CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

Edwin Herdink resized

De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter Edwin Herdink: "Het is al vele malen beloofd en de ambtenaren van het Ministerie van Financiën geven het keer op keer aan, het gelijke speelveld is voor hen erg belangrijk. Maar de praktijk laat zien dat we er bij lange na nog niet zijn. Nog steeds duiken de verzekeraars met directe distributie onder de netto inkoopprijs van het intermediair. Nog steeds hebben intermediairs geen onbeperkte toegang tot alle aanbieders. Nog steeds wordt het buitenlandse aanbieders onaantrekkelijk gemaakt in Nederland te opereren.

"Een nieuw dieptepunt werd recent bereikt door het plan van de minister van Binnenlandse Zaken, om de kennis- en ervaringstoets bij execution only voor de verhoging van een hypotheek af te schaffen. Maar ondertussen wel hoge eisen stellen aan het onafhankelijke intermediair voor hetzelfde advies. De zoveelste bom onder het gelijke speelveld.

"CFD zal in 2020 daarom nadrukkelijker aandacht vragen voor het niet bestaande gelijke speelveld en andere misvattingen in de branche door constant met praktijkvoorbeelden te laten zien wat de realiteit is. Vooral bij leden van de Tweede Kamer. De praktijk heeft namelijk altijd gelijk. Dat wordt ook onze slogan voor 2020."

"Of het nu ging om het gelijke speelveld, het nieuwe DVD, de actieve transparantie op schade, de evaluatie op het provisieverbod complex of andere zaken waarover we gesprekken hebben gevoerd met de politiek, telkens werd duidelijk waarom wijzigingen in wetten en regels in de praktijk vaak niet uit de verf komen."

Complete ineenstorting

Herdink: "Een interessant voorbeeld zijn de nadelige gevolgen van het provisieverbod complex. Aan de ene kant is er het overleg met de ambtenaren van het ministerie. Allemaal intelligente en goed luisterende professionals, die proberen rekening te houden met alle belangen in de markt. Zo vond CFD bij het ministerie van Financiën een luisterend oor voor de nadelige gevolgen van het provisieverbod complex. Want die zijn pijnlijk duidelijk aanwezig.

"Niet lang daarna verschijnt er vervolgens een bericht in de media van de minister van Financiën zelf, die roept dat de evaluatie geen nadelige gevolgen aan het licht heeft gebracht. De Volkskrant plaatste al eerder een artikel onder de niets verbloemende titel: 'Iedereen wil advies, tenzij het geld kost', gebaseerd op exact dezelfde evaluatie.

"En in de praktijk weten alle adviseurs al jaren dat het provisieverbod complex heeft geleid tot de complete ineenstorting van brengproducten zoals ORV, pensioen, beleggingsverzekeringen, AOV, etcetera."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 2 januari 2020

De spagaat tussen de aan de ene kant de eisen aan advies en nazorg en aan de andere kant de neiging om in te zetten op de zelfredzaamheid van de consument is steeds groter aan het worden. De algemene informatie vanuit aanbieders is weinig specifiek en onvoldoende om een goed geïnformeerde beslissing te nemen. Een paar praktijkvoorbeeldjes van afgelopen maand: een klant komt alsnog met een reeds enige tijd geleden ontvangen brief betreffende een expirerende lijfrente, want hij wilde geen kosten maken en is tot in den treure blijven bellen met de verzekeraar. In de brief wordt gewezen op mogelijkheden om extra in te leggen, de beleggingsinleg te wijzigen, maar nergens wordt vermeld dat meneer dit jaar (2019) een uitkering dient aan te kopen. Niemand bij de verzekeraar nam de moeite om eens te kijken naar de einddatum of geboortedatum. Voorbeeld 2: klant wil als een dolle gaan aflossen op de hypotheek, omdat er een brief is gekomen van de geldverstrekker dat de aflossingsvrije hypotheek over een aantal jaren afloopt, en dat hij de lasten na pensionering vermoedelijk niet meer zal kunnen opbrengen. Het gaat over € 50.000,-- aflossingsvrij met een maandlast bij renteverlening van hooguit € 100,--. Totaal overbodige paniek. Ons laagdrempelig persoonlijk contact is nog steeds van groot belang, maar ik kan alleen maar de conclusie onderschrijven, met name basale uitvaartvoorzieningen en overlijdensrisico buiten de hypotheek is niet meer te adviseren. Wie sluit nog een lijfrenteverzekering? Zeker met beleggen, nou nee dank u. Eenmalige advieskosten vindt men te hoog en niet in verhouding tot de premie, en een doorlopende fee, desnoods een percentage van de productprijs is niet acceptabel. Stel dat de doorlopende service- en onderhoudskosten 0,1% van de hypotheek zouden zijn geweest en verwerkt in de rente, dan zou geen enkele consument daar ook maar de geringste moeite mee hebben. De zichtbaarheid van kosten, waarbij je ook nog bereid moet zijn die te maken zonder dat je weet wat dat dan oplevert,laat staan als dat niet gerelateerd is aan een financieel product, is een stap te ver voor veel consumenten.

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

CFD lanceert Huizenlinks.nl

CFD lanceert Huizenlinks.nl

Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding...

Speelveld Advies

Speelveld Advies

Opnieuw is er een transparantiekogel door de provisieporseleinkast geslingerd met alle ophef van dien. Minister Hoekstra van Financiën wil dat iedere klant...

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Kamer laten weten dat de door het lid Grinwis (ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het omzeilen van het provisieverbod door...