Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

Euro's via Pixabay 2018

(Kifid-uitspraak GC 2020-835) Consument heeft zich beklaagd over de advieskosten die hij heeft moeten betalen aan de Rabobank bij het aangaan van een nieuwe hypothecaire geldleningsovereenkomst. Daarnaast heeft consument zich beklaagd over de eis van de bank om een taxatierapport over te leggen van het onderpand. Consument heeft hiertoe aangevoerd dat hij niet tijdig over de advieskosten is geïnformeerd, dat de kosten niet in verhouding staan tot de door de bank verrichte werkzaamheden en dat het eisen van een taxatierapport door de bank hem slechts op kosten jaagt omdat het financiële risico voor de bank te verwaarlozen is. De Bank heeft zich hiertegen verweerd en de Geschillencommissie heeft geoordeeld dat uit de stukken blijkt dat consument tijdig is geïnformeerd over de kosten die de bank voor haar dienstverlening in rekening brengt. Vervolgens is tussen partijen een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht tot stand gekomen waarbij consument op de hoogte was van de kosten. Voorts heeft de bank de door haar verrichte werkzaamheden toegelicht. Tot slot is in de tussen partijen geldende algemene voorwaarden opgenomen dat de bank bevoegd is een taxatierapport te vragen om de marktwaarde van de woning te bepalen. Dat de bank hiermee naar maatstaven van billijkheid onaanvaardbaar heeft gehandeld is de Geschillencommissie niet gebleken. De vordering is afgewezen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

geert sijbring - admicon 23 oktober 2020

Klanten moeten de overheid aanklagen. Als ik zie hoeveel klachten er bij het kifid binnen komen die zijn gelinkt aan het overheid ingrijpen in onze branche. Het is veel klanten nog steeds niet duidelijk hoe het werkt in de nieuwe financiële wereld . Oorzaak geen informatie van die overheid van alle nieuwe regels . wil,s onbekwamen noem ik het nog steeds

Meer over
Forse HISWA te Waterschade...

Forse HISWA te Waterschade...

NN als leidende verzekeraar en Vivat als volgverzekeraar hoeven de voorbereidingskosten voor de als gevolg van de coronasituatie afgeblazen HISWA te Water 2020 niet...

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat Finora de kosten van een taxatierapport (707,85 euro) vergoeden (uitspraak GC 2020-924). In verband met een lopende hypothecaire geldlening heeft consument...

Klacht verdrinkt...

Klacht verdrinkt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-926) Consument doet een beroep op zijn verzekering vanwege waterschade in de badkamer, slaapkamer en aan het plafond in de woonkamer. De...

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Een consument kan bij Kifid terecht met een klacht tegen een financiële dienstverlener met wie hij een dienstverleningsovereenkomst heeft. Is er een overeenkomst...

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Ook de Kifid Commissie van Beroep vindt dat voorover van de toiletpot vallen geen ongeval is in de zin van polisvoorwaarden. De CvB neemt de eerdere beslissing van...

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

De nazorgplicht van tussenpersonen strekt niet zo ver dat zij hun klanten regelmatig dienen te bezoeken en/of regelmatig dienen uit te nodigen voor een gesprek op...

Kifid schudt Loyalis wakker...

Kifid schudt Loyalis wakker...

(Kifid-uitspraak GC 2020-886) Consument vordert uitkering onder haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Loyalis weigert dit omdat de arbeidsongeschiktheid van consument...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...

Consument moet willen begrijpen

Consument moet willen begrijpen

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken Ken je vak! VVP 5-2020) In veel uitspraken van de Geschillencommissie Kifid wordt omstandig uitgelegd wat de consument allemaal...