Concordia de Keizer: als het gaat om cyberrisico’s, is het hoog tijd voor actie

Annet Govaert-Proos Concorida BR 2019

Bij cyberrisico’s denkt u misschien vooral aan ‘hacks’, virussen of Ddos-aanvallen. Maar minstens zo vaak is een cyberincident het gevolg van een interne, menselijke fout. De hack bij Maersk, de ceo-fraude bij Pathé, het datalek bij het UWV: de cyberincidenten bij de ‘grote jongens’ halen het nieuws, die bij MKB-ondernemers vaak niet. Toch krijgen dagelijks meerdere MKB-ondernemers te maken met zo’n cyberincident. En wat dan? Daar zult u uw relaties bewust van moeten maken.

Dit artikel is gebaseerd op de presentatie van Annet Govaert – Proos, sr. specialist cyber & aansprakelijkheid bij Concordia de Keizer, gehouden tijdens het VVP Event Bijzondere Risico’s op 17 april 2019. Auteur: Maaike Botden

De gevolgen zijn groot

Veel ondernemers weten niet wat te doen als de schermen ‘op zwart’ springen of als zich een datalek voordoet. En dat is een behoorlijk risico, want er komt op zo’n moment veel op een bedrijf af. Denk aan het vaststellen van de oorzaak van een inbreuk of verlies van gegevens, het opnieuw configureren van netwerken, het herstel van de beveiliging van gegevens en systemen en het verlies van inkomsten als gevolg van het crashen van systemen (‘stilligschade’). Daarnaast kunnen er aansprakelijkheidsclaims ontstaan, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende netwerkbeveiliging of vanwege een datalek – en dat zorgt weer voor de nodige proceskosten. Met deze gevolgen van een cyberincident zijn al gauw enorme bedragen gemoeid. Lastiger in geld uit te drukken, maar niet minder risicovol is de mogelijke reputatieschade. Nieuws verspreidt zich tegenwoordig razendsnel via sociale media. En het kan veel tijd en inspanning vergen om na een cyberincident het vertrouwen terug te winnen. Je kunt als MKB-ondernemer maar beter goed voorbereid zijn op zo’n scenario. Want inmiddels is het niet meer de vraag óf er een cyberincident plaatsvindt, maar wannéér.

Onbekend maakt onbemind

Als intermediair heeft u een wettelijke zorgplicht. Dat betekent dat u uw relaties bewust moet maken van de bovengenoemde (financiële) risico’s rond cyberincidenten en de (wettelijke) verantwoordelijkheid om persoonsgegevens te beschermen. En dat is hard nodig, want uit onderzoek blijkt dat 55% van de MKB-ondernemers de gevaren niet kent en 39% geen (digitaal) beveiligingsplan heeft. Daarbij horen we in de praktijk veel ondernemers zeggen dat een cyberverzekering niet hoeft omdat zij ‘hun IT uitbesteed hebben’, ‘alles veilig in de cloud hebben’, ‘niemand geïnteresseerd is in onze data’ of omdat zij menen dat zo’n verzekering te kostbaar is. Het lijkt er dus op dat onbekend vooralsnog onbemind maakt. Kortom, er ligt een schone taak voor intermediairs om hun relaties te overtuigen van nut en noodzaak van cyberrisicomanagement.

Het gesprek aangaan over cyberrisicomanagement

Het managen van cyberrisico’s begint met een inventarisatie van de zogeheten ‘kroonjuwelen’. Wat wil je als ondernemer beschermen? Dat kan gaan over de continuïteit van het bedrijf, bedrijfsgegevens, medische info, BSN-nummers, creditcardgegevens en de reputatie van de onderneming. De volgende vraag is dan of deze gegevens daadwerkelijk voldoende beschermd zijn. Maakt uw relatie gebruik van bijvoorbeeld versleuteling van privacygevoelige gegevens, two-step- verification, of een security operationscenter? Vervolgens bekijkt u of er een incident response plan is. Weet iedereen wat er moet gebeuren en wie er gebeld moet worden als een cyberincident plaatsvindt? Praat ook met uw relaties over het risicobewustzijn. Hoe staat dat ervoor bij hun werknemers? Wordt er standaard op cyberrisico’s gecheckt bij het aangaan van contracten en de bijbehorende algemene voorwaarden? Staat cyberrisicomanagement met regelmaat op de bestuursagenda? Tot slot raden we u aan om uw relatie op het hart te drukken dat 100% veiligheid niet bestaat -  alle (preventieve) maatregelen ten spijt - en dat een cyberverzekering eigenlijk een must is.

Daarom de cyberverzekering

De cyberverzekering biedt dekking waar de traditionele verzekeringen voor zaakschade, aansprakelijkheid en fraude geen of beperkte dekking bieden. Daarnaast helpt deze verzekering om in geval van een incident snel en op de juiste wijze te reageren. Uw relatie heeft direct toegang tot een ‘cyberincident responseteam’ dat de technische, juridische en publicitaire gevolgen samen met uw relatie oppakt zodat de consequenties beperkt blijven. Behalve financiële dekking en praktische hulp, is er nog een goede reden om een cyberverzekering af te sluiten: bestuurdersaansprakelijkheid. Omdat de bedrijfsvoering in toenemende mate digitaal of online verloopt, kan een cyberprobleem de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. In zo’n geval kijkt de rechter steeds vaker ook naar de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Zij hebben immers wettelijk de verplichting tot (onder andere) behoorlijke taakvervulling en behoorlijk bestuur, ook als het gaat om IT-veiligheid. Is daar door bestuurders voldoende in geïnvesteerd? Zijn de gebruikelijke en noodzakelijke verzekeringen afgesloten om risico’s af te dekken? Alle ontwikkelingen in overweging nemende, mogen we er van uit gaan dat cyberverzekeringen (gaan) behoren tot de gebruikelijke en noodzakelijke verzekeringen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Cyberrisico’s horen in bestuurskamer

Cyberrisico’s horen in bestuurskamer

Leg cyberrisco’s niet uitsluitend op het bord van een IT-manager, maar zet ze continu op de bestuursagenda. Het risicobewustzijn moet namelijk ontstaan bij...

Vakevent Bijzondere Risico's: cyberrisico's horen in bestuurskamer

Vakevent Bijzondere Risico's: cyberrisico's horen in bestuurskamer

Leg cyberrisco’s niet uitsluitend op het bord van een IT-manager, maar zet ze continu op de bestuursagenda. Het risicobewustzijn moet namelijk ontstaan bij...

Als de schermen op zwart gaan...

Als de schermen op zwart gaan...

Vanuit de zorgplicht moeten adviseurs cyberrisico’s ter sprake brengen bij relaties, maar hoe dan? Over die vraag gaat de kennissessie van Concordia de Keizer...

Weurding en Wiertsema op Vakevent Bijzondere Risico's

Weurding en Wiertsema op Vakevent Bijzondere Risico's

Verbondsdirecteur Richard Weurding en Adfiz-directeur Enno Wiertsema belichten allebei vanuit hun perspectief het thema (on)verzekerbaar van bijzondere risico's...

VVP Vakevent: bijzondere risico's versus verzekerbaarheid

VVP Vakevent: bijzondere risico's versus verzekerbaarheid

Na het inhoudelijke succes van vorig jaar organiseert VVP op 17 april 2019 samen met Concordia de Keizer, Nostimos, Turien &Co. en de Vereende opnieuw een vakevent...

Concordia de Keizer: de wereld van cyber

Concordia de Keizer: de wereld van cyber

'De wereld van cyber; het risicobewustzijn bij klanten vergroten'. Zo heet de kennissessie van Concordia de Keizer op het VVP Event Bijzondere Risico's op 17 april....