Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Overstroming via Pixabay

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de zeeweringen het begeven. Die constructie - in eerste instantie voor particulieren - gaat het Verbond samen met de branche komend jaar verder uitwerken, zo blijkt uit de Ledenvergadering van het Verbond.

Het Verbond zet in op een implementatiedatum van 1 januari 2025. Begin 2023 ligt er een voorstel met verschillende opties, die als basis dient voor het gesprek met overheid, maatschappelijke partijen en herverzekeraars.

Meerdere verzekeraars zullen het overstromingsrisico samen delen,” aldus Maurice Koopman, lid sectorbestuur Schade en CEO NN Non-life bij NN, “maar op dit moment alleen voor particuliere klanten.” Het Verbond wil in een later stadium kijken of een - zich bewezen - constructie uit te breiden is naar het MKB. Bijvoorbeeld via een zogeheten publiek-private internationale herverzekeringspool waarbij ook herverzekeraars delen in het risico op schade.

Voor een aanvullende verzekering waar alle Nederlanders aan bijdragen, is breed draagvlak onder de bevolking nodig, realiseert het Verbond zich. Om draagvlak te vergroten, kijkt het Verbond ook of de hoogte van de premie-opslag afhankelijk kan zijn van het overstromingsrisico. Maar bij alle verzekeringsinitiatieven heeft het Verbond de overheid nodig. "Niet alleen om samen te mogen werken, maar ook om het bewustzijn en preventie onder burgers te vergroten én vanuit een eventuele financiële deelname vanuit de overheid."

Reactie toevoegen

 
Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller...

Innovatie is vooral kansen creëren

Innovatie is vooral kansen creëren

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie...

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

"Via het partnership gaat INNOPAY de sector helpen antwoord te geven op belangrijke vragen om van open insurance een succes te maken." Aldus het Verbond van Verzekeraars...

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

“Voor ons staat niet vast dat het verstandig is om bij de huidige stand van zaken de leennormen mede te laten afhangen van de beschikbaarheid van een energieprestatiegarantie.”...

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’...

In hele verzekeringssector lagere resultaten in 2022

In hele verzekeringssector lagere resultaten in 2022

Uit Het financieel jaarverslag van de gezamenlijke verzekeraars blijkt dat er in de hele verzekeringssector in 2022 sprake was van lagere resultaten. Zo is het resultaat...

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register...

Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Het Verbond van Verzekeraars heeft een toolkit klimaatrisico’s op zijn website gezet. Het Verbond: "Een van de belangrijkste tools die je op onze themapagina...

Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar met een onderzoek naar...