenteerd. Voorts denk ik dat als de 1e kamer, die voorheen het provisieverbod als hamerstuk heeft afgedaan, wakker gemaakt kan worden, dat wellicht ook een optie is om deze wijziging te torpederen. De oppositie ruikt wel vaker bloed en dat leidt tot verrassende wendingen. Het is niet alleen de minister, maar het zijn ook zeker de ambtenaren op het ministerie die overtuigt zijn van hun gelijk. Die ambtenaren hoeven niet na 4 jaar op te hoepelen!

Richard Stuivenberg - 24 april 2013

@Frans. Wij zien wel de ernst in van de situatie maar ik heb sterk de indruk dat de overgrote meerderheid van onze collega's en de andere beroepsorganisaties zich totaal niet druk maken over het vernietigen van onze diploma's en daarmee ons vak. Ik vraag me af of het onverschillige intermediair wel principe's heeft of dat men alleen maar in euro's denkt en niet bereid is om te strijden tegen onrechtvaardige wetgeving. In mijn ogen een groot stelletje losers dat vrijwillig het hoofd op het hakblok legt.

Richard Stuivenberg - 22 april 2013

Niet somber maar helder, je hoeft namelijk geen kristallen bol te hebben om in te zien dat het pe-beleid leidt tot onnodige uitval of ontslag. In vergelijking: Iedereen die in het bezit is van een rijbewijs is gekwalificeerd en in staat om een motorrijtuig te besturen. Wanneer iedereen morgen opnieuw theorie-examen wordt afgenomen dat zakt zeker 85%. Dit zegt niets over de kwaliteiten van de chauffeur of de veiligheid op weg, maar alles over hoever theorie-examens van de praktijk afstaan. Het herexamineren van onze beroepsgroep zal wellicht niet leiden tot een uitval van 85% maar zeker van een groot percentage, waarvan de gezakte zeker instaat zijn om hun beroep naar behoren uit te oefenen. Ik hoop dat Minister Asscher de wijsheid in pacht heeft om in te zien dat te hoge eisen leiden tot ongewenste werkloosheid en de veranderingsdrang van Financiën op dit onderdeel een halt toeroept.

Edwin Herdink - 21 april 2013

@Leo. De opleidingsinstituten hebben Bgfo3 al als vaststaand geaccepteerd en concentreren zich nu alleen nog op de implementatie daarvan. Indien zij een middellange termijnvisie hanteren dan zouden ze zich zeker inspannen om de vakbekwaamheid op een andere wijze te borgen. Toch is het nog niet te laat. Er hoeft maar 1 Kamerlid zijn die inziet dat PE-examens maatschappelijk gezien onacceptabel zijn en het op de agenda zet. CFD blijft zich hiervoor inzetten en hoopt de politiek dit inzicht nog bij te brengen.

Leo Tol - 20 april 2013

Beste Edwin, lol, maar inderdaad, vrolijk worden we hier niet van, maar waarom blijven de opleidingsinstituten zo stil? Het permanente educatie verhaal met redelijk continue inkomsten komt daar toch ook te vervallen. Vooral op lange termijn, wie gaat nog papieren halen waar je na 3 jaar alleen je )*( mee kunt afvegen? (Pardon, maar zo krijg je reacties).

Edwin Herdink - 20 april 2013

Beste Leo als het niet zo somber was dan ging ik graag wat met je drinken, maar het is verstandiger om nu geen onnodige uitgaven te doen.

Leo Tol - 19 april 2013

Reactie kabinet: 'Wat een gesomber weer, laten we lekker de horeca induiken".

Meer over
Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"

Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"

In de nieuwe CFD-nieuwsbrief een lezenswaardig interview met de gepensioneerde maar nog steeds uitgesproken financieel adviseur Wim Koster (oprichter Koster Verzekeringen...

CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën

CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën

CFD heeft een Corona Crisis Code aangeboden aan het ministerie van Financiën. CFD: "Er is momenteel terecht volop aandacht voor het bestrijden van het Corona...

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...

CFD pleit voor garantieregeling verzekeringen

CFD pleit voor garantieregeling verzekeringen

CFD wil dat het kabinet samen met het Verbond van Verzekeraars een garantieregeling opzet voor alle verzekerden die financieel getroffen worden door de huidige overheidsmaatregelen...

CFD wil verlenging PE-termijn

CFD wil verlenging PE-termijn

CFD verzoekt Financiën om verlenging van de PE-examentermijn voor die adviseurs die voor 01-04-2020 een examen hadden gepland. Indien dit niet uitvoerbaar is,...

CFD prolongeert WOZ-bezwaarloket

CFD prolongeert WOZ-bezwaarloket

Per 1 februari prolongeert CFD het WOZ-bezwaarloket. CFD: "Dit loket stelt uw klanten in staat om op zeer eenvoudige wijze een professioneel WOZ-bezwaarschrift in...

CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter...

Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst

Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst

(door Edwin Herdink, voorzitter CFD) Het is wat mij persoonlijk betreft kristalhelder. De klant heeft het meeste vertrouwen in de financieel adviseur en daar ligt...

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD schrijft zich grote zorgen te maken over het standpunt van het Verbond van Verzekeraars in de discussie over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen....

CFD roept intermediair op zich aan te melden voor Actieplan Consumentenkeuzes

CFD roept intermediair op zich aan te melden voor Actieplan Consumentenkeuzes

"De mogelijkheid die het intermediair nu geboden wordt om hun kennis en ervaring in te zetten, ten gunste van financieel kwetsbare consumenten, is een unieke gelegenheid...