Datapositie AFM versterkt

AFM gebouw

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke consumenten risico lopen." Aldus Financiën bij de internetconsultatie 'Wet toezichtondersteunende rapportage AFM'.

Deze wet geeft de mogelijkheid om financiële instellingen specifieke jaarlijkse rapportageverplichtingen op te leggen. Welke gegevens zij precies moeten rapporteren wordt later vastgesteld in een apart besluit (Algemene maatregel van bestuur).

Nieuwe periodieke rapportageverplichting

De minister: "Het is noodzakelijk om de datapositie van de AFM te versterken via een nieuwe periodieke rapportageverplichting om duurzaam te borgen dat zij structureel kan beschikken over voldoende gegevens over de financiële markten, de deelnemers op die markten en de financiële producten en diensten die daarop worden aangeboden. Alleen zo kan er effectief risicogestuurd toezicht plaatsvinden, om zo zorg te blijven dragen voor zorgvuldige behandeling van consumenten en beleggers, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en ordelijke en transparante financiële marktprocessen."

De wet stelt vast aan welke voorwaarden de rapportage moet voldoen en waar de AFM de gegevens voor mag gebruiken. De wet bepaalt bijvoorbeeld dat financiële ondernemingen deze gegevens moeten pseudonimiseren zodat ze niet zijn te herleiden tot individuele klanten. De AFM mag de gegevens vijf jaar bewaren.

Het streven is om deze wet met ingang van 1 januari 2026 in werking te laten treden

Enkele van de datapunten die (middels de algemene maatregel van bestuur) onderdeel zullen uitmaken van een rapportageverplichting noemt de Memorie van Toelichting nu al: gegevens over de kredietnemer waarover de kredietverstrekkers beschikken om te voldoen aan hun verplichting tot verantwoorde kredietverstrekking, waaronder: inkomen, geboortejaar, woonsituatie, gezinssituatie en totale lasten van de kredietnemer; gegevens om te toetsen of geen sprake is van overkreditering bij de verleende kredieten, zoals: kredietlimiet en eventuele betalingsachterstand; gegevens die een financiële onderneming op grond van artikel 4:23 Wft moet inwinnen over een consument in het kader van beleggingsadvies of individueel vermogensbeheer, bijvoorbeeld: het type beleggingsdienstverlening, belegd vermogen en doel van de belegging.

De consultatie sluit 30 juni.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Om het gelijke speelveld te borgen, komen er - naast de actieve provisietransparantie voor adviseurs en bemiddelaars - ook aanvullende verplichtingen voor directe...

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie:...

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt gewijzigd in verband met de doorwerking van de verordening cryptoactiva (MiCAR) in het AFM-toezicht. Klik...