Consumentenbond en nvb herschrijven Algemene Bankvoorwaarden

Logo's banken

De Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben de Algemene Bankvoorwaarden uit 2009 vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. In het artikel over zorgplicht staat nu een bepaling waaruit blijkt dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten. Ook moeten banken voortaan duidelijke afspraken maken over de kosten van hun producten.

Alle banken die zijn aangesloten bij de NVB hanteren dezelfde Algemene Bankvoorwaarden (ABV) waarin de afspraken voor de relatie tussen klant en bank staan. De gewijzigde algemene bankvoorwaarden zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands. Er staan bijvoorbeeld in de voorwaarden voorbeelden ter verduidelijking van de regels. Voor specifieke diensten of producten hebben banken algemene productvoorwaarden (bijzondere voorwaarden). Deze verschillen per bank en per product. Deze bijzondere voorwaarden mogen nooit afbreuk doen aan de rechten die consumenten hebben volgens de ABV.

 

Afspraken over kosten

In de algemene bankvoorwaarden staat nu dat er door de bank vooraf duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de kosten van hun producten. Ook is geregeld dat consumenten zoveel mogelijk vooraf worden geïnformeerd over tariefswijziging. Hoe de prijswijziging precies wordt gecommuniceerd en op grond waarvan de prijs mag worden gewijzigd staat in de productvoorwaarden, want dat verschilt per product. Verder moet de bank nu duidelijk vertellen waarom bijzondere kosten, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages nodig zijn. Als de bank een derde partij inschakelt voor de uitvoering van werkzaamheden, zoals het verrichten van een betaling aan het buitenland, dan blijft de bank aanspreekpunt en contractpartij voor de klant. De algemene bankvoorwaarden hebben verder betrekking op zaken als storingen, overlijden, tarieven en geschillen. De nieuwe algemene bankvoorwaarden worden per 1 maart 2017 van kracht.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bankzitters...

Bankzitters...

De afgelopen twee jaar is slechts vier procent van de door de Consumentenbond ondervraagden gewisseld van bank. De bond: “Veel consumenten verwachten dat overstappen...

Banken en verzekeraars helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Banken en verzekeraars helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs....

"Adviseur bezorgt klant tienduizenden euro's verlies"

"Adviseur bezorgt klant tienduizenden euro's verlies"

Tussenpersonen kiezen volgens de Consumentenbond vaak voor de makkelijkste weg en bieden gewoon aan om over te stappen naar een annuïteitenhypotheek bij een...

"ING en Rabo handelen in strijd met eensporig rentebeleid"

"ING en Rabo handelen in strijd met eensporig rentebeleid"

Klanten van ING en Rabobank die hun aflopende spaarhypotheek willen verlengen worden volgens de Consumentenbond "ernstig benadeeld. De banken rekenen bij deze hypotheekvorm...

"Consument onwetend over schadeprovisie"

"Consument onwetend over schadeprovisie"

"Twee derde van de consumenten die hun schadeverzekeringen af hebben gesloten via een tussenpersoon, weet niet of ze provisie betalen via de verzekeringspremie en...

Bankinbeeld.nl: dashboard van de bankensector

Bankinbeeld.nl: dashboard van de bankensector

De NVB is de site bankinbeeld.nl begonnen. De nieuwe site geeft actuele feiten en cijfers over de Nederlandse bankensector. Het 'dashboard' geeft op dit moment...

Collectieve woekerpolisprocedure tegen Achmea van start

Collectieve woekerpolisprocedure tegen Achmea van start

De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.nl zijn een collectieve woekerpolisprocedure gestart tegen Achmea. De procedure werd gestart met het uitreiken van de...

Consumentenbond blij met onderzoek naar openheid provisie

Consumentenbond blij met onderzoek naar openheid provisie

De Consumentenbond is blij dat minister Hoekstra (Financiën) gaat onderzoeken of het wenselijk is om bemiddelaars van schadeverzekeringen te verplichten hun...

Invoering Gedragscode Kleinzakelijke Financiering succesvol verlopen

Invoering Gedragscode Kleinzakelijke Financiering succesvol verlopen

De invoering van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering is succesvol verlopen. Dit constateren SEO Economisch Onderzoek en de Universiteit van Amsterdam in de...

"Banken frustreren voordeel versoepelde NHG-regels"

"Banken frustreren voordeel versoepelde NHG-regels"

Banken ontmoedigen volgens de Consumentenbond klanten die een bestaande hypotheek willen omzetten naar een voordelige hypotheek met NHG. Uit onderzoek van de Consumentenbond...