Commissie CFD verzoekt politici om contra-expertise

De Commissie CFD heeft met ondersteuning van Rien Eyzenga en René Graafsma de politici Wouter Koolmees (D66) en Elly Blanksma (CDA) verzocht om een contra-expertise. Dit naar aanleiding van de door de commissie geconstateerde vermeende belangenverstrengeling van het SEO met het Verbond van Verzekeraars en de vermeende vooringenomenheid en het bewust toewerken naar een verwachte einduitkomst in de provisieregelgeving. De commissie heeft het SEO-rapport over de provisieregelgeving bestudeerd en concludeert dat "het retrospectief onderzoek van SEO niet een juist en correct beeld weergeeft van het intermediair en de intermediaire markt in het kader van de provisie en de provisieregelgeving. Het rapport bevat een veelheid van inzichten en aanwijzingen die gebaseerd zijn op gemengde theoretische veronderstellingen, suggesties, insinuaties, beschuldigingen er ernstige verdachtmakingen zonder enige bewijsgrond." Aldus de commisie die er bij de Kamerleden op aandrong om alsnog uitvaart, aov, en ovr van de lijst met complexe producten te schrappen. "Bij een provisieverbod op deze producten zal de aov- en uitvaartmarkt ernstig verstoord raken." Volgens de commisie hebben de Kamerleden toegezegd deze verzoeken serieus te overwegen en in een volgend gesprek hierop terug te komen.

Reactie toevoegen