Delta Lloyd mag wga-verliezen niet afwentelen

Rechtbank Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam verbiedt Delta Lloyd een forse premieverhoging van lopende WGA eigenrisicodrager verzekeringen door te voeren. Ondanks afgegeven premiegaranties wilde Delta Loyd de ‘en bloc’-clausule doorvoeren om toekomstige verliezen te voorkomen. De rechtbank haalt een streep door toepassing van de 'en bloc'-clausule.

Onder begeleiding van HR-risk consultant Robidus spanden vier organisaties (waaronder Universiteit Utrecht, supermarktbedrijf Dirk van den Broek en het Deventer Ziekenhuis) een kort geding aan om de redelijkheid te toetsen van het gebruik van de ‘en bloc’-clausule. In het vonnis veegde de rechtbank de premieverhogingen, die opliepen tot 500 procent, van tafel.

"Op basis van de ‘en bloc’-clausule mag een verzekeraar tussentijds de voorwaarden van lopende polissen wijzigen, mits er sprake is van een overmacht situatie”, zegt Robidus-directeur Sven Kelder. “We zijn blij met de uitspraak, maar realiseren ons dat het onderliggende probleem van het duale stelsel hiermee niet is opgelost. We hopen dat de politiek hiervoor snel de ogen opent.”

Door het rechterlijk verbod stevent Delta Lloyd af op een verlies van 47 miljoen euro, zo rekende de verzekeraar tijdens de behandeling van het kort geding voor aan de rechter. Delta Lloyd heeft nog niet besloten om hoger beroep in te stellen. Eerst wil men het vonnis goed bestuderen.

 

Terug bij af

Onder invloed van het politieke voornemen om de gehele WGA te privatiseren hebben verzekeraars fors geïnvesteerd in deze markt. “Na de invoering van de WGA zijn de eerste jaren lage premies geboden en op dit moment wordt veel tijd en geld gestoken in de opbouw van het reïntegratie apparaat", zegt Kelder. Nu de privatisering uit zicht is, trekken enkele verzekeraars zich terug uit de markt. "Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de publieke verzekeraar niet gelijkwaardig is aan de private verzekeraars op de WGA markt. Het UWV heeft simpel gezegd een concurrentievoordeel, omdat verzekeraars toekomstige kosten nu moeten doorrekenen in hun premie terwijl het UWV de rekening voor zich uit kan schuiven", aldus Kelder.

Delta Lloyd heeft ook aangekondigd zich terug te trekken uit de WGA-markt en probeerde met een premieverhoging toekomstige verliezen te beperken. "De stap terug naar een verzekering bij het UWV zien werkgevers als een nadelige ontwikkeling", aldus Kelder. "Ondanks het gewin in premie op korte termijn zal de reïntegratie van arbeidsongeschikten, mede door de bezuinigingen bij het UWV, stil komen te liggen", verwacht hij. "Intussen zal de publieke WGA-premie de komende jaren weer flink stijgen waardoor we terug zijn bij af. Het is tijd voor de politiek om een keuze te maken voor een volledig privaat bestel."
 


 

Reactie toevoegen

 
Robidus zet in op Public Relations met nxt agency

Robidus zet in op Public Relations met nxt agency

Inzetbaarheidsspecialist Robidus, onderdeel van a.s.r., gaat een samenwerking aan met PR-bureau nxt agency. “Ons doel is het verlagen van de sociale zekerheidskosten...

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

De premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddeld premieniveau van de WGA...

Geen versnelde ingreep in WIA

Geen versnelde ingreep in WIA

Minister Van Gennip grijpt niet versneld in bij de WIA, antwoordt zij op Kamervragen. De minister wacht het onderzoek af waartoe zij onlangs heeft besloten en dat...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023 en dat voor de Ziektewet daalt volgens de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023. Het gemiddelde...

Acture: "Werkgevers compenseren voor WGA-instroom Long COVID"

Acture: "Werkgevers compenseren voor WGA-instroom Long COVID"

Acture voorziet een explosieve toename van de WGA-instroom als gevolg van Long COVID Maudie Derks, CEO Acture Groep Vanwege het nog onbekende verloop van long Covid...

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

Onder het huidige recht geldt er geen beperking tot wanneer werkgevers bij UWV ziekengeld kunnen claimen voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Dit recht kan niet...

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging...

WGA-instroompercentage niet langer gepubliceerd

WGA-instroompercentage niet langer gepubliceerd

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022, dat momenteel wordt voorbereid, regelt onder meer dat het WGA-instroompercentage niet langer wordt gepubliceerd. Dat heeft...

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

In 2020 steeg de instroom in de WIA met 8,6 procent. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA (twaalf procent). De instroomstijging bij de WIA in...

Bijdrage PAWW 0,4 procent

Bijdrage PAWW 0,4 procent

De bijdrage PAWW (Private Aanvulling Werkloosheidswet) is voor 2021 definitief vastgesteld op 0,4 procent van het bruto loon. In september vorig jaar ging de Stichting...