CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

Edwin Herdink resized

De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter Edwin Herdink: "Het is al vele malen beloofd en de ambtenaren van het Ministerie van Financiën geven het keer op keer aan, het gelijke speelveld is voor hen erg belangrijk. Maar de praktijk laat zien dat we er bij lange na nog niet zijn. Nog steeds duiken de verzekeraars met directe distributie onder de netto inkoopprijs van het intermediair. Nog steeds hebben intermediairs geen onbeperkte toegang tot alle aanbieders. Nog steeds wordt het buitenlandse aanbieders onaantrekkelijk gemaakt in Nederland te opereren.

"Een nieuw dieptepunt werd recent bereikt door het plan van de minister van Binnenlandse Zaken, om de kennis- en ervaringstoets bij execution only voor de verhoging van een hypotheek af te schaffen. Maar ondertussen wel hoge eisen stellen aan het onafhankelijke intermediair voor hetzelfde advies. De zoveelste bom onder het gelijke speelveld.

"CFD zal in 2020 daarom nadrukkelijker aandacht vragen voor het niet bestaande gelijke speelveld en andere misvattingen in de branche door constant met praktijkvoorbeelden te laten zien wat de realiteit is. Vooral bij leden van de Tweede Kamer. De praktijk heeft namelijk altijd gelijk. Dat wordt ook onze slogan voor 2020."

"Of het nu ging om het gelijke speelveld, het nieuwe DVD, de actieve transparantie op schade, de evaluatie op het provisieverbod complex of andere zaken waarover we gesprekken hebben gevoerd met de politiek, telkens werd duidelijk waarom wijzigingen in wetten en regels in de praktijk vaak niet uit de verf komen."

Complete ineenstorting

Herdink: "Een interessant voorbeeld zijn de nadelige gevolgen van het provisieverbod complex. Aan de ene kant is er het overleg met de ambtenaren van het ministerie. Allemaal intelligente en goed luisterende professionals, die proberen rekening te houden met alle belangen in de markt. Zo vond CFD bij het ministerie van Financiën een luisterend oor voor de nadelige gevolgen van het provisieverbod complex. Want die zijn pijnlijk duidelijk aanwezig.

"Niet lang daarna verschijnt er vervolgens een bericht in de media van de minister van Financiën zelf, die roept dat de evaluatie geen nadelige gevolgen aan het licht heeft gebracht. De Volkskrant plaatste al eerder een artikel onder de niets verbloemende titel: 'Iedereen wil advies, tenzij het geld kost', gebaseerd op exact dezelfde evaluatie.

"En in de praktijk weten alle adviseurs al jaren dat het provisieverbod complex heeft geleid tot de complete ineenstorting van brengproducten zoals ORV, pensioen, beleggingsverzekeringen, AOV, etcetera."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 2 januari 2020

De spagaat tussen de aan de ene kant de eisen aan advies en nazorg en aan de andere kant de neiging om in te zetten op de zelfredzaamheid van de consument is steeds groter aan het worden. De algemene informatie vanuit aanbieders is weinig specifiek en onvoldoende om een goed geïnformeerde beslissing te nemen. Een paar praktijkvoorbeeldjes van afgelopen maand: een klant komt alsnog met een reeds enige tijd geleden ontvangen brief betreffende een expirerende lijfrente, want hij wilde geen kosten maken en is tot in den treure blijven bellen met de verzekeraar. In de brief wordt gewezen op mogelijkheden om extra in te leggen, de beleggingsinleg te wijzigen, maar nergens wordt vermeld dat meneer dit jaar (2019) een uitkering dient aan te kopen. Niemand bij de verzekeraar nam de moeite om eens te kijken naar de einddatum of geboortedatum. Voorbeeld 2: klant wil als een dolle gaan aflossen op de hypotheek, omdat er een brief is gekomen van de geldverstrekker dat de aflossingsvrije hypotheek over een aantal jaren afloopt, en dat hij de lasten na pensionering vermoedelijk niet meer zal kunnen opbrengen. Het gaat over € 50.000,-- aflossingsvrij met een maandlast bij renteverlening van hooguit € 100,--. Totaal overbodige paniek. Ons laagdrempelig persoonlijk contact is nog steeds van groot belang, maar ik kan alleen maar de conclusie onderschrijven, met name basale uitvaartvoorzieningen en overlijdensrisico buiten de hypotheek is niet meer te adviseren. Wie sluit nog een lijfrenteverzekering? Zeker met beleggen, nou nee dank u. Eenmalige advieskosten vindt men te hoog en niet in verhouding tot de premie, en een doorlopende fee, desnoods een percentage van de productprijs is niet acceptabel. Stel dat de doorlopende service- en onderhoudskosten 0,1% van de hypotheek zouden zijn geweest en verwerkt in de rente, dan zou geen enkele consument daar ook maar de geringste moeite mee hebben. De zichtbaarheid van kosten, waarbij je ook nog bereid moet zijn die te maken zonder dat je weet wat dat dan oplevert,laat staan als dat niet gerelateerd is aan een financieel product, is een stap te ver voor veel consumenten.

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD heeft een pakket ontwikkeld met alles dat een kantoor nodig heeft om de actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen in te vullen.In het...

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD is verbolgen over berichten van NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts). Dit omdat de branchevereniging afstand nam van het recent opgerichte...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met het CFD-advies om niet te werken met het fijnmazig gemiddelde bij de vanaf 1 juli aanstaande...

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...