Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Document via Pixabay

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner van de consument overgesloten. Volgens de consument heeft de tussenpersoon hierbij haar zorgplicht geschonden door niet te wijzen op de noodzaak van (advies over) een partnerverklaring. Anders dan de Geschillencommissie acht de Commissie van Beroep deze klacht gegrond. Partijen worden in de gelegenheid gesteld nadere informatie te verstrekken over de omvang van de schade.

De consument vordert primair een schadevergoeding van 160.000 euro.

De CvB: “De volgende vraag die moet worden beantwoord, is of een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon een overlijdensrisicoverzekering met een partnerverklaring ten behoeve van de consument zou hebben geadviseerd.

“De Commissie van Beroep beantwoordt deze vraag bevestigend. Als er een overlijdensrisicoverzekering met een partnerverklaring zou zijn gesloten, zou de mogelijkheid zijn geopend dat de consument na het overlijden van [naam 1] de woning had kunnen overnemen van de kinderen. Immers, met een partnerverklaring zou de consument een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking op de kinderen hebben verkregen ter hoogte van de verzekeringsuitkering. Ook is denkbaar dat [naam 1] en de consument – na advisering door de tussenpersoon in het kader van de partnerverklaring – zouden hebben besloten aanvullende afspraken te maken op grond waarvan de consument verhaal zou hebben op de kinderen. De consument was in dat geval in een betere financiële situatie komen te verkeren, waarbij zij de woning van de kinderen had kunnen kopen en de verschuldigde koopprijs (gedeeltelijk) had kunnen voldoen tegen het ‘wegstrepen’ van de vordering op de kinderen.”

De Geschillencommissie vond: “Tijdens de mondelinge behandeling heeft de consument toegelicht dat het de tussenpersoon was die eind 2014 contact met de heer [naam 1] heeft opgenomen om te kijken of de premie voor de in 2010 door hem gesloten overlijdensrisicoverzekering omlaag kon. De aanleiding en insteek van de oversluiting was dus gelegen in verlaging van de premie en dit is op basis van execution only door de tussenpersoon gerealiseerd. De commissie is van oordeel dat ook uit die achtergrond niet kan volgen dat de tussenpersoon gehouden was om te wijzen op de noodzaak van (advies over) een partnerverklaring.”

Reactie toevoegen

 
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...