Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Overstroming via Pixabay

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de zeeweringen het begeven. Die constructie - in eerste instantie voor particulieren - gaat het Verbond samen met de branche komend jaar verder uitwerken, zo blijkt uit de Ledenvergadering van het Verbond.

Het Verbond zet in op een implementatiedatum van 1 januari 2025. Begin 2023 ligt er een voorstel met verschillende opties, die als basis dient voor het gesprek met overheid, maatschappelijke partijen en herverzekeraars.

Meerdere verzekeraars zullen het overstromingsrisico samen delen,” aldus Maurice Koopman, lid sectorbestuur Schade en CEO NN Non-life bij NN, “maar op dit moment alleen voor particuliere klanten.” Het Verbond wil in een later stadium kijken of een - zich bewezen - constructie uit te breiden is naar het MKB. Bijvoorbeeld via een zogeheten publiek-private internationale herverzekeringspool waarbij ook herverzekeraars delen in het risico op schade.

Voor een aanvullende verzekering waar alle Nederlanders aan bijdragen, is breed draagvlak onder de bevolking nodig, realiseert het Verbond zich. Om draagvlak te vergroten, kijkt het Verbond ook of de hoogte van de premie-opslag afhankelijk kan zijn van het overstromingsrisico. Maar bij alle verzekeringsinitiatieven heeft het Verbond de overheid nodig. "Niet alleen om samen te mogen werken, maar ook om het bewustzijn en preventie onder burgers te vergroten én vanuit een eventuele financiële deelname vanuit de overheid."

Reactie toevoegen

 
Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Met 357 miljoen euro aan schade door extreem weer gaat 2023 de boeken in als het op vijf na duurste jaar sinds 2007. De economische omstandigheden werden iets gunstiger....

Jos Baeten nieuwe Verbondsvoorzitter

Jos Baeten nieuwe Verbondsvoorzitter

Jos Baeten wordt op 26 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars voor...

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

De totale verzekerde klimaatschade bedroeg vorig jaar aan Nederlandse motorrijtuigen 112 miljoen euro. Aldus de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond van...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Het Verbond van Verzekeraars noemt het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet wordt getornd aan de Wet toekomst pensioenen. Ook is de...

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...