Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Wouter Koolmees nieuw 2020

Minister Koolmees wil geen compensatie van de transitievergoeding op voorschot. De minister: “Het is mij bekend dat werkgevers problemen kunnen ondervinden bij betaling van de transitievergoeding als gevolg van de coronacrisis. Hoewel ik begrip voor deze werkgevers heb, zie ik geen mogelijkheden om de compensatieregelingen voor de transitievergoedingen te herzien en UWV de compensatie op voorschot te laten uitkeren. De reden daarvoor is als volgt. De verplichting van de werkgever om de transitievergoeding te betalen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, is een essentieel onderdeel van het ontslagrecht. De compensatieregeling brengt daarin geen verandering. Deze regelingen zijn uitsluitend in het leven geroepen om werkgevers in bepaalde gevallen achteraf (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten van ontslag. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest om in deze gevallen de verplichting van de werkgever tot betaling van de transitievergoeding te laten overnemen door UWV. (…) Omdat UWV geen partij is in deze juridische verhouding tussen werkgever en werknemer, leidt dat tot ongewenste juridische en uitvoeringstechnische problemen.”

Voor de compensatieregeling bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is gemiddeld 19.428 per werknemer (dit betreft het gemiddelde over ruim 80.000 aanvragen) aan werkgevers uitgekeerd. Het minimumbedrag bedroeg 49 euro, het maximale bedrag 415.587 euro. Koolmees: “Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald, voor 2021 bedraagt dit 84.000 euro. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag. Gezien het aantal aanvragen en het gemiddeld betaald bedrag betreffen zowel het minimum als het maximum incidentele uitzonderingen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond positief over voorstellen in ontwerpadvies SER

Verbond positief over voorstellen in ontwerpadvies SER

Het Verbond van Verzekeraars is positief over de voorstellen in het SER-ontwerpadvies over onder meer het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Algemeen directeur...

WGA-instroompercentage niet langer gepubliceerd

WGA-instroompercentage niet langer gepubliceerd

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022, dat momenteel wordt voorbereid, regelt onder meer dat het WGA-instroompercentage niet langer wordt gepubliceerd. Dat heeft...

WIA: wetsvoorstel ‘vijf jaar niet herbeoordelen’ van de baan

WIA: wetsvoorstel ‘vijf jaar niet herbeoordelen’ van de baan

Minister Koolmees is gestopt met het uitwerken van het wetsvoorstel ‘vijf jaar niet herbeoordelen’. De minister: “In de uitvoeringstoets op de...

Administratieve lastenverlichting bij NOW-controle

Administratieve lastenverlichting bij NOW-controle

Voor de NOW3 en NOW4 heeft minister Koolmees besloten om het drempelbedrag voor de derdenverklaring te verhogen naar 40.000 euro voor zowel het voorschotbedrag als...

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat...

Schadevergoeding als EZWB niet of niet tijdig wordt uitgevoerd

Schadevergoeding als EZWB niet of niet tijdig wordt uitgevoerd

Werkgevers hebben de mogelijkheid om een schadevergoeding bij UWV aan te vragen op het moment dat de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWB) niet of niet tijdig...

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

Het kabinet is van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven...

Toeslagenaffaire: kabinet neemt deel private schulden ouders over maar niet de hypotheek

Toeslagenaffaire: kabinet neemt deel private schulden ouders over maar niet de hypotheek

Het kabinet is van plan om private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen over te nemen. Hoofdsommen van hypothekenleningen vallen...

Ruim 113.000 aanvragen voor coronasteun vaste lasten voor eerste kwartaal 2021

Ruim 113.000 aanvragen voor coronasteun vaste lasten voor eerste kwartaal 2021

Ruim 113.000 MKB-bedrijven en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021. Dat is meer...

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt vanaf maandag 10 mei 12.00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Dit zijn bedrijven met meer dan 250...