DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Kantoor Kifid

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure. Het Verbond juicht toe dat DAS in beroep gaat tegen de uitspraak.

De Geschillencommissie Kifid meent: “Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en de besluitfase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’.”

Kifid volgt hiermee het oordeel het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020 in een Belgische zaak.

Het Verbond meent echter: “In tegenstelling tot België is in Nederland er echter geen sprake van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. Zo kent de wet in België in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij sommige arbeidsrechtkwesties, een verplichte bemiddelingsprocedure voordat het geschil wordt aangedragen bij een rechter. In de Nederlandse wet is dat niet het geval. Rechtsbijstandverzekeraars zijn daarom van mening dat de uitspraak geen invloed heeft op de Nederlandse situatie.”

Door het beroep leidt de uitspraak nu niet tot aanpassingen in de werkwijze van rechtsbijstandverzekeraars.

Reactie toevoegen

 
Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0475) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument in 2011 ervan op de hoogte was dat hij bij de totstandkoming van de beleggingsverzekering...

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-0463) Yarden heeft de stelling van consumenten – dat (de adviseur van) de verzekeraar heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de...

SVn hoeft geen onderzoek te doen naar kwaliteit aannemers

SVn hoeft geen onderzoek te doen naar kwaliteit aannemers

(Kifid-uitspraak GC 2021-0461) De consument heeft een Energiebespaarlening bij SVn aangevraagd. De consument heeft declaraties ingediend, waarna SVn heeft uitbetaald...

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Klager slaat vergeefs alarm

Klager slaat vergeefs alarm

(Kifid-uitspraak GC 2021-0444) De consument heeft in verband met de aanschaf van een nieuwe auto zijn autoverzekering gewijzigd. De consument vindt dat de tussenpersoon...

Klager steigert vergeefs

Klager steigert vergeefs

(Kifid-uitspraak GC 2021-0439) De consument doet een beroep op zijn inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering als de steiger, die hij van zijn werkgever heeft geleend,...

Kifid: consument heeft recht op rentecompensatie over gehele looptijd doorlopend krediet

Kifid: consument heeft recht op rentecompensatie over gehele looptijd doorlopend krediet

Meerdere consumenten hebben in 2020 van Interbank rentecompensatie ontvangen naar aanleiding van uitspraken van de Commissie van Beroep over de variabele rente op...

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert...

Kamervragen over uitbreiding vrijheid keuze rechtshulpverlener

Kamervragen over uitbreiding vrijheid keuze rechtshulpverlener

SP-Kamerlid Van Nispen wil weten of minister Dekker bereid is de vrijheid van advocaatkeuze (wettelijk) vast te leggen voor rechtsbijstandverzekeringen. In Kamervragen...

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

(Kifid-uitspraak GC 2021-0419) De ANWB heeft incassomaatregelen genomen nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht Nederland Standaard niet heeft...