CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

Edwin Herdink resized

De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter Edwin Herdink: "Het is al vele malen beloofd en de ambtenaren van het Ministerie van Financiën geven het keer op keer aan, het gelijke speelveld is voor hen erg belangrijk. Maar de praktijk laat zien dat we er bij lange na nog niet zijn. Nog steeds duiken de verzekeraars met directe distributie onder de netto inkoopprijs van het intermediair. Nog steeds hebben intermediairs geen onbeperkte toegang tot alle aanbieders. Nog steeds wordt het buitenlandse aanbieders onaantrekkelijk gemaakt in Nederland te opereren.

"Een nieuw dieptepunt werd recent bereikt door het plan van de minister van Binnenlandse Zaken, om de kennis- en ervaringstoets bij execution only voor de verhoging van een hypotheek af te schaffen. Maar ondertussen wel hoge eisen stellen aan het onafhankelijke intermediair voor hetzelfde advies. De zoveelste bom onder het gelijke speelveld.

"CFD zal in 2020 daarom nadrukkelijker aandacht vragen voor het niet bestaande gelijke speelveld en andere misvattingen in de branche door constant met praktijkvoorbeelden te laten zien wat de realiteit is. Vooral bij leden van de Tweede Kamer. De praktijk heeft namelijk altijd gelijk. Dat wordt ook onze slogan voor 2020."

"Of het nu ging om het gelijke speelveld, het nieuwe DVD, de actieve transparantie op schade, de evaluatie op het provisieverbod complex of andere zaken waarover we gesprekken hebben gevoerd met de politiek, telkens werd duidelijk waarom wijzigingen in wetten en regels in de praktijk vaak niet uit de verf komen."

Complete ineenstorting

Herdink: "Een interessant voorbeeld zijn de nadelige gevolgen van het provisieverbod complex. Aan de ene kant is er het overleg met de ambtenaren van het ministerie. Allemaal intelligente en goed luisterende professionals, die proberen rekening te houden met alle belangen in de markt. Zo vond CFD bij het ministerie van Financiën een luisterend oor voor de nadelige gevolgen van het provisieverbod complex. Want die zijn pijnlijk duidelijk aanwezig.

"Niet lang daarna verschijnt er vervolgens een bericht in de media van de minister van Financiën zelf, die roept dat de evaluatie geen nadelige gevolgen aan het licht heeft gebracht. De Volkskrant plaatste al eerder een artikel onder de niets verbloemende titel: 'Iedereen wil advies, tenzij het geld kost', gebaseerd op exact dezelfde evaluatie.

"En in de praktijk weten alle adviseurs al jaren dat het provisieverbod complex heeft geleid tot de complete ineenstorting van brengproducten zoals ORV, pensioen, beleggingsverzekeringen, AOV, etcetera."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 2 januari 2020

De spagaat tussen de aan de ene kant de eisen aan advies en nazorg en aan de andere kant de neiging om in te zetten op de zelfredzaamheid van de consument is steeds groter aan het worden. De algemene informatie vanuit aanbieders is weinig specifiek en onvoldoende om een goed geïnformeerde beslissing te nemen. Een paar praktijkvoorbeeldjes van afgelopen maand: een klant komt alsnog met een reeds enige tijd geleden ontvangen brief betreffende een expirerende lijfrente, want hij wilde geen kosten maken en is tot in den treure blijven bellen met de verzekeraar. In de brief wordt gewezen op mogelijkheden om extra in te leggen, de beleggingsinleg te wijzigen, maar nergens wordt vermeld dat meneer dit jaar (2019) een uitkering dient aan te kopen. Niemand bij de verzekeraar nam de moeite om eens te kijken naar de einddatum of geboortedatum. Voorbeeld 2: klant wil als een dolle gaan aflossen op de hypotheek, omdat er een brief is gekomen van de geldverstrekker dat de aflossingsvrije hypotheek over een aantal jaren afloopt, en dat hij de lasten na pensionering vermoedelijk niet meer zal kunnen opbrengen. Het gaat over € 50.000,-- aflossingsvrij met een maandlast bij renteverlening van hooguit € 100,--. Totaal overbodige paniek. Ons laagdrempelig persoonlijk contact is nog steeds van groot belang, maar ik kan alleen maar de conclusie onderschrijven, met name basale uitvaartvoorzieningen en overlijdensrisico buiten de hypotheek is niet meer te adviseren. Wie sluit nog een lijfrenteverzekering? Zeker met beleggen, nou nee dank u. Eenmalige advieskosten vindt men te hoog en niet in verhouding tot de premie, en een doorlopende fee, desnoods een percentage van de productprijs is niet acceptabel. Stel dat de doorlopende service- en onderhoudskosten 0,1% van de hypotheek zouden zijn geweest en verwerkt in de rente, dan zou geen enkele consument daar ook maar de geringste moeite mee hebben. De zichtbaarheid van kosten, waarbij je ook nog bereid moet zijn die te maken zonder dat je weet wat dat dan oplevert,laat staan als dat niet gerelateerd is aan een financieel product, is een stap te ver voor veel consumenten.

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD heeft het ledenaanbod uitgebreid met Calamitijdelijk. Sinds 2014 heeft Calamitijdelijk een netwerk opgebouwd van direct beschikbare woningen waarin slachtoffers...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD roept politici op gezinnen te helpen met financieel advies. Dat draagt namelijk bij aan een financieel veiligere samenleving. Wel dient de politiek dit in de...

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD plaatst vraagtekens bij het actief transparantiemodel voor schadeprovisie van minister Kaag, gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten....

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...