Consumentenbond: "Kloof tussen autopremie en schadelast groeit"

Fiat 500 2021 TB

De kloof tussen wat autoverzekeraars opstrijken aan premies en wat zij uitkeren aan schadevergoeding aan klanten wordt steeds groter. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Hoewel de schadelast van verzekeraars de afgelopen jaren daalde, verhoogden verzekeraars toch hun premies. De Consumentenbond heeft het Verbond van Verzekeraars om opheldering gevraagd. 

De bond: "De schadelast daalde van 3,077 miljard euro in 2016 naar 2,917 miljard in 2020 (min vijf procent). Tegelijkertijd stegen de premie-inkomsten in dezelfde periode van 3,902 miljard naar 4,692 miljard (plus zeventien procent). Zelfs na een coronajaar waarin beduidend minder schade werd gereden, verhogen de meeste verzekeraars in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw hun premies. De kloof tussen oplopende premies en teruglopende schades steeg van 1,4 miljard euro in 2019 naar 1,8 miljard euro in 2020."

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Het lijkt erop dat de verzekeraars onnodig veel geld oppotten. En als dat zo is, dan vinden wij dat die verzekeraars de teveel ontvangen premies moeten terugbetalen aan hun klanten. En anders moeten ze een flinke premiedaling in 2022 doorvoeren."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 21 juli 2021

De consumentenbond, de voorstander van slechts actieve transparantie van de provisiekosten, meent dat de verzekeraars onnodig veel geld oppotten. Als je dat als Consumentenbond al meent - zo een mening komt toch niet uit de lucht vallen - waarom dan niet de verzekeringskosten van de verzekeraars/serviceproviders ook actief promoten? ---------------------------------------------------------------------------------- Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond zegt: Het lijkt erop dat de verzekeraars onnodig veel geld oppotten. Heeft de Consumentenbond al wel nagedacht over de consequenties van het door het Verbond van Verzekeraars gewenste Directe-Schadeafhandelingsbedrijf. Wat had de Consumentenbond gedacht van de kapitalen waarmee het spaarpotje gevoed moet worden in de apart op te richten Verhaalschade-afdeling die verzekeraars zullen moeten aanhouden om deze schade-uitkeringen te kunnen voorschieten? En de juridische kosten die er gemaakt zullen worden om dit schadeverhaal integer in goede banen te leiden? ------------------------------------------------- Premie-teruggave of premiedaling door de verzekeraars t.b.v. eigen WetAansprMotorvoertuigen-verzekerden, en ongeacht of deze wel of niet gebruik willen maken van Directe-schadeafhandeling, dat zit er in de toekomst echt niet meer in!

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Autopremies met gemiddeld 65 euro gestegen

Autopremies met gemiddeld 65 euro gestegen

In het eerste kwartaal van 2024 steeg de gemiddelde premie voor autoverzekeringen met 8,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, aldus onderzoek...

Nieuw systeem voor schadevrije jaren minimaal half jaar later ingevoerd

Nieuw systeem voor schadevrije jaren minimaal half jaar later ingevoerd

Het sectorbestuur Schade heeft het advies vanuit de projectorganisatie overgenomen om de ingangsdatum voor het nieuwe systeem voor schadevrije jaren met minimaal...

Auto vaker allrisk verzekerd

Auto vaker allrisk verzekerd

Automobilisten verzekerden hun auto in 2023 vaker allrisk. Dat blijkt uit de Datamonitor autoverzekeringen van Geld.nl. In 2023 koos ruim 47 procent van de autobezitters...

Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Mannen zijn volgens onderzoek in opdracht van Interpolis vaker betrokken bij verkeersongevallen en onveilige verkeersituaties dan vrouwen, die betere en veiligere...

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

Autoverzekering in anderhalf jaar ruim negen procent duurder

Autoverzekering in anderhalf jaar ruim negen procent duurder

Automobilisten betalen nu flink meer voor hun autoverzekering dan anderhalf jaar geleden, aldus Geld.nl. In juni 2022 was de gemiddelde premie voor een autoverzekering...

Verbond ondertekent ADAS-convenant

Verbond ondertekent ADAS-convenant

Minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft maandag  het ADAS-convenant ondertekend samen met ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars,...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...