Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden. De adviseur heeft dit betwist en de consumenten konden geen bewijs leveren voor hun stelling. Voor de Geschillencommissie is daardoor niet komen vast te staan dat de adviseur de toezegging gedaan heeft. Bovendien is er geen sprake van schade. De vordering van de consumenten tot vergoeding van het factuurbedrag van de adviseur is afgewezen.

De consumenten wilden hun woning verbouwen en in dat verband hun hypothecaire geldlening verhogen met een bouwdepot. Zij hebben daarom de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling. Op 13 mei 2022 hebben de consumenten de bindende offerte van een geldverstrekker voor akkoord ondertekend. De adviseur heeft voor zijn werkzaamheden voor de consumenten een factuur van 3.653 euro opgesteld.

Voor de verbouwing zijn de consumenten kosten verschuldigd, te weten bouwleges, kosten van het tekenbureau, constructiekosten en taxatiekosten (hierna: de bijkomende kosten). Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat de bijkomende kosten voldaan kunnen worden uit het bouwdepot. De geldverstrekker stond dit echter niet toe en de consumenten moesten hierdoor de kosten uit eigen zak betalen.

Gemotiveerd bewijzen

De commissie: “De consumenten hebben gesteld dat de adviseur heeft toegezegd dat de bijkomende kosten uit het bouwdepot voldaan konden worden, maar de adviseur heeft gemotiveerd betwist dat hij dat heeft gezegd. Het is dan aan de consumenten om te bewijzen dat de toezegging is gedaan. Dat bewijs konden de consumenten niet leveren en dat hebben zij dan ook niet geleverd. Dit leidt tot het oordeel dat de adviseur geen fout heeft gemaakt.

“Daarbij komt dat het feit dat de bijkomende kosten niet uit het bouwdepot betaald konden worden niet tot schade van de consumenten heeft geleid. Als de bijkomende kosten wel uit het bouwdepot betaald hadden kunnen worden, waren die immers betaald met door de consumenten geleend geld en zou het vermogen van de consumenten per saldo gelijk zijn gebleven. Op deze gronden de oordeelt commissie dat de klacht ongegrond is en wijst zij de vordering af.”

 

Reactie toevoegen

 
Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0416) De consument stelt dat hij in 2018 aan de adviseur de opdracht heeft gegeven alle lopende verzekeringen bij de verzekeraar op te zeggen...

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

(Kifid-uitspraak GC 2023-0405) In beginsel mag de bank bij het bepalen van het rentepercentage uitgaan van de datum waarop het dossier als compleet wordt beoordeeld....

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

(Kifid-uitspraak GC 2023-0409) De consument heeft op 15 juli 2022 een reis- en annuleringsverzekering afgesloten vanaf 29 juli 2022. De consument heeft zijn reis...

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...