Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Tuin 3 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan de tuinaanleg afgewezen. De consument is van mening dat hij op grond van het verloop van de schaderegeling ervan uit mocht gaan dat de schade aan de tuinaanleg zou zijn gedekt. De Geschillencommissie is van oordeel dat de e-mail van de financieel adviseur, namens de gevolmachtigde, van 12 juli 2021 een dusdanige concrete dekkingstoezegging inhoudt dat de consument er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat er dekking voor tuinaanleg is tot maximaal 25 procent van het verzekerd bedrag als de schade is veroorzaakt door onder andere omgevallen bomen en/of afgebroken takken en de gevolmachtigde deze schade aan de consument dient te vergoeden.

Volgens de gevolmachtigde was geen sprake van een dekkingstoezegging, maar een aanhaling van een gedeelte van de voorwaarden. De commissie ziet dit dus echter anders.

De consument vorderde een vergoeding van 75.000 euro vermeerderd met wettelijke rente vanaf 7 februari 2022.

De commissie: “De gevolmachtigde heeft bij verweer een uitsplitsing van de expert overgelegd ten aanzien van de verschillende componenten van de schade aan de tuinaanleg. De consument heeft de uitsplitsing niet betwist. Op basis hiervan komt de commissie tot de conclusie dat de consument recht heeft op een bedrag van 27.067,80 euro, namelijk de schade aan de tuinaanleg als gevolg van omgevallen bomen en afgebroken takken en de schade aan de irrigatiesystemen en ondergrondse elektra als gevolg van omgevallen bomen. Deze twee schadecomponenten hangen namelijk samen met de omgevallen bomen en/of afgebroken takken.”

De vordering tot vergoeding van de volledige factuur van de door de consument ingeschakelde expert wordt afgewezen. De consument heeft, tegenover de betwisting van de gevolmachtigde, niet voldoende aangetoond dat er sprake is van redelijke kosten.

Reactie toevoegen

 
Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang lezen

Verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang lezen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0332) De consument heeft een beroep op haar inboedelverzekering gedaan omdat haar tuinmeubelen vanwege een storm zijn beschadigd. De verzekeraar...

Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0330) De consument heeft met zijn creditcard een betaling gedaan voor een Playstation 5 aan een webshop. De consument heeft de Playstation...