Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Logo Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ geëvalueerd en geactualiseerd. Als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de code op wil nemen in regelgeving, wordt de code van kracht. Tot die tijd geldt de Code van 2014 nog.

In aanvulling op wet- en regelgeving (zoals de Pensioenwet en de WOR) worden bepaalde rechten aan verenigingen van pensioengerechtigden en ondernemingsraden toegekend. Daarnaast zijn er aanvullende verplichtingen voor verzekeraars en werkgevers in opgenomen. Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat de Code nog weinig bekendheid geniet onder werkgevers, ondernemingsraden en pensioenadviseurs. Verder hebben zich in de afgelopen jaren slechts een beperkt aantal verenigingen van pensioengerechtigden gemeld bij verzekeraars als belanghebbende partij. Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid willen daarom de komende tijd de Code meer onder de aandacht brengen. Daarvoor zullen ouderenorganisaties, werkgevers, ondernemingsraden en adviespartijen actief benaderd worden. De vorderingen zullen bij de volgende evaluatie over vier jaar worden meegenomen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

"Basispensioenregeling aanbieden en promoten"

"Basispensioenregeling aanbieden en promoten"

De Stichting van de Arbeid doet een beroep op vooral verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s) om een basispensioenregeling aan te bieden en deze...

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Met 357 miljoen euro aan schade door extreem weer gaat 2023 de boeken in als het op vijf na duurste jaar sinds 2007. De economische omstandigheden werden iets gunstiger....

Jos Baeten nieuwe Verbondsvoorzitter

Jos Baeten nieuwe Verbondsvoorzitter

Jos Baeten wordt op 26 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars voor...

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

De totale verzekerde klimaatschade bedroeg vorig jaar aan Nederlandse motorrijtuigen 112 miljoen euro. Aldus de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond van...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Het Verbond van Verzekeraars noemt het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet wordt getornd aan de Wet toekomst pensioenen. Ook is de...

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...