Dataverrijking gouden kans voor adviseur

Strand tropisch via Pixabay

In een zomerserie stelt VVP branchegenoten de vraag: wat is momenteel de grootste kans voor de financieel adviseur? Dit keer CFD-voorzitter Edwin Herdink. "Dataverrijking is de Holy Grail voor de adviseur."

Herdink: "In 2010 startte het Verbond van Verzekeraars de campagne ‘terug naar vertrouwen’, om het vertrouwen in de branche te herstellen. Nu tien jaar later weten we dat het de opstap was naar execution only en het minimaliseren van onafhankelijk advies.

"Wanneer men als adviseur de komende tien jaar succesvol wil zijn, dan moet men niet de blik richten op verzekeraars, maar dient men het voordeel van de vertrouwensrelatie met de klant maximaal te benutten en verder uit te bouwen.

"Verzekeraars zijn zich zeer bewust van de unieke relatie tussen de adviseur en zijn klanten en proberen met allerlei innovatieve concepten de klant van de adviseur los te weken. Maar wanneer men als adviseur bewust wordt van de kracht van de klantdata waarover men beschikt en deze intelligent gaat inzetten dan ligt er een gouden toekomst in het verschiet.

"De komende jaren gaan banken en verzekeraar inzetten op het koppelen van bestaande databanken om zo de klantdata te verrijken en het klantvertrouwen voor zich te winnen. Probleem voor aanbieders hierbij is dat men niet over de DigiD en daarmee de toestemming van de klant beschikt om dit proces te automatiseren.

"Op het terrein van dataverrijking krijgt men als adviseur dan ook een unieke kans. Als vertrouwensman kan men zijn klanten verzoeken om specifieke data te downloaden en aan te leveren. Hiermee kan de adviseur de ontvangen data verrijken met data uit de eigen database en koppelen met onder meer de Belastingdienst en mijnpensioenoverzicht.

"Afgelopen maand heb ik de voordelen mogen zien die via dataverrijking tot stand kunnen worden gebracht. De afgelopen 32 jaar heb ik niet eerder zulke kansen gezien die dit voor de adviseur en zijn klant opent. Dataverrijking is de Holy Grail voor de adviseur, het brengt succes en zal de actieve adviseur tot marktleider maken in de distributie van financiële producten en daarmee onmisbaar in de keten."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Remmelt Bossema - Riskshare.nl 22 augustus 2019

Heel sterke bijdrage van Edwin Herdink. Niet de blik richten op verzekeraars, maar het voordeel van de vertrouwensrelatie met de klant maximaal benutten en verder uit bouwen. Door de kracht van de klantdata waarover men beschikt en nog kan uitbouwen door de klant verzoeken specifieke data aan te leveren ( https://riskshare.nl/advies-en-nazorg ) en deze intelligent in te zetten, ligt er een gouden toekomst in het verschiet. De actieve adviseur zal hierdoor marktleider worden in de distributie van financiële producten

Meer over