Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden. De adviseur heeft dit betwist en de consumenten konden geen bewijs leveren voor hun stelling. Voor de Geschillencommissie is daardoor niet komen vast te staan dat de adviseur de toezegging gedaan heeft. Bovendien is er geen sprake van schade. De vordering van de consumenten tot vergoeding van het factuurbedrag van de adviseur is afgewezen.

De consumenten wilden hun woning verbouwen en in dat verband hun hypothecaire geldlening verhogen met een bouwdepot. Zij hebben daarom de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling. Op 13 mei 2022 hebben de consumenten de bindende offerte van een geldverstrekker voor akkoord ondertekend. De adviseur heeft voor zijn werkzaamheden voor de consumenten een factuur van 3.653 euro opgesteld.

Voor de verbouwing zijn de consumenten kosten verschuldigd, te weten bouwleges, kosten van het tekenbureau, constructiekosten en taxatiekosten (hierna: de bijkomende kosten). Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat de bijkomende kosten voldaan kunnen worden uit het bouwdepot. De geldverstrekker stond dit echter niet toe en de consumenten moesten hierdoor de kosten uit eigen zak betalen.

Gemotiveerd bewijzen

De commissie: “De consumenten hebben gesteld dat de adviseur heeft toegezegd dat de bijkomende kosten uit het bouwdepot voldaan konden worden, maar de adviseur heeft gemotiveerd betwist dat hij dat heeft gezegd. Het is dan aan de consumenten om te bewijzen dat de toezegging is gedaan. Dat bewijs konden de consumenten niet leveren en dat hebben zij dan ook niet geleverd. Dit leidt tot het oordeel dat de adviseur geen fout heeft gemaakt.

“Daarbij komt dat het feit dat de bijkomende kosten niet uit het bouwdepot betaald konden worden niet tot schade van de consumenten heeft geleid. Als de bijkomende kosten wel uit het bouwdepot betaald hadden kunnen worden, waren die immers betaald met door de consumenten geleend geld en zou het vermogen van de consumenten per saldo gelijk zijn gebleven. Op deze gronden de oordeelt commissie dat de klacht ongegrond is en wijst zij de vordering af.”

 

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...