Consultatie SLIM-regeling gestart

Bakker winkel via Pixabay

Minister Koolmees is de internetconsultatie gestart van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM), die overigens ook geldt voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Met de subsidie kunnen werkgevers (verder) investeren in de ontwikkeling van LLO (leven lang ontwikkelen) binnen hun bedrijf.  

In de regeling is een limitatieve lijst opgenomen van initiatieven waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

De regeling gaat in op 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

 

 
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eindevaluatie fileert Participatiewet

Eindevaluatie fileert Participatiewet

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden,...

"Terecht geen zwangerschapsverlof voor zelfstandigen"

"Terecht geen zwangerschapsverlof voor zelfstandigen"

De wetgever heeft er bij de herinvoering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen niet voor gekozen dit ook voor adoptie te doen. Dat stelt de Rechtbank Gelderland....

Conceptregeling STAP-budget naar Tweede Kamer

Conceptregeling STAP-budget naar Tweede Kamer

De ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben eerder deze week de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden...

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens bleef in 2018 gemiddeld 38,5 procent, vrijwel...

Toeslagenproblematiek slechts beperkt op te lossen binnen huidige stelsel

Toeslagenproblematiek slechts beperkt op te lossen binnen huidige stelsel

Binnen het bestaande toeslagenstelsel zijn aanpassingen mogelijk. Echter, een hoofdconclusie van het onderzoek naar maatregelen binnen het bestaande stelsel is...

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard

De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO maandag bij...

Verplicht einde aan 'slapend dienstverband'

Verplicht einde aan 'slapend dienstverband'

De Hoge Raad heeft vrijdag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. De...

Wijzigingen voor gelijker speelveld hybride markt

Wijzigingen voor gelijker speelveld hybride markt

Minister Koolmees is de internetconsultatie gestart van een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen die moet leiden tot een meer gelijk speelveld...

Geldwijzer Nabestaanden

Geldwijzer Nabestaanden

Nibud, SVB en Pensioenfederatie hebben samen de online tool www.geldwijzernabestaanden.nl gelanceerd. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële...

Geen vervroegde toekenning no-riskpolis

Geen vervroegde toekenning no-riskpolis

Minister Koolmees ziet geen aanleiding om vervroegde toekenning van de no-riskpolis voor ZW-gerechtigden in te voeren. Dat laat hij de Tweede Kamer weten na de evaluatie...