De Vereende gaat provisiebeleid heroverwegen

Bert Sonneveld 2017!!!!

Omdat eerdere premieverhogingen niet toereikend blijken te zijn, verhoogt de Vereende opnieuw de premies. Dit betekent een verhoging van 25 procent voor motorrijtuigen en bijbehorende dekkingen, 10 procent voor taxi's en 10 procent voor brand, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Tevens gaat de Vereende het provisiebeleid heroverwegen.

De Vereende heeft dit via een brief bekend gemaakt aan de samenwerkende adviseurs. Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie legt uit: "Al geruime tijd hebben verzekeraars in Nederland te maken met een forse toename in het aantal schades en met een stijging van de schadebedragen. Helaas geldt deze stijgende schadelast ook voor de Vereende. Daarom hebben wij onze premies verhoogd. Na een verdere analyse bleek deze verhoging onvoldoende om de toenemende schadelast te kunnen dekken."

In een toelichting zegt Sonneveld: "Bij de publicatie van ons jaarverslag, begin mei, zullen wij nadrukkelijk stil staan bij onze financiële resultaten. Maar ik kan nu al aangeven dat deze premieronde het gevolg is van slechte schaderesultaten en als gevolg daarvan een verlies van rond de 4 miljoen over het boekjaar 2017. Deze premieaanpassing is één van de te nemen maatregelen om 2018 zonder verlies af te sluiten."

De nieuwe premies gelden vanaf de hoofdpremievervaldatum of bij eerdere mutatie. De voorwaarden veranderen niet. Samen met de premiestijging van 1 januari 2018 betekent dit een verhoging van minimaal 10 procent bij brandverzekeringen tot maximaal 42 procent bij motorrijtuigenverzekeringen."

De Vereende wijst er in de brief aan het intermediair op dat met de premieverhoging ook het provisiebedrag zal stijgen. "Mocht u de premieverhoging voor uw klanten enigszins willen verlichten, dan kunt u dat doen door het provisiepercentage te verlagen. De komende periode willen wij ons provisiebeleid, als onderd3eel van ons totale distributiebeleid, heroverwegen."

Omdat de Vereende eind 2018 overstapt naar een nieuw administratiesysteem zal onder meer de waarborgsom worden aangepast. Nu varieert deze nog tussen 175 en 500 euro. Per 1 mei 2018 wordt de hoogte van de waarborgsom voor alle motorrijtuigenproducten gelijk gesteld op 268 euro.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Premievolume de Vereende in coronajaar toegenomen

Premievolume de Vereende in coronajaar toegenomen

De Vereende zag in coronajaar 2021 het premievolume toenemen met 5 procent tot 55,6 miljoen euro. Het netto resultaat kwam uit op 2,8 miljoen euro. Volgens de Vereende...

Nieuw risico pas onverzekerbaar als wij nee zeggen

Nieuw risico pas onverzekerbaar als wij nee zeggen

(Partner in kennis de Vereende in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Nieuwe risico’s: als er één verzekeraar is die weet hoe je daarmee...

DAP doneert resterende 60.000 dollar aan WWF

DAP doneert resterende 60.000 dollar aan WWF

De Dutch Aviation Pool (DAP) is na bijna 80 jaar opgeheven. De pool voor luchtvaartverzekeringen heeft de afgelopen jaren de laatste schades afgewikkeld en het resterende...

Antoinette Kalkman: weg met de schone schijn

Antoinette Kalkman: weg met de schone schijn

"De financiële branche heeft tijdens de pandemie bewezen dat we die schone schijn niet nodig hebben om verbinding met zakenrelaties en economische voorspoed...

Vereende reikt eerste RijBeterBox uit

Vereende reikt eerste RijBeterBox uit

De Vereende heeft de eerste RijBeterBox uitgereikt aan taxichauffeur Roy Raghoenath. Met een RijBeterBox krijgt de chauffeur zijn rijgedrag inzichtelijk. Doel van...

Vereende gaat vragen stellen bij aanvraagproces

Vereende gaat vragen stellen bij aanvraagproces

De Vereende start binnenkort met het stellen van vragen in het aanvraagproces over de reden waarom een (aspirant) klant een aanvraag voor een verzekering doet. Voor...

Vereende introduceert RijBeterBox voor taxi's

Vereende introduceert RijBeterBox voor taxi's

De RijBeterBox introduceert per 1 februari 2022 de RijBeterBox voor taxi's. Deze tool moet het aantal schades verminderen en taxibedrijven weer aantrekkelijker maken...

Impact zelfrijdende auto op verzekeraars nog altijd onduidelijk

Impact zelfrijdende auto op verzekeraars nog altijd onduidelijk

De zelfrijdende auto is er nog niet zomaar en er is ook nog geen antwoord op de vraag wie aansprakelijk is bij schade. Aldus de verzekeringsbranche in de eerste...

Vereende bereidt zich voor op 2030

Vereende bereidt zich voor op 2030

De Vereende zag in 2020 het premievolume met 16,5 procent toenemen tot 53 miljoen euro. De Vereende spreekt in het jaarverslag van een wat rustiger tempo in groei...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...