Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Tuin 3 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan de tuinaanleg afgewezen. De consument is van mening dat hij op grond van het verloop van de schaderegeling ervan uit mocht gaan dat de schade aan de tuinaanleg zou zijn gedekt. De Geschillencommissie is van oordeel dat de e-mail van de financieel adviseur, namens de gevolmachtigde, van 12 juli 2021 een dusdanige concrete dekkingstoezegging inhoudt dat de consument er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat er dekking voor tuinaanleg is tot maximaal 25 procent van het verzekerd bedrag als de schade is veroorzaakt door onder andere omgevallen bomen en/of afgebroken takken en de gevolmachtigde deze schade aan de consument dient te vergoeden.

Volgens de gevolmachtigde was geen sprake van een dekkingstoezegging, maar een aanhaling van een gedeelte van de voorwaarden. De commissie ziet dit dus echter anders.

De consument vorderde een vergoeding van 75.000 euro vermeerderd met wettelijke rente vanaf 7 februari 2022.

De commissie: “De gevolmachtigde heeft bij verweer een uitsplitsing van de expert overgelegd ten aanzien van de verschillende componenten van de schade aan de tuinaanleg. De consument heeft de uitsplitsing niet betwist. Op basis hiervan komt de commissie tot de conclusie dat de consument recht heeft op een bedrag van 27.067,80 euro, namelijk de schade aan de tuinaanleg als gevolg van omgevallen bomen en afgebroken takken en de schade aan de irrigatiesystemen en ondergrondse elektra als gevolg van omgevallen bomen. Deze twee schadecomponenten hangen namelijk samen met de omgevallen bomen en/of afgebroken takken.”

De vordering tot vergoeding van de volledige factuur van de door de consument ingeschakelde expert wordt afgewezen. De consument heeft, tegenover de betwisting van de gevolmachtigde, niet voldoende aangetoond dat er sprake is van redelijke kosten.

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...

Geen reden voor uitsluiting

Geen reden voor uitsluiting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0011A) De verzekeraar mocht het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van dekking uitsluiten...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

Gevloerd…

Gevloerd…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim...