Coronavirus: in zwaarste scenario ook problemen in financiële sector

Virus 2 via Pixabay

In het zwaarste scenario ontstaan door de coronacrisis ook problemen in de financiële sector. Aldus het Centraal Planbureau donderdag. Het CPB: “Naarmate de crisis langer aanhoudt, wordt de kans op problemen in de financiële sector in binnen- en buitenland groter. Anders dan in de crisis van 2008/2009 is de financiële sector nu niet de bron van de problemen. De financiële sector wordt wel geraakt vanuit de reële economie, als bedrijven en huishoudens in betalingsproblemen komen, krijgen banken te kampen met oninbare leningen. Op de financiële markten dalen de koersen, wat levensverzekeraars en pensioenfondsen raakt.

“De onzekerheid leidt tot een flight to safety, waardoor bedrijven hogere risico-opslagen moeten betalen op obligaties. Bij een aanhoudende crisis zal ook de huizenmarkt een terugval krijgen, zowel in het aantal transacties als in de huizenprijzen. De stapeling van deze problemen kan leiden tot een credit crunch, waarin bedrijven minder makkelijk aan nieuwe kredieten kunnen komen, en het moeilijker wordt bestaande kredieten door te rollen. Financiële crises zijn gemiddeld dieper en langduriger dan reële crises. Het voorkomen van escalatie van problemen via de financiële sector is daarmee ook een belangrijk beleidsdoel.”

In alle scenario’s recessie

Het CPB schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2 procent tot 7,7 procent. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7 procent optreden. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Herschikking productie en werkgelegenheid door corona faciliteren"

"Herschikking productie en werkgelegenheid door corona faciliteren"

Het CPB noemt het onvermijdelijk dat de coronacrisis leidt tot een herschikking van productie en werkgelegenheid, zowel tussen als binnen sectoren. Om herstel te...

Corona: huis wordt centrum van ons bestaan

Corona: huis wordt centrum van ons bestaan

Ernaar gevraagd door Allianz Partners voorziet futuroloog Ray Hammond structurele veranderingen door corona. Allianz: "In een visiedocument licht Hammond aan de...

Nederlanders kunnen weer op vakantie in zestien Europese landen

Nederlanders kunnen weer op vakantie in zestien Europese landen

Nederlanders kunnen vanaf nu op vakantie in zestien landen in de EU/Schengen zone. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor deze landen is afgeschaald...

NHG met markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst

NHG met markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst

NHG is met de markt in gesprek over een uniforme corona-vragenlijst. NHG: "Adviseurs geven de voorkeur aan één vragenlijst voor alle hypotheken. Samen...

Adfiz: update handreiking 1,5 meter afstand

Adfiz: update handreiking 1,5 meter afstand

Adfiz heeft de handreiking voor financieel advies op 1,5 meter afstand geactualiseerd. Ook heeft de organisatie leaflets/infographics gemaakt om medewerkers en klanten...

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen...

Corona: werkgever moet hoe dan ook zorgen voor veilige werkplek

Corona: werkgever moet hoe dan ook zorgen voor veilige werkplek

Een minimale afstand van 1,5 meter is een dwingend advies. Als dat in een bepaalde werksituatie echt niet uitvoerbaar is, moeten maatregelen worden genomen die een...

CPB: coronacrisis kan uitmonden in financiële crisis

CPB: coronacrisis kan uitmonden in financiële crisis

Het CPB sluit niet uit dat de coronacrisis uitmondt in een financiële crisis. Het CPB in zijn 'Risicorapportage Financiële Markten 2020': "Veel is nog...

Alarmcentrales en Rode Kruis ondersteunen GGD’en bij bron- en contactonderzoek

Alarmcentrales en Rode Kruis ondersteunen GGD’en bij bron- en contactonderzoek

De alarmcentrales gecoördineerd door SOS International en het Rode Kruis steunen de GGD'en bij het bron- en contactonderzoek corona. Sinds 1 juni kan...

Het werk gaat door...

Het werk gaat door...

Onder de titel ‘Het werk gaat door...’ brengt VVP sinds 31 maart in haar dagelijkse nieuwsbrief in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze...