Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Logo Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ geëvalueerd en geactualiseerd. Als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de code op wil nemen in regelgeving, wordt de code van kracht. Tot die tijd geldt de Code van 2014 nog.

In aanvulling op wet- en regelgeving (zoals de Pensioenwet en de WOR) worden bepaalde rechten aan verenigingen van pensioengerechtigden en ondernemingsraden toegekend. Daarnaast zijn er aanvullende verplichtingen voor verzekeraars en werkgevers in opgenomen. Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat de Code nog weinig bekendheid geniet onder werkgevers, ondernemingsraden en pensioenadviseurs. Verder hebben zich in de afgelopen jaren slechts een beperkt aantal verenigingen van pensioengerechtigden gemeld bij verzekeraars als belanghebbende partij. Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid willen daarom de komende tijd de Code meer onder de aandacht brengen. Daarvoor zullen ouderenorganisaties, werkgevers, ondernemingsraden en adviespartijen actief benaderd worden. De vorderingen zullen bij de volgende evaluatie over vier jaar worden meegenomen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Weurding één dag algemeen directeur af

Weurding één dag algemeen directeur af

Richard Weurding staat donderdag zijn rol als algemeen directeur voor één dag af. Het is aan de 15-jarige Marouane om, als ‘Baas van Morgen’,...

Meer overvallen op juweliers

Meer overvallen op juweliers

Na een jarenlange daling is het aantal overvallen op juweliers fors gestegen in het afgelopen jaar. Uit cijfers van verzekeraar Juwon, die het Verbond van Verzekeraars...

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars reageert instemmend op de dinsdag door minister Hoekstra aangekondigde vervolgstappen op de evaluatie van het provisieverbod. Het Verbond:...

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

"Het is goed dat een breed scala aan juridische hulpverleners via het aanbieden van rechtshulppakketten betrokken kan worden bij het verlenen van gesubsidieerde...

Recordaantal meldingen van woningbranden tijdens jaarwisseling

Recordaantal meldingen van woningbranden tijdens jaarwisseling

Het Verbond van Verzekeraars schat de schade van de jaarwisseling op 15 tot 20 miljoen euro. Dat is een van de hoogste schades van de voorbije jaren.  De schadeomvang...

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

"Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek...