DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Kantoor Kifid

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure. Het Verbond juicht toe dat DAS in beroep gaat tegen de uitspraak.

De Geschillencommissie Kifid meent: “Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en de besluitfase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’.”

Kifid volgt hiermee het oordeel het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020 in een Belgische zaak.

Het Verbond meent echter: “In tegenstelling tot België is in Nederland er echter geen sprake van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. Zo kent de wet in België in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij sommige arbeidsrechtkwesties, een verplichte bemiddelingsprocedure voordat het geschil wordt aangedragen bij een rechter. In de Nederlandse wet is dat niet het geval. Rechtsbijstandverzekeraars zijn daarom van mening dat de uitspraak geen invloed heeft op de Nederlandse situatie.”

Door het beroep leidt de uitspraak nu niet tot aanpassingen in de werkwijze van rechtsbijstandverzekeraars.

Reactie toevoegen

 
Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...

Opdracht duidelijk afbakenen

Opdracht duidelijk afbakenen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0318) Van een duidelijk afgebakende opdracht, zoals de adviseur het noemt, is naar het oordeel van de Geschillencommissie geen sprake, nu...

Consument en adviseur hebben onderzoeksplicht

Consument en adviseur hebben onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0303) De rente van de hypothecaire geldlening van de consument is – met tussenkomst van zijn financieel adviseur – verlaagd...

Kifid matigt vergoeding adviseur van 3.000 naar 500 euro

Kifid matigt vergoeding adviseur van 3.000 naar 500 euro

(Kifid-uitspraak GC 2021-0301) De consumenten hebben gevorderd dat de adviseur wordt veroordeeld tot het terugbetalen van de door hen betaalde advieskosten. Omdat...

Kifid: prejudiciële vragen Hof Den Haag geen aanleiding voor aanhouden beleggingsverzekeringsklachten

Kifid: prejudiciële vragen Hof Den Haag geen aanleiding voor aanhouden beleggingsverzekeringsklachten

De prejudiciële vragen van het Hof Den Haag aan de Hoge raad inzake beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden zijn voor Kifid geen reden om de behandeling...

Tussenpersoon hoeft niet op zoek naar oorzaak gaslek

Tussenpersoon hoeft niet op zoek naar oorzaak gaslek

(Kifid-uitspraken GC 2021-0285 en GC 2021-0286) De consument heeft kosten moeten maken vanwege een lekkage aan de gasleiding onder de betonnen vloer van zijn woning....