"Compensatie voor één miljoen deelnemers bij verzekeraars nog op de tocht"

Euro's 50 via Pixabay

Voor de ruim één miljoen deelnemers aan de reeds bestaande premieregelingen staat compensatie voor een eventueel toekomstig lagere inleg nog steeds op de tocht. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars nu een meerderheid van de Tweede Kamer voor de Wet toekomst pensioenen is.

Het Verbond: "Hoewel Kamerleden volop aandacht hebben gevraagd voor deze problematiek bij het kabinet, is een concreet wijzigingsvoorstel tot op heden uitgebleven. Wel is een motie ingediend, maar die lijkt er meer op gericht te volgen in welke mate het probleem zich gaat voordoen, dan op het voorkomen daarvan."

Verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI's) voeren de regelingen al uit die straks voor iedereen de standaard worden. De premie-inleg en het behaalde rendement bepalen hoeveel pensioen kan worden aangekocht. Voor deelnemers aan die regelingen verandert alleen de premie-inleg. Die loopt volgens de huidige wetgeving op met de leeftijd van deelnemers. In het nieuwe stelsel geldt een leeftijdsonfhankelijke premie waardoor alle bestaande deelnemers de hogere inleg aan het eind van de loopbaan mislopen. Werkgevers die dit willen repareren binnen de pensioensfeer, lopen tegen onnodige wettelijke voorwaarden aan die de kosten zowel hoger als onvoorspelbaar maken. Het Verbond verwacht dat veel werkgevers hierdoor zullen kiezen voor compensatie buiten de pensioenregeling, bijvoorbeeld in de vorm van een loontoeslag.

Het Verbond: ''Dat laatste is maatschappelijk ongewenst, want het pensioen van deelnemers wordt uitgehold''. Het Verbond bepleit dat de wet alsnog op dit punt wordt aangepast zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om compensatie binnen de pensioenregeling te realiseren. ''Tegen de achtergrond van deze grote operatie is het misschien een detail, maar voor deelnemers aan reeds bestaande premieregelingen staat er veel op het spel’’.

Reactie toevoegen

 
Pensioenfondsen nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Pensioenfondsen nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Voor ruim twee derde van de pensioenfondsen zal het uitvoeren van premieovereenkomsten nieuw zijn. Ook met het uitvoeren van variabele uitkeringen heeft de pensioensector...

Datamanagement en het nieuwe pensioenstelsel

Datamanagement en het nieuwe pensioenstelsel

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 02-2022) Het Pensioenakkoord vraagt van iedereen die hierbij betrokken is een flinke inspanning. Met name...

NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

NN gaat ervan uit dat bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan....

UPO verdwijnt in nieuw pensioenstelsel

UPO verdwijnt in nieuw pensioenstelsel

Onderdeel van het moderniseren van het pensioenstelsel is dat het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) verdwijnt. “Door afschaffing van dit verplichtte format...

Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer

Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer

Minister Schouten heeft woensdag het wetsvoorstel toekomst pensioenen, de uitwerking van het Pensioenakkoord, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat...

VCP: terughoudend zijn met meer keuzemogelijkheden in pensioenstelsel

VCP: terughoudend zijn met meer keuzemogelijkheden in pensioenstelsel

Wees terughoudend met meer keuzemogelijkheden in het huidige en nieuwe pensioenstelsel, zoals de mogelijkheid om voortijdig een deel van je pensioen in de vorm van...

Transitiehandleiding nieuw pensioenstelsel

Transitiehandleiding nieuw pensioenstelsel

De Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars ontwikkelen een handleiding als hulpmiddel bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel....

Nieuwe pensioenwet gaat jaar later in

Nieuwe pensioenwet gaat jaar later in

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders...

Richtdekkingsgraad voor overstap naar nieuw pensioenstelsel mag niet lager dan 95 procent zijn

Richtdekkingsgraad voor overstap naar nieuw pensioenstelsel mag niet lager dan 95 procent zijn

Een pensioenfonds dat gebruik maakt van het transitie-ftk moet uiterlijk op het moment van invaren in het nieuwe pensioenstelsel en uiterlijk 1 januari 2026 de richtdekkingsgraad...

Proefschrit Mark Boumans over 'Pensioen van zelfstandigen'

Proefschrit Mark Boumans over 'Pensioen van zelfstandigen'

Mark Boumans,werkzaam bij Montae & Partners, promoveert op 16 september aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift 'Pensioen van zelfstandigen'....