CGA hamert op belang branchebreed systeem Data Exchange

Justin Schlee 2018

De Stichting Contactgroep Automatisering, CGA, stelt dat de ontwikkeling van een branchebrede set van afspraken en voorlichting ten behoeve van Data Exchange cruciaal is voor een goed werkend systeem van financiële diensten en daarmee ook voor het functioneren van financieel dienstverleners.

Data Exchange binnen de financiële sector is de techniek waarbij de gegevens van verschillende geautomatiseerde toepassingen op geautomatiseerde wijze met elkaar uitwisselbaar zijn op basis van gemaakte afspraken over onder andere taxonomie en standaarden. Voordeel hierbij is dat gegevens niet meer (handmatig) gecontroleerd hoeven te worden, maar ook dat door de rechtstreekse overvoer de gegevens inhoudelijk onveranderd blijven en er dus geen (onbedoelde) wijzigingen plaatsvinden bij het overzetten van data van het ene naar het andere systeem.

De Contactgroep: "Om te komen tot een branchebreed goed werkend systeem van Data Exchange moet een infrastructuur (digitaal ecosysteem) tot stand worden gebracht waarin uniforme afspraken bestaan over onder meer: vaststellen digitale identiteit, eisen aan digitale opslag van data, voorwaarden voor transport van data, taxonomie/standaarden van berichten, procesbegeleiding, onweerlegbaar vastleggen van transacties."

Justin Schlee (ANVA), lid van het bestuur van CGA en voorzitter van de werkgroep Data Exchange: “De ervaring leert hoe lastig het is om alleen al binnen onze eigen branche afspraken over standaardisering te maken. Die complexiteit wordt nog vergroot indien de afspraken brancheoverstijgend gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld met organisaties die werkzaam zijn binnen het notariaat. De praktijk laat echter zien dat dit wel mogelijk is en direct leidt tot een forse stijging van gebruiksgemak voor de consument en verlaging van de kosten van dienstverlening. Wat belangrijk is om verdere integratie van systemen te bereiken is dat partijen loskomen van het not invented here syndroom."

De Contactgroep "heeft met interesse kennisgenomen van een nieuwe, door HDN ontwikkelde standaard voor de uitwisseling van brondata binnen de hypothekenbranche. Vanuit de werkgroep Data Exchange is het idee voor een generieke 'datacontainer' ontstaan waarmee databestanden van elk formaat in welke branche dan ook uitgewisseld kunnen worden. SIVI, het kennis- en standaardisatie-instituut voor digitaal zakendoen, heeft de eerste versie van de generieke 'datacontainer' ontwikkeld".

 

 

 

 

Data Exchange
Data Exchange binnen de financiële sector is de techniek waarbij de gegevens van
verschillende geautomatiseerde toepassingen op geautomatiseerde wijze met elkaar
uitwisselbaar zijn op basis van gemaakte afspraken over onder andere taxonomie en
standaarden. Voordeel hierbij is dat gegevens niet meer (handmatig) gecontroleerd
hoeven te worden, maar ook dat door de rechtstreekse overvoer de gegevens inhoudelijk
onveranderd blijven en er dus geen (onbedoelde) wijzigingen plaatsvinden bij het
overzetten van data van het ene naar het andere systeem.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Remmelt Bossema - RiskShare.nl 28 mei 2019

Waarom blijven inzetten op fragmentatie en het onnodig koppelen van allerlei heterogene geautomatiseerde bestanden en toepassingen. Dit blijft een veel te vertragend fenomeen. Door één homogeen paraplu platform in te richten, hoeft er helemaal geen data meer te worden uitgewisseld. HDN zou zo'n p2p blockchain platform kunnen ontwikkelen met als doel aanbieders en afnemers rechtstreeks met elkaar in contact te brengen. Aanbieders bieden producten aan op een eigen custom-brand subplatform en afnemers maken afgeschermde persoonlijke profielen aan. Aanbieders en afnemers kunnen nu rechtstreeks, realtime,foutloos, definitief en controleerbaar zaken met elkaar doen. Aanbieders (o.a. verzekeraars) kunnen afscheid nemen van hun legacy systemen en zich uitsluitend gaan toeleggen op risicomanagement en op het optreden als risicodragers. Afnemers hoeven niet allerlei vertragende fout- en conflictgevoelige stadia te doorlopen (intermediar, volmachten, serviceproviders, backoffice enz.). En last but not least, de adviseur kan zich in deze omgeving pas echt als toegevoegde waarde presenteren.

Meer over
Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 1)

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 1)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 4 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Congres ACT NOW!, het grootste Fin- & Insurevent...

Uitnodiging Michael Mackaaij voor het VIP Innovatie Congres ACT NOW!

Uitnodiging Michael Mackaaij voor het VIP Innovatie Congres ACT NOW!

Michael Mackaaij, voorzitter van de stichting Contactgroep Automatisering, nodigt de financiële sector in een videoboodschap uit voor het VIP Innovatie Congres...

‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Michiel Druiventak

‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Michiel Druiventak

VVP organiseert op 4 juli 2023 in samenwerking met onder meer de Contactgroep Automatisering de tweede editie van het VIP Congres ‘Act Now!’, hét...

Schrijf je in voor VIP-congres ACT NOW!

Schrijf je in voor VIP-congres ACT NOW!

Al meer dan 300 financieel dienstverleners hebben zich ingeschreven voor het VIP-congres ACT NOW, hét Fin- & Insurtech event voor de top van de financiële...

‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Igor Driessen

‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Igor Driessen

VVP organiseert op 4 juli 2023 in samenwerking met onder meer de Contactgroep Automatisering de tweede editie van het VIP Congres ‘Act Now!’, hét...

Earlybird-aanmelding VIP-congres ACT NOW! van start

Earlybird-aanmelding VIP-congres ACT NOW! van start

Na de zeer succesvolle eerste editie in 2022 organiseert VVP in samenwerking met de Stichting Contactgroep Automatisering op 4 juli 2023 opnieuw het VIP-congres,...

Webinar over Discussion Paper 'Datamobiliteit en de financiële sector'

Webinar over Discussion Paper 'Datamobiliteit en de financiële sector'

Contactgroep Automatisering organiseert op 10 november een webinar naar aanleiding van de Discussion Paper Datamobiliteit en de financiële sector van DNB en...

Kennisbank Data Exchange van start

Kennisbank Data Exchange van start

Bijdragen aan een verdere versnelling van de digitalisering van de financiële sector. Dat wil de dinsdag gelanceerde Kennisbank Data Exchange van SIVI en Stichting...

Vernieuwen doe je samen

Vernieuwen doe je samen

(Uit VVP 4-2022) Marktpartijen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid om te vernieuwen, maar samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is cruciaal....

VIP Innovatie Congres: the movie

VIP Innovatie Congres: the movie

Nog even nagenieten van het eerste VIP Innovatie Congres? Bekijk dan de sfeerimpressie van deze Innovatiedag, georganiseerd door VVP en de Stichting Contactgroep...