CvB Kifid bevestigt: geen te lage ORV-dekking geadviseerd

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0018) Adviseur Bert Verbrugge (Van Bruggen Adviesgroep Haarlem) heeft in 2006 geen te lage ORV-dekking geadviseerd. De Kifid-commissie van Beroep bevestigt de beslissing van de Geschillencommissie. Dit geldt ook een ander klachtonderdeel: de nazorgplicht van de adviseur gaat niet zo ver dat hij ten tijde van het oversluiten van de ORV op eigen initiatief had moeten controleren of de dekking nog passend was.

Bij het bepalen van de dekking van de ORV moest een goede balans worden gevonden tussen enerzijds de wens van consument en haar partner om de maandlasten laag te houden, en anderzijds hun wens dat de overblijvende partner in het huis zou kunnen blijven wonen. Die goede balans werd voor wat betreft het overlijdensrisico van de partner van consument gevonden met een verzekerd bedrag van 150.000 euro, waarbij adviseur op basis van de informatie van consument en haar partner ervan was uitgegaan dat aan de lening van 150 mille afgesloten met de ouders van de partner van consument per saldo geen maandelijkse lasten waren verbonden.

De CvB bevestigt ook de uitspraak dat de adviseur ten tijde van het oversluiten van de ORV in 2012, althans vijf jaar na het afsluiten van de ORV, niet op eigen initiatief hoefde te controleren of de dekking van de ORV nog passend was. Een dergelijke nazorgplicht volgt noch uit de toepasselijke wet- en regelgeving, noch uit de relevante omstandigheden van het geval. De Commissie van Beroep wijst erop dat adviseur al geen nazorgplicht had om consument en haar partner te informeren over de premiedalingen van ORV’s (zie CvB 2020-020 d.d. 28 mei 2020 en CvB 2020-026 d.d. 12 juni 2020). Adviseur ging hiermee dus al verder dan de nazorgplicht meebracht (eind 2011 heeft adviseur consument en haar partner benaderd met een voorstel tot oversluiten in verband met de dalende premies voor ORV’s).

Volgens consument had de verzekerde som bij het afsluiten van  de ORV in 2006 en daarnabij het oversluiten in 2012 fors hoger moeten zijn. Consument stelde door de te lage verzekerde som 343.750 euro schade te hebben geleden.

Reactie toevoegen

 
Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert...

Scildon: “Meer aandacht voor compagnonsverzekering noodzakelijk”

Scildon: “Meer aandacht voor compagnonsverzekering noodzakelijk”

Scildon is deze week een campagne gestart om de compagnonsverzekering meer onder de aandacht van financieel adviseurs te brengen. Een compagnonsverzekering is een...

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

(Kifid-uitspraak GC 2021-0419) De ANWB heeft incassomaatregelen genomen nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht Nederland Standaard niet heeft...

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0422) De consument stelt zich op het standpunt dat a.s.r. jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door de lopende verzekering niet aan...

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet wegens overkreditering 44.979 euro betalen aan de klagende consument. Aldus de Geschillencommissie Kifid in einduitspraak GC 2021-0423. De andere helft...

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2021-0392) De consument stelt dat hij door de – door Kifid als onterechte beoordeelde - registratie van zijn persoonsgegevens door Univé...

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0401) De direct writer, aldus de Geschillencommissie, heeft de consument niet geadviseerd over de verzekering. Hij heeft de verzekering...

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...