CPB ziet geen duidelijke meerwaarde depositobank

Geld toren via Pixabay

Zonder nadere studie is het niet verstandig om verdere stappen te zetten inzake een depositobank, meent het CPB. De introductie van een depositobank kan tot veiliger deposito’s bij de instellingen in kwestie leiden en mogelijk tot minder moral hazard bij commerciële banken. Dit geldt a fortiori als het Deposito Garantiestelsel (DGS) wordt afgeschaft of central bank digital currency wordt geïntroduceerd. Het kan evenwel de instabiliteit van het stelsel en de EMU vergroten in tijden van stress. "Nadere studie is ook noodzakelijk, alvorens de optie van een publieke depositobank toe te passen", schrijft het CPB in zijn Risicorapportage Financiële Markten 2019.

De vraag is of het zover komt, want een depositobank voegt volgens het CPB weinig toe: "Alleen in het onwaarschijnlijke geval dat het DGS wordt afgeschaft krijgt een depositobank een duidelijke toegevoegde waarde in het garanderen van veilig sparen en betalen voor consumenten, hiervoor is echter wel afstemming op Europees niveau nodig.
 
"Een publieke depositobank heeft in het huidige stelsel weinig meerwaarde voor veilig sparen en betalen, en voor de bredere effecten op het financiële stelsel is meer informatie nodig. Sparen en betalen hebben een publiek belang. Als de overheid vindt dat dit los hoort te staan van de risico’s bij commerciële banken, dan kan ze een publieke depositobank oprichten. Er zijn meerdere uitvoeringsopties mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een rekening bij de centrale bank (CBDC) en hervorming van de Volksbank. De publieke depositobank creëert wel problemen op het gebied van mededinging en oneerlijke concurrentie. Nadere analyse is nodig, waarbij een afweging wordt gemaakt van de voor- en nadelen voor het financiële stelsel van een publieke depositobank."
 
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Coronavirus: in zwaarste scenario ook problemen in financiële sector

Coronavirus: in zwaarste scenario ook problemen in financiële sector

In het zwaarste scenario ontstaan door de coronacrisis ook problemen in de financiële sector. Aldus het Centraal Planbureau donderdag. Het CPB: “Naarmate...

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële...

Klimaatrisico’s op de korte termijn beperkt voor financiële stabiliteit

Klimaatrisico’s op de korte termijn beperkt voor financiële stabiliteit

De directe klimaatrisico’s zijn voor de Nederlandse financiële sector op de korte termijn (de komende vijf jaar) beperkt. Aldus het CPB in zijn Risicorapportage...

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Volgens het Financieel Stabiliteitscomité (bestaande uit vertegenwoordigers van AFM, DNB, Financiën en het CPB) zal een beter passend woningaanbod de...

Afschaffing doorsneesystematiek minder nadelig

Afschaffing doorsneesystematiek minder nadelig

Afschaffing van de doorsneesystematiek pakt nadelig uit voor oudere werknemers, met name die tussen 35 en 50 jaar. Het nadeel is wel verninderd door de gedaalde...

Woningmarkt op slot bij verder verlagen LTV

Woningmarkt op slot bij verder verlagen LTV

"Een maximale LTV van 90 procent betekent dat ruim 70 procent van de starters en de doorstromers vanuit de huurmarkt de koop van hun beoogde woning voor enige...

Samen sparen voor pensioen gunstiger

Samen sparen voor pensioen gunstiger

Pensioencontracten met een collectief vermogen genereren meer welvaart dan contracten met een individueel vermogen, doordat ze resulteren in een hoger of stabieler...

Vrije keuze pensioenuitvoerder nog niet zo makkelijk

Vrije keuze pensioenuitvoerder nog niet zo makkelijk

"Het creëren van een goed werkende markt bij vrije keuze van pensioenuitvoerder is uitdagend en vereist veel van diverse partijen." Dat stelt het...

Afschaffing doorsneepremie kost overheid 40 miljard

Afschaffing doorsneepremie kost overheid 40 miljard

Afschaffing van de doorsneepremie in het pensioenstelsel kan de overheid in 25 jaar tot 40 miljard euro kosten. De staatsschuld stijgt hierdoor met 6 procent van...

Cpb somber over levensverzekeraars

Cpb somber over levensverzekeraars

Het Centraal Planbureau (CPB) toont zich somber over het perspectief van levensverzekeraars. Het CPB in de Risicorapportage Financiéle Markten 2016: "Ook...