Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

Spaanse vlag via Pixabay

(Kifid-uitspraken GC 2021-0674 en GC 2021-0675) De consument en zijn echtgenote zijn voor een longrevalidatie van de echtgenote van tien weken naar Spanje afgereisd. Omdat het revalidatiecentrum door de lockdown is gesloten en door het revalidatiecentrum werd ontraden om te vliegen, hebben de consument en zijn echtgenote een appartement en een camper gehuurd. Zij vinden dat de verzekeraar of de tussenpersoon deze kosten moet betalen. De consument heeft evenwel niet uitgelegd waarom de tussenpersoon hem onjuist heeft geadviseerd. Daarnaast oordeelt de Geschillencommissie dat geen verband tussen de schade en het verwijt dat de tussenpersoon de consumenten niet op de verplichting uit de verzekeringsvoorwaarden heeft gewezen.

De commissie: “De consumenten verwijten de tussenpersoon (Doornhegge & Duthler) dat hij hen bij de totstandkoming van de verzekering onjuist heeft geadviseerd. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, kan de commissie niet vaststellen of de tussenpersoon zijn zorgplicht jegens de consumenten heeft geschonden door onjuist te adviseren. Voornoemd verwijt treft daarom geen doel.

“De consumenten verwijten de tussenpersoon ook dat hij tijdens het contact over de afhandeling van de schade door de lockdown heeft verzuimd hen erop te wijzen dat zij alleen aanspraak op een uitkering onder de verzekering zouden hebben, als zij eerst aan SOS International toestemming hadden gevraagd om de kosten te maken en zij die toestemming hadden gekregen. Naar het oordeel van de commissie kan in het midden blijven of dit verwijt terecht is. Zelfs als wordt aangenomen dat dit verwijt juist is, leidt dit niet tot aansprakelijkheid van de tussenpersoon voor de gestelde schade. In de zaak van de consumenten tegen de verzekeraar heeft de commissie geoordeeld dat de door de consumenten gemaakte kosten niet zijn gedekt onder de verzekering. Dit betekent dat de schade van de consumenten niet het gevolg is van de vermeende tekortkoming van de tussenpersoon.”

De verzekeraar (a.s.r.) kan niet worden aangesproken, aldus de commissie, “omdat alleen reizen met een uitsluitend recreatief karakter zijn verzekerd. En dat is hier niet het geval”.

De consumenten vorderden cira 3.000 euro.

Reactie toevoegen

 
Kifid verwelkomt nieuwe leden Geschillencommissie en CvB

Kifid verwelkomt nieuwe leden Geschillencommissie en CvB

Kifid verwelkomt de komende maanden negen nieuwe leden voor de Geschillencommissie en een nieuw lid voor de Commissie van Beroep. Zij zorgen voor versterking van...

Kifid: Roparco hoeft niet alle kosten klant te vergoeden ondanks intrekken beroep

Kifid: Roparco hoeft niet alle kosten klant te vergoeden ondanks intrekken beroep

Roparco heeft het beroep dat zij instelde bij een Kifid-zaak ingetrokken maar hoeft niet alle kosten van de tegenpartij te vergoeden. Zo oordeelt de voorzitter van...

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...

Zelfs geen pleister op de wonde...

Zelfs geen pleister op de wonde...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0789) De consument is van mening dat Aon de zorgplicht heeft geschonden door zijn internationale ziektekostenverzekering op te zeggen. De...

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0767) De consument klaagt over de eis die NN Bank stelt aan het verwerken van zijn verzoek tot beëindiging van zijn overlijdensrisicoverzekering....

Wind niet mee…

Wind niet mee…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0759) Door een fraudeur is het rekeningnummer van de tegenrekening van de consument bij Meewind gewijzigd, waardoor de verkoopopbrengst...

Te laat

Te laat

KLACHTPLICHT – De consument heeft niet tijdig nadat hij dit had moeten ontdekken geklaagd over de door hem gestelde gebrekkige prestatie van de tussenpersoon....

Mededelingsplicht geldt tot moment van sluiten

Mededelingsplicht geldt tot moment van sluiten

MEDEDELINGSPLICHT – Het niet melden door de consumenten aan de verzekeraar dat brief en polis geen juiste weergave van het aanvraagproces zijn, levert geen...

Klant trekt opdracht tussentijds in

Klant trekt opdracht tussentijds in

HYPOTHEKEN – Wat is de situatie indien de klant de Overeenkomst Tot Dienstverlening intrekt nadat de adviseur met zijn werkzaamheden is begonnen maar voordat...