"De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen"

Richard Weurding 2018

De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen. Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarsspeech. Weurding: "Uitdagingen bijvoorbeeld ten aanzien van het pensioenakkoord en de arbeidsmarkt. De polder heeft het best goed gedaan in 2019. Er is immers een pensioenakkoord tot stand gekomen en er zijn belangrijke cao’s gesloten, maar de vraag is wel hoe het in 2020 verder gaat. Zo moet het akkoord verder worden uitgewerkt en daar zit tot nu toe nog niet zo veel schot in.

Later deze maand komt de commissie Borstlap met zijn bevindingen over de arbeidsmarkt. Als het aan Weurding ligt, wordt er gekoerst op een modernisering van de arbeidsmarkt door de huidige segmenten meer naar elkaar te laten toegroeien. Voor ondernemers kan worden gedacht aan een echte basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid, maar volgens Weurding dan wel mét behoud van keuzes. “Ondernemers moeten zelf kunnen kiezen of ze hun huidige verzekering willen behouden of een volwaardige andere verzekering willen sluiten. Zo’n zogenoemde opt-out past bij een moderne arbeidsmarkt.”
 
Daarnaast noemde hij het “van cruciaal belang” dat werkgevers ook in de toekomst betrokken blijven bij de sociale zekerheid. “Zeker als het gaat om preventie en re-integratie. Dat heeft de aanpak van de laatste jaren ons wel geleerd.”

Directe verzekering

Weurding signaleert ook een uitdaging op het terrein van mobiliteit. “Verzekeraars willen graag het slachtoffer meer centraal stellen in de schadebehandeling en wij denken dat dat kan met een directe verzekering. Een slachtoffer of gedupeerde kan bij schade direct zijn eigen verzekeraar aanspreken, zodat de schade veel sneller kan worden afgehandeld. Andersom geldt dat onze sector met zo’n directe verzekering meer toegevoegde waarde kan leveren aan klanten. Een mooie win-win, maar dat vergt wel een fundamentele verandering van het huidige aansprakelijkheidssysteem.”

Solvency II

Weurding richtte zich in zijn boodschap tot slot nog nadrukkelijk op Europa. Zo noemde hij het “echt noodzakelijk” dat de Solvency-regelgeving in de al lopende Brusselse evaluatie wordt herzien en er meer ruimte komt voor verzekeraars om hun kernfuncties (lange termijnrisico’s overnemen en lange termijninvesteringen doen) goed te kunnen blijven uitoefenen. “Zeker als het gaat om het stimuleren van groene investeringen voor een duurzame(re) economie. Solvency II is nu te vergelijken met een korset waarin verzekeraars blauw aanlopen als we niet oppassen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
FNV en CNV stemmen in met pensioenakkoord

FNV en CNV stemmen in met pensioenakkoord

Na een positieve uitspraak van de leden in het Pensioenreferendum heeft het Ledenparlement van de FNV zaterdagmiddag ingestemd met het pensioenakkoord van vakbonden,...

Verbond schat schade noodweer op tientallen miljoenen euro's

Verbond schat schade noodweer op tientallen miljoenen euro's

Het noodweer van de twee afgelopen nachten heeft naar verwachting voor tientallen miljoenen euro's aan schade opgeleverd door omgewaaide bomen, wateroverlast, hagel...

Verbond: "Premieverhogingen goed toelichten"

Verbond: "Premieverhogingen goed toelichten"

Het Verbond gaat in overleg met de Consumentenbond over de vraag op welke wijze de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd....

Roze auto's veroorzaken de meeste aanrijdingen

Roze auto's veroorzaken de meeste aanrijdingen

Bestuurders van roze auto's veroorzaken de meeste aanrijdingen met andere automobilisten. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van...

NVGA en Verbond starten verbeterproject datakwaliteit

NVGA en Verbond starten verbeterproject datakwaliteit

NVGA en Verbond hebben hun handtekening gezet onder een letter of intent om de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal een impuls te geven. Ook softwareleveranciers...

Weurding en Wiertsema op Vakevent Bijzondere Risico's

Weurding en Wiertsema op Vakevent Bijzondere Risico's

Verbondsdirecteur Richard Weurding en Adfiz-directeur Enno Wiertsema belichten allebei vanuit hun perspectief het thema (on)verzekerbaar van bijzondere risico's...

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

'Samen Vooruit'. Dat was het thema van de tweejaarlijkse NVGA Marktmiddag Volmachten, die dit jaar samen met het Verbond van Verzekeraars werd georganiseerd in het...

"Wetsvoorstel UBO-register gemiste kans"

"Wetsvoorstel UBO-register gemiste kans"

Een gemiste kans. Dat is de reactie van het Verbond van Verzekeraars op het definitieve UBO-wetsvoorstel dat eind vorige week gepubliceerd is. In het wetsvoorstel,...

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

De NVGA was verrast door een aantal onderwerpen in de eind vorig jaar door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde position paper 'Volmachten'. Dat zegt voorzitter...

Oassima Tajmout wijst op belang van verzekeringen

Oassima Tajmout wijst op belang van verzekeringen

In het kader van De Week van het Geld vraagt Ouassima Tajmout, één van Nederlands bekendste online presentatoren, jongeren op straat vragen over geld...